Budownictwo mieszkaniowe – zmiany trendu

wrzesień 2020
PSB

Według danych GUS w I półroczu 2020 r. wydano 122 tys. pozwoleń ogółem na budowę mieszkań, spadek o 3,3% w stosunku do I półrocza 2019 r.
Dla porównania w I pół. 2019 r. wydano 127 tys. pozwoleń ogółem – tj. o 4,1% mniej niż w I pół. 2018. Natomiast cały rok 2019 r. przyniósł 266 tys. pozwoleń i odnotowano wzrost pozwoleń o 2,4% w stosunku do 2018 r. – wykres 1.

WYKRES 1. LICZBA WYDANYCH POZWOLEN NA BUDOWE MIESZKAN OGÓŁEM  WG KWARTAŁÓW W LATACH 20152020

Dla bliższego zobrazowania sektora budownictwa mieszkaniowego przedstawiamy dynamiki wydanych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w ujęciu kwartalnym, w latach 2015–2020 – wykres 2.
W dwóch pierwszych kwartałach 2020 r. odwróciły się dynamiki wydanych pozwoleń w stosunku do 2019 r. W I kw. 2020 r. wystąpił wzrost o prawie 6%, zaś w II kw. spadek o ponad 10%. Zaś w I kw. 2019 r. odnotowano spadek o prawie 16%, a w II kw. odwrotnie wzrost o prawie 8%. Podobna sytuacja do 2020 r. była w 2018 r. gdzie I kw. był na plusie, a w drugim kw. po raz pierwszy od kilku lat nastąpił spadek wydanych pozwoleń na budowę. Wówczas wpływ na to miały m.in. podwyżki cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy, wzrost cen surowców, energii, paliwa, wzrost cen mieszkań.

WYKRES 2. DYNAMIKI WYDANYCH POZWOLEN NA BUDOWE MIESZKAN OGÓŁEM - WG KWARTAŁÓW W LATACH 2015-2020

Natomiast początek roku 2020 zapowiadał się całkiem dobrze, niestety w marcu pojawił się koronawirus i wraz z nim spadek pozwoleń na budowę. Może jeszcze za wcześnie na jednoznaczny wniosek, nie mniej jednak widać już zmianę trendu w sektorze mieszkaniowym.
Czy na tą zmianę trendu będzie miała wpływ liczba i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych? Wg Biura Informacji Kredytowej – w lipcu 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 17,2 tys. kredytów mieszkaniowych (wzrost wobec czerwca o 13,4%, zaś w ujęciu rok do roku minus aż 22,7%) o wartości 4,7 mld zł (wzrost wobec czerwca o 10,5%, a rdr –22,6%). Natomiast narastająco od stycznia do lipca 2020, udzielono 125 tys. kredytów mieszkaniowych (spadek rdr –10,4%) o wartości 36 mld zł (spadek rdr –3,7%).

mms

Poprzedni

Nowości wśród podłóg laminowanych SWISS KRONO

Nowości wśród podłóg laminowanych SWISS KRONO
Następny
Instalator w grze o czas, w jakim budowane są domy

Instalator w grze o czas, w jakim budowane są domy