TERMONIUM PLUS fasada

Producent: TERMO ORGANIKA
październik 2023

TERMONIUM PLUS to płyty styropianowe o najkorzystniejszych parametrach użytkowych spośród wszystkich styropianów fasadowych Termo Organiki. Produkowane są z surowców grafitowych, szarych, klasy premium pochodzących od renomowanych koncernów chemicznych, gwarantują najwyższą jakość, powtarzalność i dotrzymanie zadeklarowanych parametrów zgodnie z normą europejską EN 13163. 

Produkt został zbadany i  certyfikowany w  Polsce (Instytut Techniki Budowlanej ITB) i na rynkach zagranicznych (niemieckim i  belgijskim), posiada m.in. rekomendację RTQ do stosowania w budownictwie, wydaną przez ITB. 

Szczególnie popularny jest wśród beneficjentów programów dofinansowujących termomodernizację, np. w Programie Czyste Powietrze.

Najlepsze właściwości izolacyjne
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda l  =  0,031  W/mK, co stawia go w  rzędzie najcieplej-szych styropianów dostępnych na rynku. Warto pamiętać, że im niż-sza wartość współczynnika lambda,  tym lepsze są jego właściwości izolacyjne, a  tym samym lepsza ochrona cieplna budynku i  to przy mniejszej grubości. Przykładowo warstwa izolacji cieplnej o  grubości 20 cm, wyko-nana z  płyt o  lambdzie 0,031 W/mK, chroni ściany budynku tak samo jak warstwa zwykłego styropianu z lambdą 0,045 W/mK o grubości aż 28 cm. 

Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie (ro-zerwanie) badanych pró-bek, nie mniej niż 100 kPa. 

Skuteczność termoizolacyjna nawet o  25% większa w porównaniu ze zwykłym, białym styropianem. 

Najwyższe parametry mechaniczne decydujące o trwałości ocieplenia. 

ZASTOSOWANIE:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS (z tynkiem cienkowarstwowym),
  • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej,
  • izolacja cieplna w zamkniętej szczelinie ściany trójwarstwowej, 
  • ocieplenie wieńców i nadproży, 
  • izolacja cieplna ościeży okiennych, † izolacja cieplna ścian warstwowych.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ - TRWAŁA ELEWACJA NA LATA

Szukając korzystnego i nowoczesne-go rozwiązania w termomodernizacji warto sięgnąć po Kompletny System Ociepleń firmy Termo Organika. Dla-czego? Eksperci rekomendują stosowanie systemu ociepleń, w  którym wszystkie składniki pochodzą od jednego producenta. Ponieważ tylko kompletny system daje gwarancję właściwej pracy całego układu, jak i jego trwałości oraz skutecznego obniżenia kosztów ogrzewania domu. Dodatkową zaletą jest to, że decydując się na kompletny system można wybrać gotowe, najlepsze rozwiązanie, a więc nie trzeba szukać rozwiązań u różnych producentów i wzajemnie ich dopasowywać.

www.termoorganika.pl

Poprzedni

DACH PŁASKI z panelami fotowoltaicznymi. Jak go najlepiej ocieplić?

DACH PŁASKI z panelami fotowoltaicznymi. Jak go najlepiej ocieplić?
Następny
WEŁNA MINERALNA URSA

WEŁNA MINERALNA URSA

123