BAUMIT ALL IN – nowoczesność i ekologia

styczeń 2024

Beton to materiał budowlany, który sprawdza się w wielu okolicznościach, a jego właściwości doceniano już     wieki temu. Gotowe, fabrycznie przygotowywane mieszanki gwarantują stałe i optymalne parametry, a producenci     oferują produkty coraz lepszej jakości. Zyskują nie tylko inwestorzy, lecz także wykonawcy i nasza     planeta. Wystarczy wspomnieć o betonie w rozpuszczalnym worku, dzięki któremu przygotowanie zaprawy     może być znacznie łatwiejsze, szybsze i bardziej przyjazne dla zdrowia i środowiska niż kiedykolwiek.     

 PEWNY JAK … BETON Jest najczęściej stosowanym materiałem budowlanym na świecie. Znany i używany już w starożytności, także dzisiaj jest wykorzystywany na najbardziej prestiżowych i wymagających inwestycjach. Jego powszechność wynika z uniwersalności, wysokiej wytrzymałości, trwałości i bardzo szerokiego zakresu zastosowań, a biorąc pod uwagę trwałość liczoną nawet na setki lat, także stosunkowo niskiego kosztu. Ten kompozytowy materiał budowlany powstaje z mieszanki kruszywa, cementu jako spoiwa, odpowiednich domieszek oraz wody – inicjującej proces wiązania chemicznego. Może się wydawać, że to bardzo prosta kompozycja, jednak beton jest technologicznie materiałem bardzo zaawansowanym, a uzyskanie oczekiwanych parametrów i trwałości liczonej na pokolenia wymaga odpowiedniej wiedzy i dużego doświadczenia. 

WYJĄTKOWOŚĆ I FENOMEN  BETONU  Popularność i powszechność stosowania  betonu ma szerokie uzasadnienie.  Często jest on kojarzony z wysoką  wytrzymałością. Dobry produkt  jest odporny nie tylko na warunki  atmosferyczne, mróz, wodę, ogień  lecz także na procesy gnilne i szkodniki.  Jego długowieczność sporo  przewyższa wiele innych materiałów  stosowanych w budownictwie. Dodatkowo  charakteryzuje go wysoka  pojemność cieplna, co oznacza, że  może magazynować dużą ilość ciepła.  W rezultacie, beton korzystnie  wpływa na stabilizację temperatury  w budynku, pochłaniając promieniowanie  cieplne w ciągu dnia i oddając  je w nocy1). Wyjątkowa wszechstronność  betonu sprawia, że doskonale  sprawdza się zarówno w wielkich  konstrukcjach jak i drobnych pracach  w domu i ogrodzie. Jest to  materiał solidny i niezawodny, który  potrafi oprzeć się działaniu potężnych  sił natury, co minimalizuje konieczność  stosowania dodatkowych  i kosztownych środków naprawczych.  Co dodatkowo warte pokreślenia –  w przypadku zakończenia cyklu użytkowania  – beton może być poddany  procesowi recyklingu i ponownie  wykorzystany, co jeszcze bardziej  potęguje jego długowieczność i ma  korzystny wpływ na środowisko naturalne.  

GOTOWE MIESZANKI BETONOWE   Fabryczne suche mieszanki betonowe   są powszechnie używane   w budownictwie. Ich stosowanie   przynosi bardzo wiele korzyści, obejmując   m.in. szybsze przygotowanie   gotowego betonu, eliminację błędów   przy dozowaniu oraz użycie odpowiednich   składników – co gwarantuje   powtarzalność i wysokie parametry   techniczne używanego betonu.   Dodatkowo, dzięki szerokiej ofercie   można dobrać beton najlepiej dopasowany   do potrzeb danej realizacji.   Do dyspozycji są nie tylko produkty   o różnej wytrzymałości, lecz także wyróżniające się dodatkowo szybkim lub   ekspresowym czasem wiązania. Co   więcej, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom   można zastosować gotową   mieszankę betonową w miejscach   bez dostępu do energii elektrycznej   – np. w przypadku kotwienia elementów   w gruncie wystarczy wsypać   suchy beton do wykopu w ziemi,   a następnie polać go wodą. Prace nad   nowymi, lepszymi zaprawami betonowymi   prowadzone są nieustannie   i obejmują nie tylko parametry techniczne,   ale również aspekty związane   z ekologią i zdrowiem.  

