Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie i montażu przewodów elektrycznych?

listopad 2017

Właściwy wybór okablowania elektrycznego i jego odpowiednia instalacja są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu użytkowania domu.

Energia elektryczna jest jednym z najważniejszych domowych mediów. Selekcja okablowania i dostosowanie przewodów do konkretnej instalacji powinno wynikać zarówno z warunków technicznych jak i ekonomicznych.

AKS Zielonka - Poprawna instalacja elektryczna jest gwarancją bezpieczeństwa w domu.
AKS - Zielonak - Płaskie przewody trzyżyłowe

BEZPIECZNIE I EKONOMICZNIE  

Każdy inwestor szuka optymalnego rozwiązania. Wstępna wycena instalacji okablowania jest jednym z najważniejszych czynników, które zwykle bierze się pod uwagę. Stosowanie gotowych rozwiązań, np. kabli wprowadzonych fabrycznie w rurę karbowaną, pozwala skrócić czas montażu i wykonać go samodzielnie.
Przeprowadzając instalację elektryczną w budownictwie jednorodzinnym należy właściwie dobrać przekrój przewodów, pamiętając o przewidywanym obciążeniu, długości przewodu i temperaturze otoczenia. Do założenia instalacji w budownictwie mieszkaniowym wykorzystujemy głównie przewody trzyżyłowe o przekrojach 1,5 mm2 i 2,5 mm2. Typ okablowania musi być trwały i zgodny ze specyfikacją, jak również z oceną żywotności i przeznaczeniem budynku. Instalacja powinna wytrzymać zużycie będące naturalną konsekwencją warunków pogodowych, a przewody powinny przenosić maksymalne natężenie prądu bez ryzyka przeciążenia instalacji. Jej układ powinien być łatwy do odtworzenia, a umieszczenie jasno określone w razie potrzeby wprowadzenia zmian.

AKS Zielonka - Kable wprowadzone w rurę karbowaną.

W zależności od miejsca instalacji okablowanie powinno być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zapewnia system rur prostych i karbowanych, jak i kanałów przeznaczonych do prowadzenia przewodów. Przewaga tras kablowych wykonanych z polichlorku winylu (PVC) nad wytworzonymi z polipropylenu (PP) polega dodatkowo na nierozprzestrzenianiu przez materiał płomienia, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Drugą ważną cechą przy wyborze rur jest ich odporność na nacisk i uderzenie. Do ułożenia przewodów, np. na ścianach, wystarczające są rury karbowane o wytrzymałości na nacisk 320N/5 cm, ale gdy chcemy ułożyć ten sam przewód w posadzce betonowej, należy wybrać rury karbowane o wytrzymałości 750N/5 cm.

AKS Zielonka - Ukrycie przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych wewnątrz kanału zapewnia porządek w kablach i gwarantuje wysoką estetykę instalacji.

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej jest jednym z najważniejszych czynników. Jeśli istnieje ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia zagrożenia pożarowego, należy użyć ochrony mechanicznej przewodów, stosując rury lub kanały. Instalacja elektryczna zawsze powinna być wykonana z należytą starannością, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów i norm. To zapewni jej estetyczny wygląd, zwłaszcza w wypadku poprowadzenia po wierzchu ścian: rurami, listwami lub bezpośrednio samych przewodów.

AKS Zielonka - listwy , rurki instalacyjne

Pamiętajmy, aby skontrolować poprawność działania poszczególnych punktów zarówno przed jak i po tynkowaniu. Prawidłowo dobrane przewody, dobrze wybrane zabezpieczenia przeciążeniowe, ochrona mechaniczna i skuteczne uziemienie zapewniają niezbędne bezpieczeństwo przeciwporażeniowe mieszkańców i całego budynku.


