Jaki rodzaj kominka wybrać do domu?

wrzesień 2020

Planując montaż kominka w swoim domu, musimy podjąć wiele istotnych decyzji, a wybór wkładu kominkowego jest jedną z tych najbardziej istotnych pod względem konstrukcyjnym, a także użytkowym. Aby dobrać optymalny rodzaj wkładu kominkowego, musimy przede wszystkim, określić jaką funkcję ma spełniać kominek, a także jakie mamy wobec niego oczekiwania i wymagania. Ważna jest również lokalizacja kominka, a także przestrzeń, jaką mamy do zagospodarowania. Jeżeli jesteśmy na etapie projektowania domu, wtedy mamy największe pole do popisu i możemy manewrować między wszelkimi dostępnymi rodzajami wkładów kominkowych. Kiedy planujemy remont domu, a budowa kominka ma być jednym z nowych elementów, jakie powstaną w domu, wówczas mogą pojawić się pewne ograniczenia.

RODZAJE WKŁADÓW KOMINKOWYCH, A FUNKCJA KOMINKA

W zależności od tego, jaką funkcję będzie pełnił kominek, taki rodzaj wkładu będzie najbardziej odpowiedni. Niektórzy decydują się na kominek tylko ze względów estetycznych, ma on być elementem dekoracyjnym, nadającym wnętrzu charakteru i podkreślającym wystrój oraz stylistykę całego pomieszczenia. Czasami kominek jest wykorzystywany jako alternatywne źródło ciepła, używany w sezonie przejściowym, kiedy jeszcze nie korzystamy centralnego ogrzewania, po to, aby podnieść temperaturę w domu. Można również używać kominka jako główne źródło ciepła w domu i wówczas jest on podłączony do sieci centralnego ogrzewania i zasila cały dom w ciepłe powietrze. To, jaką rolę będzie pełnił kominek, będzie obligowało do zakupienia odpowiedniego wkładu kominkowego, który pozwoli na spełnienie tejże funkcji.

GALERIA KOMINKÓW
Schemat budowy kominka oraz systemu DGP
Schemat budowy kominka oraz systemu DGP

KOMINEK POWIETRZNY

Jednym z najpopularniejszych i najpowszechniej wybieranych wkładów kominkowych jest kominek powietrzny. Wkład kominkowy w momencie palenia w kominku wytwarza ciepłe powietrze, które w sposób grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne wydostaje się na zewnątrz, ogrzewając powietrze w pomieszczeniu. Kratka umieszczona w dolnej części obudowy kominka pobiera chłodne powietrze z pomieszczenia do ogrzania go przez wkład kominkowy. W taki sposób kominek staje się źródłem ciepła, które ogrzewa powietrze w pomieszczeniu, w którym jest on zamontowany. Jest to najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala na dogrzewanie domu w okresach przejściowych, a także stworzenie przytulnego klimatu w długie jesienne wieczory.
Kominek powietrzny możemy wykorzystać również do ogrzania większej powierzchni domu, jednak wówczas konieczna jest instalacja systemu dystrybucji gorącego powietrza. Oznacza to, że kominek łączymy z systemem rur wentylacyjnych, które rozprowadzone są do innych pomieszczeń w domu i przez kratki kominkowe lub anemostaty doprowadzane jest do nich ogrzane powietrze z kominka.
Jeżeli zależy nam na równomiernym ogrzewaniu całego domu, wówczas musimy pomyśleć o instalacji systemu wymuszonego, który za pomocą turbiny gorącego powietrza będzie transportował ciepłe powietrze do pozostałych pomieszczeń w domu.
Inwestycja w system dystrybucji gorącego powietrza pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości kominka i idealnie sprawdzi się w sezonie wiosennym lub jesiennym, gdyż pozwala dogrzać pomieszczenia bez udziału centralnego ogrzewania. Bez wątpienia przełoży się to na znaczne oszczędności, gdyż w wyniku zwykłego użytkowania kominka, samoistnie rozprowadza on ciepło po budynku.
Należy mieć jednak na uwadze, że system dystrybucji gorącego powietrza sprawdzi się w przypadku niezbyt rozbudowanych domów. Przewody mają określony zasięg, a energia wytwarzana przez kominek może być niewystarczająca, aby zapewnić optymalny poziom temperatury we wszystkich pomieszczeniach.

