Popyt i ceny materiałów budowlanych w ciągu III kwartałów 2020 r.

listopad 2020
Grupa PSB

PRZYCHODY GRUPY PSB

Łączne przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w ciągu III kwartałów 2020 roku wyniosły 5,3 mld zł i były o 3% wyższe niż przed rokiem. Przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 3,3% na potrzeby budownictwa: w handlu detalicznym nastąpił wzrost o 11%, zaś w kanale hurtowym zanotowano spadek o 0,2%.
Przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie wyniosły 2,4 mln zł i były wyższe o 8%.

Przychody partnerów i centrali Grupy PSB – 2019–2020

Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika sprzedaży w styczniu i lutym. Wpływ na to miały m.in. dobre warunki pogodowe (brak zimy). W marcu nastąpiło spowolnienie sprzedaży ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa. Natomiast w maju w detalu popyt wzrósł aż o 24%, który był efektem wzrostu popytu na materiały zawiązane z indywidualnie wykonywanymi remontami w mieszkaniach i domach przez osoby częściowo „zamknięte” w swoich posesjach. W kolejnych miesiącach również sprzedaż w detalu była znacznie lepsza niż w hurcie, w którym nastąpił spadek sprzedaży materiałów z grupy tzw. ciężkiej budowlanki.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY ORAZ CEN W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH

Łączna sprzedaż w ciągu III kwartałów 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., była wyższa w 15 grupach towarowych (spośród 20). Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały produkty w grupach: ogród, hobby (+25%), wyposażenie, AGD (+19%) oraz farby, lakiery (+19%). Wzrost od 10 do 17% nastąpił w grupach: oświetlenie, elektryka, narzędzia, dekoracje, otoczenie domu, motoryzacja, cement, wapno, dachy, rynny oraz wykończenia. Do 10% wzrosły: chemia budowlana, instalacje, ogrzewanie, płytki, łazienki, kuchnie oraz stolarka. Spadek sprzedaży nastąpił w 5 grupach: płyty OSB (–2%), izolacje wodochronne (–2%), sucha zabudowa (–2%), ściany, kominy (–7%) oraz izolacje termiczne (–8%).

Dynamika sprzedazy i cen Grupy PSB (centrali) w grupach asortymentowych – 9 miesiecy 2020 r. do 9 miesiecy 2019 r.

Ceny średnio wzrosły o 1,4% w ciągu III kwartałów 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Dodatnią dynamikę cen odnotowano w 16 grupach towarowych (spośród 20), największą w grupie cement, wapno (+7,0%). Do 4% wzrosły ceny w grupach: stolarka, instalacje, ogrzewanie, ogród, hobby, narzędzia, wyposażenie, AGD, chemia budowlana, farby, lakiery, oświetlenie, elektryka, wykończenia, płytki, łazienki, kuchnie, sucha zabudowa, dekoracje, dachy, rynny, motoryzacja oraz otoczenie domu. Spadek cen nastąpił w 4 grupach: ściany, kominy (–0,2%), izolacje wodochronne (–1,2%), izolacje termiczne (–4,2%) oraz płyty OSB (–7,6%). 

(mms)

Poprzedni

Jak przygotować się na prognozy wzrostu cen energii

Jak przygotować się na prognozy wzrostu cen energii
Następny
ROTO - Roleta solarna z funkcją "Wasy Charge"

ROTO - Roleta solarna z funkcją "Wasy Charge"