ODPOWIEDNIE PRZEWODY
 

Domowe obwody „oświetleniowe” prowadzi się najczęściej przewodami YDYpżo 3x1,5 mm2, a obwody „gniazdkowe” przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2. Stosujemy je głównie w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, a także w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Gniazda, w których będzie duży i długotrwały pobór mocy, przewidziane do zasilenia takich urządzeń domowych jak: pralka, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna czy klimatyzacja, powinny być wyprowadzone na oddzielnym zabezpieczeniu nadprądowym bezpośrednio z tablicy rozdzielczej. Podobnie jak gniazdo zasilające piec gazowy – jest to wymóg większości producentów. Do zasilenia płyt grzejnych i piekarnika elektrycznego producenci wielokrotnie zalecają przewody o przekroju 4 mm2. Często zdarza się, że sugerowanym przez producenta przekrojem przewodu jest 6 mm2. Do jednego obwodu zasilanego takim przewodem możemy podłączyć maksymalnie dziesięć gniazd elektrycznych. Wyjątkiem są tu obwody przeznaczone dla mocy powyżej 2 kW, które powinny być zasilane z osobnego zabezpieczenia.

AKS Zielonka - Pionowe i poziome ułożenie przewodów ułatwia ich lokalizację w razie ewentualnych remontów.

Najczęściej używa się przewodów płaskich, które są mocowane do ścian i zakrywane tynkiem. Innym rozwiązaniem jest prowadzenie przewodów w rurach PVC układanych w głębszych bruzdach. Warto je stosować głównie tam gdzie może zajść konieczność wymiany okablowania, co niesie za sobą ryzyko zniszczenia wykończenia ścian, jak np. glazury, kamieni ozdobnych czy tynków strukturalnych.
Wykonanie zdjęć rozłożenia instalacji przed otynkowaniem przewodów eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia obwodu, gdybyśmy chcieli ingerować w późniejszym okresie w strukturę ściany. Dokładny, zdjęciowy plan instalacji pozwoli zachować bezpieczeństwo podczas remontów.


NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

+ niedobór gniazdek i punktów oświetleniowych. Planując rozmieszczenie osprzętu elektrycznego należy pamiętać, że urządzeń elektrycznych przybywa, a deficyt w ilości gniazd może spowodować plątaninę kabli i konieczność podłączania przedłużaczy, dlatego zaplanujmy instalację paru podwójnych gniazdek, zwłaszcza w pomieszczeniach, z których najczęściej korzystamy. Podobnie jest w przypadku oświetlenia. Duże pomieszczenia będą wymagały przynajmniej paru punktów świetlnych. Urządzenia domowe montowane na stałe, jak zmywarka czy lodówka, powinny mieć osobne gniazda,
+ błędy w prowadzeniu przewodów. Przewody powinny być układane poziomo i pionowo, co ułatwi ich lokalizację. Układając przewody na ścianie, należy zwrócić uwagę, aby się nie krzyżowały. Nie można prowadzić instalacji na kominach palnych. Powinno się zachować odrębność obwodów oświetleniowych z obwodami gniazdkowymi,
+ źle dobrany osprzęt elektryczny. Elementy takie jak: gniazda elektryczne, czy komputerowe, HDMI lub głośnikowe są często widocznymi elementami instalacji. Dlatego zaleca się stosowanie jednego systemu kanałów PVC do instalacji osprzętu z możliwością montażu spójnego wyglądem i kolorami systemu gniazd i ramek,
+ brak prowadzenia przewodów komputerowych i telekomunikacyjnych. W wypadku większych przestrzeni, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym, sprzęt komputerowy działający w oparciu o technologię bezprzewodową, może nie działać poprawnie. Oddzielenie pięter stropami może powodować tłumienie sygnału. Dobrze jest pamiętać o instalacji przewodowej między kondygnacjami, tak samo jak o przeprowadzeniu przewodu antenowego od dachu lub otworów wejściowych (drzwi lub bramy garażowe znajdujące się w pobliżu głównej rozdzielni) do pomieszczenia z telewizorem,
+ sprawdzanie przewodów elektroenergetycznych tzw. „neonówką”. Nawet małe napięcie spowalnia jej żarzenie. Należy pamiętać, że każdy przewód ma swoją pojemność i może działać jak kondensator. Do kontroli należy używać zwykłej żarówki lub miernika sprawdzającego ciągłość przewodów.
+ oszczędności na klasie osprzętu. Niska jakość materiału skutkuje krótkim czasem użytkowania i koniecznością wymiany osprzętu.

Autor Dominika Dembek
Autor Dominika Dembek
Stanowisko – specjalista ds. marketingu w firmie AKS Zielonka
Następny
Jak dobrze zarządzać domową energią?

Jak dobrze zarządzać domową energią?