Budownictwo mieszkaniowe – zmiana trendu

wrzesień 2019
Grupa PSB

Według danych GUS w 2018 r. wydano 260,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań tj. tylko o 4% więcej niż w 2017 r. Z kolei w 2017 r. odnotowano 18% dynamikę wzrostu w stosunku do 2016 r.
Natomiast I pół. 2019 r. przyniosło 129,5 tys. pozwoleń – spadek o 1,8% w stosunku do 2018 r. Dla porównania w I pół. 2018 r. wydano 131,9 tys. pozwoleń ogółem – tj. o 1,2% więcej niż w I pół. 2017 – wykres 1.
Dla bliższego zobrazowania sektora budownictwa mieszkaniowego przedstawiamy dynamiki wydanych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w ujęciu kwartalnym, w latach 2013–2019 – wykres 2.

Wykres 1. Liczba wydanych pozwolen na budowe mieszkan ogółem – wg kwartałów w latach 2013–2019

W dwóch pierwszych kwartałach 2019 r. odwróciły się dynamiki wydanych pozwoleń w stosunku do 2018 r. W I kw. 2019 r. wystąpił prawie 14% spadek, a w II kw. wzrost o ponad 10%, zaś w I kw. 2018 r. odnotowano wzrost o ponad 10%, a w II kw. odwrotnie spadek o prawie 7%. W 2018 r. w II kw. po raz pierwszy od kilku lat nastąpił spadek wydanych pozwoleń na budowę. Wpływ na to miały m.in. podwyżki cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy, wzrost cen surowców, energii, paliwa, wzrost cen mieszkań, braki wykwalifikowanych pracowników. 
Drugi rok z rzędu mamy do czynienia z pojawiającymi się kwartalnymi spadkami wydanych pozwoleń ogółem. Może jeszcze za wcześnie na jednoznaczny wniosek, nie mniej jednak widać już zmianę trendu w sektorze mieszkaniowym.Według danych GUS w 2018 r. wydano 260,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań tj. tylko o 4% więcej niż w 2017 r. Z kolei w 2017 r. odnotowano 18% dynamikę wzrostu w stosunku do 2016 r. Natomiast I pół. 2019 r. przyniosło 129,5 tys. pozwoleń – spadek o 1,8% w stosunku do 2018 r. Dla porównania w I pół. 2018 r. wydano 131,9 tys. pozwoleń ogółem – tj. o 1,2% więcej niż w I pół. 2017 – wykres 1. Dla bliższego zobrazowania sektora budownictwa mieszkaniowego przedstawiamy dynamiki wydanych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w ujęciu kwartalnym, w latach 2013–2019 – wykres 2.

Wykres 2. Dynamiki wydanych pozwolen na budowe mieszkan ogółem – wg kwartałów w latach 2013–2019

Czy na zmianę trendu w budownictwie mieszkaniowym będzie miała wpływ liczba i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych? Wg Biura Informacji Kredytowej – w lipcu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły 22,5 tys. kredytów mieszkaniowych (wzrost wobec czerwca o 15,3%, a w ujęciu rok do roku +15,8%) o wartości 6,2 mld zł (wzrost wobec czerwca o 15,2%, a rdr +26%). Czyżby lipcowy rekordowy wzrost był efektem 500+ na pierwsze dziecko, które ruszyło od lipca br. Natomiast narastająco od stycznia do lipca 2019, udzielono 139 tys. kredytów mieszkaniowych (wzrost rdr +1,2%) o wartości 37,3 mld zł (wzrost rdr +13,2%).

mms

Poprzedni

Innowacyjne łączniki KLIMAS WKRĘT-MET do termoizolacji ścian w systemach ETICS

Innowacyjne łączniki KLIMAS WKRĘT-MET do termoizolacji ścian w systemach ETICS
Następny
Montaż bram garażowych – głos fachowca

Montaż bram garażowych – głos fachowca