IZOLACJE TERMICZNE

listopad 2020
TERMO ORGANIKA

TERMO ORGANIKA

º Styropian TERMONIUM PLUS fundament (tuzw) – został zmodyfikowany w 100% pod względem składu surowca z którego jest produkowany. Dzięki takiej modyfikacji technologicznej znacząco poprawiono współczynnik przewodzenia ciepła l-lambda.

Najważniejsze cechy:
+ korzystne właściwości izolacyjne – współczynnik przewodzenia ciepła, l = 0,031 W/mK, odporność ? odporność na zawilgocenie ograniczona chłonność wody przy długotrwałym kontakcie, nawet przy całkowitym zanurzeniu. Płyty zachowują swoje właściwości w całej objętości, nawet po przecięciu i nie ma znaczenia powierzchnia tzw. „naskórka” ,
+ duża odporność mechaniczna na ściskanie – wytrzymałość 4,5 tony/m2, co jest zupełnie wystarczające na siłę naporu gruntu po zasypaniu ocieplonych fundamentów,
+ płyty nie wymagają żadnych zabezpieczeń przeciwwodnych po przyklejeniu do ściany fundamentowej. Przed zasypaniem ocieplonego fundamentu gruntem zazwyczaj stosuje się warstwę rozdzielającą w postaci folii kubełkowej.

XELLA - Mineralne płyty izolacyjne

XELLA

º Mineralne płyty izolacyjne MULTIPOR DACHY (tz) – to innowacyjny materiał do ocieplania dachów, spełniający najwyższe wymagania w zakresie stabilności oraz wytrzymałości na ściskanie. Produkowany z naturalnych i mineralnych surowców jest całkowicie niepalny i ekologiczny. Płyty dostępne są jako płyty płaskie (prostopadłościenne) lub ze spadkiem. Oba warianty mają te same właściwości pod względem izolacyjności termicznej, ochrony przeciwpożarowej i standardów ekologicznych. Elementy ze spadkiem umożliwiają skrócenie czasu prowadzenia prac budowlanych, eliminują bowiem konieczność wykonywania kosztownych wylewek lub kształtowania nachylenia połaci przy użyciu podkonstrukcji. System Multipor Dachy może być stosowany w wielu wariantach konstrukcji dachowych, od dachów nieobciążonych, nieużytkowych po mocno obciążone konstrukcje parkingów dachowych czy tarasów dachowych.

Poprzedni

POKRYCIA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE
Następny
CHEMIA BUDOWLANA

CHEMIA BUDOWLANA

123