Schemat przyłącza kominowego
Schemat przyłącza kominowego
Schemat rozmieszczenie kratek kominkowych
Schemat rozmieszczenie kratek kominkowych

KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM

Innym rodzajem wkładów kominkowych, które możemy zastosować w domu, są wkłady kominkowe z płaszczem wodnym. Tego typu wkłady różnią się tym, że wkład podłączamy do systemu centralnego ogrzewania domu, dzięki czemu ciepło wytworzone w kominku ogrzewa wodę, która rozprowadzana jest do grzejników w całym domu, a także ogrzewa wodę użytkową. Kominek z płaszczem wodnym jest więc dobrą alternatywą tradycyjnego gazowego systemu centralnego ogrzewania czy też pieca węglowego. Instalacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym jest jednak dużo bardziej pracochłonna oraz bardziej kosztowna. Znacznie łatwiej przewidzieć i wykonać ten rodzaj kominka w nowo powstałym domu, niż wykonywać instalację w domu już zamieszkałym, gdyż wówczas potrzebny jest spory remont.
Podejmując decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie wady i zalety. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, który wkład kominkowy jest lepszy, gdyż wszystko zależy od celu, jaki chce się osiągnąć montując kominek w domu.
Decydując się na model z płaszczem wodnym, trzeba się liczyć z większą inwestycją, która jednak szybko się zwróci, dzięki oszczędnościom za centralne ogrzewanie. Trzeba mieć również na uwadze to, że wkład kominkowy wodny musi być podłączony do źródła energii, gdyż sterowniki i pompy obiegowe zasilane są prądem.

EKOPROJEKT

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wymogi dla pieców wolno stojących i wkładów kominkowych tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ma to związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 w sprawie wykonania tejże dyrektywy dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Termin Ekoprojekt lub Ecodesign nie odnosi się tylko do kominków. Jest to ogólna idea mająca na celu projektowanie urządzeń wykorzystujących energię w sposób jak najbardziej wydajny. W odniesieniu do kominków i pieców wolno stojących na drewno wprowadzone zostały restrykcyjne wymogi w zakresie spełnienia takich parametrów jak: sezonowa efektywność energetyczna, emisja cząstek stałych (PM), emisja organicznych związków gazowych (OGC), emisja tlenku węgla (CO), emisja tlenków azotu (NOx). Wkłady oraz piece kominkowe powinny być oznaczone etykietą energetyczną określającą klasę energetyczną produktu. Im wyższa klasa energetyczna tym sprawniejsze urządzenie i więcej oszczędności. Wyższa sprawność oznacza mniejsze zużycie drewna.
Przy wyborze wkładu kominkowego należy sprawdzić czy urządzenie spełnia wymogi Ekoprojektu, a co za tym idzie będziemy mogli korzystać z niego po 1 stycznia 2022 roku.

MIEJSCE MONTAŻU KOMINKA

Kominek instalowany jest najczęściej w salonie ze względów dekoracyjnych. Przed jego zakupem należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii m.in.:
moc wkładu kominkowego, która powinna być dobrana do kubatury domu, w którym ma być instalowany kominek,
– pomieszczenie koniecznie musi być wyposażone w przewód kominowy o parametrach zgodnych z wymaganiami instalacyjnymi,
– musi być sprawna wentylacja w pomieszczeniu. Dla wkładów posiadających możliwość bezpośredniego doprowadzenia powietrza zaleca się wykonanie przyłącza powietrza zewnątrz,
– w przypadku wkładów z płaszczem wodnym należy pamiętać o konieczności wykonania przyłączy hydraulicznych oraz odprowadzenia do kanalizacji,
– potrzebne także będzie zasilanie elektryczne do urządzeń sterujących,
– przed przystąpieniem do montażu warto także zasięgnąć opinii kominiarskiej.

