6 Targi Ogród i Dekoracje Grupy PSB w Kielcach

styczeń 2024

6 edycja Targów Ogród i  Dekoracje Grupy PSB obyła się na ternie Tar-gów Kielce, 22 listopada 2023 r. Bli-sko 1300 osób uczestniczyło w  jed-nym z  najważniejszych wydarzeń naszej branży. Ponad 230 partnerów PSB zawarło u 106 dostawców 5400 kontraktów biznesowych, na łączną kwotę blisko 105 mln zł. 

Pod względem wartości zawartych kontraktów w  czołówce znaleźli się dostawcy: Sobex, Planta, Agaris, Bros, Cellfast, a wśród part-nerów PSB: Neoprofil, Omega, Trans-Pal, Sobianek i Pagaz. Podczas Targów, po raz pierwszy, dostępny był Katalog  Produktów do Promocji PSB, w którym zostały wyróżnione artykuły wytypowane do projektu 3000 SKU 2.0 oraz wska-zane do wiosennych promocji w 2024 r.

W  przed dzień targowy odbyła się konferencja „Fundacje rodzinne”, która zgromadziła licznie zainteresowane oso-by zdobyciem wartościowej wiedzy na temat najnowszych form sukcesji. 

Poprzedni

Sem Mat Invest - biała inwestycyjna farba do wnętrz

Sem Mat Invest - biała inwestycyjna farba do wnętrz
Następny
MATERIAŁY ŚCIENNE

MATERIAŁY ŚCIENNE

123