Popyt i ceny materiałów budowlanych w ciągu III kwartałów 2019 r.

listopad 2019
PSB

PRZYCHODY GRUPY PSB 

Łączne przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w ciągu III kwartałów 2019 wyniosły 5,3 mld zł i były o 8% wyższe niż przed rokiem. Przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa: w kanale hurtowym o 7%, a w detalicznym o ponad 11%.

Przychody partnerów i centrali Grupy PSB 2018–2019

Zaś przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie wyniosły 2,3 mln zł i były wyższe o 12%.
Pierwszy kwartał zaskoczył dodatnią dynamiką sprzedaży. Duży wpływ na to miały wzrosty cen materiałów oraz sprzyjająca w tym roku aura. Szczyt marcowy jest efektem targów sieci PSB, które odbywają się w tym czasie. Od maju do września nastąpiło wyraźne spowolnienie popytu, jedynie lipiec przyniósł lekką poprawę.

Dynamika sprzedazy i cen Grupy PSB (centrali) w grupach asortymentowych 9 miesiecy 2019 do 9 miesiecy 2018

DYNAMIKA SPRZEDAŻY ORAZ ZMIAN CEN W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH

Łączna sprzedaż w ciągu III kwartałów 2019 r., w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., była wyższa w 18 grupach towarowych (spośród 20). Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały produkty w grupach: ogród, hobby (+26%), otoczenie domu (+24%) oraz ściany, kominy (+22%). Wzrost od 10 do 20% nastąpił w grupach: narzędzia, farby, lakiery, oświetlenie, elektryka, wyposażenie, AGD, chemia budowlana, sucha zabudowa, cement, wapno, płytki, łazienki, kuchnie oraz stolarka. Do 10% wzrosły: dekoracje, izolacje wodochronne, wykończenia, instalacje, ogrzewanie oraz dachy, rynny. Minimalnie spadła sprzedaż w grupach: płyty OSB (–2%) oraz izolacje termiczne (–3%). 
Ceny średnio wzrosły o 4,3% w ciągu III kwartałów 2019, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Dodatnią dynamikę cen odnotowano w 18 grupach towarowych (spośród 20)
, największą w grupie ściany, kominy (+18%). Do 10% wzrosły ceny w grupach: cement, wapno, otoczenie domu, chemia budowlana, izolacje wodochronne, sucha zabudowa, farby, lakiery, wykończenia, dachy, rynny, stolarka, instalacje, ogrzewanie, ogród, hobby, płytki, łazienki, kuchnie, motoryzacja, narzędzia, wyposażenie, AGD, dekoracje oraz oświetlenie, elektryka. Minimalny spadek cen nastąpił w 2 grupach: izolacje termiczne (-0,8%) oraz płyty OSB (–1,7%). 

(mms)

Poprzedni

NOWOŚCI BUDOWLANE 2019 ROKU w ofercie dostawców Grupy PSB - INNE

NOWOŚCI BUDOWLANE 2019 ROKU w ofercie dostawców Grupy PSB - INNE
Następny
Elektronarzędzia w rękach fachowców

Elektronarzędzia w rękach fachowców