Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2017 r.

listopad 2017
psb

Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych 

W ciągu 9 miesięcy 2017 r. przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do sieci PSB) były wyższe o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast przychody przeciętnego partnera sieci PSB (hurtowni, Mrówki, Profi) zwiększyły się o 6,6%.

Dynamika sprzedazy Grupy PSB (centrali)

Największą dynamikę wzrostu przychodów w tym okresie odnotowały placówki Profi – 12,4%. Zaś w składach PSB i sklepach Mrówka dynamika ta była o połowę niższa i wyniosła odpowiednio: Mrówki – 5,7%, składy – 5,5%. Spowolniona dynamika w Mrówkach spowodowana jest wysoką bazą związaną z rozpoczęciem programu 500+ wiosną zeszłego roku.

Dynamika sprzedaży w grupach asortymentowych

Łączny popyt za 9 miesięcy 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. był wyższy aż w 19 grupach (spośród 20). Największy wzrost nastąpił w grupie drewno, płyty konstrukcyjne (+33%), oświetlenie, elektryka (+30%), płytki, łazienki, kuchnie (+28%), ogród, hobby (+22%), motoryzacja (+20%) oraz wyposażenie, AGD (+20%). Wzrost od 10 do 20% odnotowały grupy: dekoracje, izolacje termiczne, wykończenia, instalacje, ogrzewanie, farby, lakiery, narzędzia oraz izolacje wodochronne.

Przychody Grupy PSB (centrali) i sieci PSB ze sprzedazy materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w latach 2016 –2017

Do 10% wzrosły: ściany, kominy, stolarka, chemia budowlana, sucha zabudowa, otoczenie domu oraz cement, wapno. Natomiast minimalny spadek wystąpił tylko w grupie dachy, rynny (–0,3).

Liczba pozwoleń i rozpoczętych budów

Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I–IX 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przyjął wartość plus 23,4%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 17,5%. Równolegle w zakresie mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto dynamika wyniosła plus 20,9%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 14,9%.
Wzrost liczby wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów mieszkań indywidualnych budzi optymizm, który przekłada się na wyniki handlowe. 

(mms)

Poprzedni

Instalator energii elektrycznej z Wesołej

Instalator energii elektrycznej z Wesołej
Następny
FISCHER - zamocowania

FISCHER - zamocowania