Termoizolacja wełną szklaną URSA FRAMEWOOL

Producent: URSA
listopad 2021

 Mineralna wełna szklana URSA FRAMEWOOL – to nowy produkt w ofercie firmy URSA – jako skuteczna izolacja termiczna i akustyczna, przeznaczona jest do stosowania w budynkach szkieletowych drewnianych i metalowych oraz w budownictwie modułowym. Poszerzony zestaw parametrów użytkowych obejmujących nie tylko standardowo deklarowane parametry, takie jak: klasa reakcja na ogień (euroklasa A1), klasa tolerancja grubości (T) czy wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λD), ale także opór właściwy przepływu powietrza (AFr), opór dyfuzyjny przepływu pary wodnej (MU), długotrwała nasiąkliwość wagowa (WL(P)) czy stabilność wymiarowa (DS). Wyroby dostępne są w postaci zwiniętych mat w czterech najpopularniejszych grubościach 50, 100, 150 i 200 mm oraz dwóch wartościach parametru lambda 0,035 i 0,039 W/(m*K). Izolację można stosować w różnych rodzajach przegród zewnętrznych i wewnętrznych, zapewniając oczekiwany komfort termiczny i akustyczny.

Termoizolacja wełną szklaną URSA FRAMEWOOL

CZY PRODUKT UNIWERSALNY O BARDZO SZEROKIM SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ JEST RÓWNIE DOBRY JAK PRODUKT DEDYKOWANY?

Na rodzimym jak i światowym rynku budowlanym obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania szybkimi metodami wznoszenia nowoczesnych, ekologicznych i przyjaznych środowisku obiektów, zarówno mieszkaniowych, jak i użyteczności publicznej. Na ryku dostępnych jest wiele technologii, jednak dominującą rolę odgrywają dwie: technologa szkieletowa i modułowa. Wychodząc naprzeciw wszystkim tym aspektom firma URSA zdecydowała o wdrożeniu dedykowanego produktu – izolacji termicznej i akustycznej w postaci mat z mineralnej wełny szklanej, z przeznaczeniem dla tego właśnie sektora.
URSA FRAMEWOOL – to linia produktów z docelowym przeznaczeniem jako izolacja termiczna i akustyczna do budynków w technologii szkieletowej i modułowej.
Gama nowych wyrobów łączy w sobie wiele cech: są naturalne, bezpieczne i efektywne. Są produkowane z komponentów pochodzących z ponownego użycia i same nadają się do powtórnego przetworzenia.

Termoizolacja wełną szklaną URSA FRAMEWOOL

CECHY PRODUKTU

NATURALNY – nie jest on efektem wielokrotnego i skomplikowanego przetwarzania. Głównym surowcem jest tu stłuczka szklana.
BEZPIECZNY – produkt posiada klasę reakcji na ogień (euroklasa) A1 – niepalny.
EFEKTYWNY – cały proces powstawania produktu, jego transport, składowanie, instalację, użytkowanie i wreszcie utylizacja lub przetworzenie związane z końcem życia obiektu lub jego modernizacją zmniejsza obciążenia środowiskowe.

PARAMETRY WYROBU

Włókna szklane w procesie produkcji są powlekane substancją o właściwościach hydrofobowych – zwiększone napięcie powierzchniowe wyrobu – sprawia że powłoka „odpycha” od siebie krople wody zmniejszając ogólną nasiąkliwość wagową wyrobu.
Odpowiednie zaburzenie układu włókien przekłada się na bardzo dobre parametry termiczne (lambda) oraz akustyczne (opór przepływu powietrza). Za bezpieczne i skuteczne odprowadzenie pary wodnej poza materiał odpowiada minimalna wartość oporu dyfuzji pary wodnej MU1.
Jak każda wełna URSA, także i URSA FRAMEWOOL jest wyrobem bezpiecznym, badanym, kontrolowalnym nie tylko przez URSA, ale niezależne jednostki certyfikujące posiadające akredytację. Znak CE jest sprawą oczywistą, ale zestaw certyfikatów ISO, EUCEB, RAL to gwarancja bezpiecznego materiału odpowiadającego europejskim standardom i nie naruszającego równowagi środowiskowej, przy jedoczesnym wpisywaniu się w gospodarkę obiegu zamkniętego, politykę ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji smogu.

www.ursa.pl

Poprzedni

Nowość – tynk hybrydowy maszynowy gipsowy czy cementowy? Czy wybór jest zawsze konieczny?

Nowość – tynk hybrydowy maszynowy gipsowy czy cementowy? Czy wybór jest zawsze konieczny?
Następny
Komfortowe i ekonomiczne wpusty łazienkowe KESSEL

Komfortowe i ekonomiczne wpusty łazienkowe KESSEL