BAUMIT ALL IN – MIESZAJ    Z WORKIEM I GOTOWE!    Każdy, kto na co dzień pracuje z betonem    wie, że przygotowanie zaprawy    gotowej do użycia to czasochłonny    i żmudny proces, który generuje    dużo kurzu i odpadów do zutylizowania.    Taki scenariusz do niedawna    był standardem, jednak dziś mamy    do wyboru nieporównanie łatwiejszą    i wygodniejszą alternatywę – Baumit    ALL IN Beton B25. Wszystko dzięki    nowej technologii, która wprowadza    prawdziwą rewolucję w obszarze suchych    mieszanek betonowych.  

  CZYM JEST TECHNOLOGIA    BAUMIT ALL IN    To innowacyjne rozwiązanie w zakresie    przygotowywania zaprawy betonowej.    Baumit ALL IN Beton B25    to pierwsza na rynku sucha mieszanka    betonowa, którą w całości,    wraz z workiem, możemy umieścić    w betoniarce z wodą lub pojemniku    do mieszania zapraw. Dzięki nowatorskiej    metodzie opakowania nie musimy wysypywać zawartości    z worka, ponieważ opakowanie    w krótkim czasie rozpuści się podczas    mieszania z wodą, dodatkowo    wzbogacając zaprawę o włókna celulozowe.    Sam proces jest o wiele    prostszy od standardowej metody,    a dodatkowo nie generuje kurzu    i odpadów.  

  SZYBCIEJ, WYGODNIEJ I TANIEJ    Czas to pieniądz – słuszność tego    powiedzenia szczególnie mocno odczuwa    się na placu budowy, gdzie    liczy się każda godzina. Dzięki wykorzystaniu    mieszanki betonowej    w technologii Baumit ALL IN znacząco    oszczędza się czas, ponieważ    przygotowanie betonu jest szybsze    i mniej pracochłonne. Przede wszystkim    nie trzeba rozcinać worka, przesypywać jego zawartości do betoniarki     lub pojemnika do mieszania     zaprawy, wreszcie – magazynować     i utylizować opakowań, które pozostałyby     po tradycyjnej zaprawie. Jednak     oszczędność czasu i pieniędzy to     nie jedyne korzyści, płynące z zastosowania     tego produktu.  

   ZDROWO – EMISJA PYŁU     MNIEJSZA O 40%     Korzystanie z mieszanki     betonowej w technologii     Baumit ALL     IN to mniejszy wysiłek     wykonawcy i lepsze     warunki do pracy –     brak konieczności wysypywania produktu     z worków minimalizuje pylenie     (emisja mniejsza o 40%), co przekłada     się na większy komfort pracownika i czystszy plac budowy. Dodatkowo  produkt cechuje się bardzo  niską emisyjnością lotnych związków  organicznych, co potwierdza  certyfikat EMICODE® EC1PLUS dla produktów premium.     

BETON PRZYJAZNY ŚRODOWISKU       Betonowanie z użyciem innowacyjnej       technologii Baumit ALL IN jest       procesem bezodpadowym – worek       rozpuszcza się w betoniarce lub pojemniku       do mieszania, stając się tym       samym częścią zaprawy. Dzięki temu       znika problem magazynowania,       przewożenia, a wreszcie utylizacji       zużytych opakowań co obecnie       oznacza znaczną oszczędność kosztów.       Takie rozwiązanie jest więc nie       tylko korzystne dla portfela inwestora,       lecz także ekologiczne i wpisujące       się w ideę zrównoważonego rozwoju.       

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Użycie gotowej mieszanki betonowej w workach jest łatwe, niemniej jednak warto przestrzegać podanych wskazówek, aby zyskać najlepszy rezultat prowadzonych prac:

 Przechowywanie: worki należy magazynować w suchym miejscu, chroniąc od wilgoci i deszczu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu worków z podłożem; najlepiej postawić je na paletach lub odpowiednio zabezpieczyć. 