RODZAJE KOMINÓW

Jednym z najważniejszych warunków prawidłowego funkcjonowania kominka jest podłączenie do komina o właściwie dobranych parametrach. Komin powinien być odporny na wysoką temperaturę, dlatego należy wybrać system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń na paliwa stałe. Na rynku dostępne są kominy murowane (systemowe-ceramiczne), a także stalowe. Do nowo powstających domów najczęściej wybierane są te murowane. Kominy stalowe (zewnętrzne) stosuje się głównie podczas remontów gdzie montaż komina wewnętrznego jest utrudniony lub niemożliwy.
Średnica przewodu kominowego nie powinna być mniejsza niż średnica wylotu spalin we wkładzie kominkowym. Odpowiednia średnica, a także długość przewodu kominowego mają wpływ na podciśnienie w kominie (ciąg), a to parametr odpowiadający za prawidłowy odbiór spalin z kominka.
Komin powinien być usytuowany maksymalnie blisko miejsca, w którym zamierzamy zbudować kominek. Podczas montażu komina pamiętajmy o właściwym umieszczeniu wyczystki, zapewniającym swobodny dostęp, a także przygotowaniu otworu do podłączenia komina na odpowiedniej wysokości. Błędy w montażu komina na etapie stanu surowego będą miały swoje konsekwencje podczas montażu kominka.
Naprawa ich może wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz ingerencją w system kominowy.

Schemat zabudowy kominka przy użyciu krzemianowo-wapniowych płyt SILCA.
Schemat zabudowy kominka przy użyciu krzemianowo-wapniowych płyt SILCA.

PRZYŁĄCZE KOMINOWE

Wylot spalin we wkładzie kominkowym należy podłączyć bezpośrednio do komina za pomocą systemu przyłączy posiadającego odpowiedni certyfikat. Średnica przyłącza kominowego powinna odpowiadać średnicy wylotu spalin w urządzeniu. Do połączenia rury spalinowej z kominem ceramicznym należy użyć przejścia do kominów ceramicznych wyposażonych w specjalną opaskę ze sznurem uszczelniającym.
Przejście to zabezpiecza trójnik ceramiczny przed naprężeniami stalowego przyłącza. W przypadku tradycyjnych kominów murowanych z cegły stosuje się wkładkę kominową osądzając ją w ścianie komina. Przyłącz kominowy powinien być wyposażony w element rewizyjny umożliwiający czyszczenie przyłącza.

ZABUDOWA KOMINKA

Wkład kominkowy może pracować wyłącznie w zabudowie. Przed zamontowaniem zabudowy należy sprawdzić: poprawne funkcjonowanie drzwiczek, regulacji szybra oraz doprowadzenia powietrza, szczelność połączeń elementów, a także ogólny stan urządzenia i przyłącz kominowy. Zabronione jest ustawianie wkładu na podstawie uniemożliwiającej swobodny dostęp powietrza pod wkład kominkowy. Aby ograniczyć nadmierne nagrzewanie się ścianek obudowy kominka i uzyskać sprawne działanie wkładu, należy zachować właściwe odległości między zabudową a wkładem kominkowym. Swobodny przepływ powietrza przez obudowę zapewnią kratki wlotowe i wylotowe o odpowiednich przekrojach. Ciepło dostarczane jest do pomieszczenia kratką nawiewną. Górna kratka wylotu gorącego powietrza powinna być usytuowana jak najwyżej, ale z zachowaniem odstępu minimum 30–50 cm od stropu oraz 10 cm poniżej komory dekompresyjnej. Należy zapewnić także odpowiedni dopływ chłodnego powietrza odbierającego ciepło od wkładu kominkowego, dlatego wlot zimnego powietrza na dole zabudowy także powinien mieć właściwą powierzchnię. Wentylacja wkładu kominkowego ma zasadniczy wpływ na szybkość ogrzewania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie wkładu kominkowego oraz jego trwałość. Brak odpowiedniej wentylacji w obudowie kominka może powodować przegrzanie wkładu kominkowego i jego uszkodzenie.

Montaż wkładu oraz wykonanie instalacji należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Autor Jarosław  Szczudło
Autor Jarosław Szczudło
Stanowisko – dyrektor ds. marketingu w firmie GALERIA KOMINKÓW
Poprzedni

Jaki wybrać kocioł gazowy oraz pompę ciepła do ogrzewania domu?

Jaki wybrać kocioł gazowy oraz pompę ciepła do ogrzewania domu?
Następny
System elektronarzędzi akumulatorowych LI-ION 18V MODECO EXPERT

System elektronarzędzi akumulatorowych LI-ION 18V MODECO EXPERT