Przygotowanie do pracy: należy dobrać odpowiedni rodzaj betonu – stosowanie do potrzeb i przeznaczenia. Przed mieszaniem zaprawy betonowej odpowiednio należy przygotować miejsce zastosowania, tak aby bezpośrednio po wymieszaniu betonu móc go ułożyć w miejscu docelowym. Zależnie od rodzaju prac i przeznaczenia betonu należy np. wykonać odpowiedni szalunek, zwilżyć wodą lub zagruntować podłoże.

 Mieszanie betonu: należy dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu. Zawsze stosować zalecaną ilość wody! Użyć czystej wody – zanieczyszczenia mogą wpłynąć na jakość betonu. Przygotować odpowiednie narzędzia: betoniarkę lub pojemnik do mieszania i mieszadło elektryczne. Potrzebna będzie też odpowiednia miarka do dokładnego odmierzania wody. Nie wolno dodawać więcej wody niż zalecana ilość. Przedozowanie wody m.in. obniża wytrzymałość betonu, wydłuża czas wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. Zaprawę betonową należy mieszać przez wymagany czas, tak aby uzyskać jednorodną zaprawę. 

Aplikacja: Świeżo przygotowany beton układa się zaraz po przygotowaniu. Nałożony beton należy starannie zagęścić odpowiednio do jego konsystencji, a następnie wyrównać i zatrzeć lub wygładzić powierzchnię np. pacą – zależnie od rodzaju prowadzonych prac. Prace betoniarskie powinny być wykonane w czasie ok. pół godziny od przygotowania betonu (czas zależny od temperatury i wilgotności).

Pielęgnacja: świeżo ułożony beton należy chronić przed deszczem, bezpośrednim słońcem nasłonecznieniem i mrozem. Powierzchnię betonu można przykryć np. folią, aby zapobiec zbyt szybkiemu parowaniu wody i zabezpieczyć przed pękaniem. Prac betoniarskich nie wolno prowadzić na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami. Po ułożeniu należy chronić świeży beton przed zbyt szybkim wysychaniem oraz obciążaniem (stosować zalecenia podane w karcie technicznej użytego produktu).

PRACE BETONIARSKIE – CZĘSTE BŁĘDY:

nieodpowiedni szalunek –  chcąc uzyskać z betonu element  o odpowiednich wymiarach czy  kształcie, przed jego wylaniem  należy wykonać szalunek – specjalną  formę np. z desek lub płyt  wiórowych. Niewłaściwie przygotowane  szalunki pod ciężarem  betonu mogą ulec deformacji  i uniemożliwić uzyskanie odpowiedniego  kształtu wylewanych  elementów. Podobnie dzieje się,  gdy do szalunku używamy brudnych  i zniszczonych desek,  

 nieodpowiednia mieszanka betonowa  – trzeba pamiętać o tym  aby dobrać produkt pod konkretne  zastosowanie. Dostępne na  rynku suche mieszanki betonowe  występują w różnych klasach wytrzymałości  na ściskanie i różnym  czasie wiązania, 

niestosowanie się do zaleceń  producenta – należy przestrzegać  instrukcji na opakowaniu  w zakresie przygotowania zaprawy  betonowej, a także warunków  jej stosowania. W przeciwnym razie  materiał nie osiągnie swoich  optymalnych właściwości,

 brak szczelin dylatacyjnych –  nie należy zapominać o nich – pomagają  bowiem zmniejszyć naprężenia,  których konsekwencją  mogą być odkształcenia i pęknięcia,  

brak zagęszczenia ułożonego  betonu – to ważny etap prac i nie  należy go pomijać. Niezagęszczony  beton zawiera tzw. raki, czyli  puste przestrzenie, obniżające  wytrzymałość, trwałość i szczelność  konstrukcji, 

 zła pielęgnacja betonu – szczególnie  w pierwszych kilku dniach  wysychania betonu bardzo ważna  jest jego odpowiednia pielęgnacja,  zapobiegająca zbyt szybkiemu  wysychaniu, któremu może  towarzyszyć skurcz materiału  i duże naprężenia, prowadzące  do powstawania rys czy spękań.  By temu zapobiec należy zraszać  powierzchnię betonu wodą.  

GDZIE STOSOWAĆ BAUMIT ALL IN   BETON B25?  Zaprawa betonowa wykonana z użyciem  mieszanki Baumit ALL IN    Beton B25 cechuje się uniwersalnością,  dlatego z powodzeniem można ją  wykorzystać zarówno wewnątrz budynków,  jak i na zewnątrz. Doskonale  sprawdza się przy wszelkiego rodzaju pracach betoniarskich, na przykład wykonaniu murków, obrzeży i krawężników oraz wielu innych elementów  małej architektury. Świetnie zdaje  egzamin także podczas montażu słupków, pergoli lub innych elementów   ogrodzeń, a także prac naprawczych.  Można ją również wykorzystać  do wykonywania podkładów betonowych lub posadzek w pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach  czy garażach. Wysoka wytrzymałość  mechaniczna produktu w połączeniu  z jego odpornością na działanie wody i mrozu sprawia, że betonowe  elementy znajdujące się na zewnątrz  posłużą przez bardzo długi czas.  Baumit ALL IN Beton B25 to wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie  – wykorzystanie fabrycznej, suchej  mieszanki o gwarantowanych  i stabilnych parametrach nie tylko   upraszcza proces przygotowania zaprawy,  lecz także sprawia, że sama  praca jest bardziej efektywna, a przy  tym wygodniejsza i z pożytkiem dla  środowiska. To innowacja na miarę  budownictwa przyszłości.

  KREATYWNE ZASTOSOWANIE Gotowy beton w workach choć zazwyczaj postrzegany jako prosty  i funkcjonalny materiał budowlany,   oferuje szerokie spektrum kreatywnych  możliwości, przekraczając standardowe  przeznaczenie. Doskonale sprawdzi się także do tworzenie  niestandardowych elementów dekoracyjnych, takich jak: rzeźbione  panele ścienne, oryginalne blaty kuchenne   czy unikalne ławki ogrodowe,  które mogą być formowane i wyrzeźbione    z betonu przed jego stwardnieniem.  Artystyczne wykorzystanie   betonu w małej architekturze, takiej jak: donice, fontanny czy elementy ścieżek ogrodowych, pozwala na personalizację przestrzeni zewnętrznych,   nadając im unikalny charakter.  Dodatkowo, beton można łączyć   z innymi materiałami, na przykład   drewnem czy metalem, aby stworzyć   hybrydowe konstrukcje, które łączą   w sobie industrialny sznyt z ciepłem  naturalnych surowców.  Kreatywne wykorzystanie form i tekstur betonu otwiera szereg możliwości w dziedzinie projektowania wnętrz  i architektury krajobrazu. Beton można też barwić, co daje nieograniczone możliwości dopasowania   do estetyki otoczenia lub stworzenia kontrastujących akcentów. Możliwość  tworzenia różnych tekstur, od gładkich   i polerowanych po surowe i chropowate,   pozwala na uzyskanie różnorodnych   efektów wizualnych. Dzięki wspominanej już łatwości w użyciu   i uniwersalności, gotowe mieszanki  betonowe Baumit dają szerokie pole do popisu dla wszystkich, którzy szukają sposobów na innowacyjne i kreatywne wykorzystanie tradycyjnych  materiałów budowlanych. 

 CO WYRÓŻNIA BETONY BAUMIT?  Betony Baumit są cenione na rynku  budowlanym za ich wysoką jakość i trwałość. Przy tym marka oferuje   bogaty asortyment produktów dostosowanych  do różnorodnych potrzeb  użytkowników. Wyróżnia je stabilność parametrów oraz jednorodność.  Doskonałe parametry  techniczne i użytkowe sprawią, że zakres   zastosowania jest bardzo szeroki  i obejmuje różnego rodzaju prace  betoniarskie.  Dodatkowo betony Baumit są zaprojektowane   tak, by były łatwe w aplikacji co jest istotne zarówno dla  doświadczonych wykonawców jak  i amatorów.            

https: //baumit.pl/produkty/betony/baumit-all-in-beton-b25

Poprzedni

WYKORZYSTANIE płyty OSB w suchej zabudowie

WYKORZYSTANIE płyty OSB w suchej zabudowie
Następny
WKRĘTY CIESIELSKIE z pełnym gwintem jako wszechstronne łączniki w budownictwie drewnianym

WKRĘTY CIESIELSKIE z pełnym gwintem jako wszechstronne łączniki w budownictwie drewnianym

123