WYKORZYSTANIE płyty OSB w suchej zabudowie

styczeń 2024

Płyty OSB, ze względu na wytrzymałość, sprężystość i łatwość w obróbce wykorzystywane są do budowy domów w technologii szkieletowej, do poszycia dachów, stropów, ścian czy podłóg.

RODZAJE PŁYT OSB I ICH ZASTOSOWANIE:

OSB/2 – płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń, 

OSB/3 – płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie, 

OSB/4 – płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i podwyższonej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz. 

Płyty OSB/3 i OSB/4 muszą być bezwzględnie  zabezpieczone przed bezpośrednim  wpływem działania wody,  zarówno podczas magazynowania,  jak i prac budowlanych. Płyty te należy  natychmiast po zamontowaniu  na zewnątrz budynku: na ścianach  i dachach zabezpieczyć odpowiednią  izolacją przed niekorzystnym wpływem  warunków atmosferycznych.  W płycie OSB/3 i OSB/4 poddanej  jednak działaniu wilgoci przez dłuższy  okres czasu mogą nieznacznie  napęcznieć brzegi. Być może konieczne  będzie przeszlifowanie brzegów  w celu uzyskania równej płaszczyzny  przed położeniem elementów  wykończeniowych, takich jak: na  przykład dachówka bitumiczna na  dachu. 

W zależności od sposobu wykończenia  krawędzi rozróżniamy trzy  rodzaje płyt:  – płyta z krawędziami prostymi,  – płyta z krawędziami dwustronnie  frezowanymi na pióro i wpust,  – płyta z krawędziami czterostronnie  frezowanymi na pióro i wpust.  Każda płyta OSB posiada nadruk  identyfikacyjny. Podczas montażu,  płyta o krawędzi prostej powinna  być ułożona tak (nadrukiem do góry  lub do dołu), aby można było w przyszłości  zidentyfikować płytę. Ze  względów konstrukcyjnych nie ma to  znaczenia – czy płyta będzie ułożona  nadrukiem do góry czy do dołu.  Płyta o krawędzi frezowanej na  pióro i wpust – ma swoją stronę  lewą i prawą. Strona prawa – jest  po tej stronie płyty, po której po złożeniu  otrzymuje się gładką i równą  powierzchnię. Na lewej stronie –  w miejscu łączenia płyt widoczna będzie  niewielka szczelina dylatacyjna  oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni  płyty.  Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie  dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo  pozostawić szczelinę dylatacyjną  o szerokości min. 25 mm.  

TRANSPORT I SKŁADOWANIE PŁYT   Płyta OSB powinna być transportowana   oraz przechowywana w taki   sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.   Do przechowywania płyty najkorzystniej   jest przeznaczyć zamknięte   i wentylowane pomieszczenie magazynowe.   Możliwe jest również magazynowanie   płyt pod zadaszoną wiatą,   tak, aby płyta nie była narażona na   opady atmosferyczne.   Jeśli niemożliwe jest składowanie   w miejscu zadaszonym, należy zapewnić   płycie równe podłoże, np.   w formie platformy i odizolować od   gruntu warstwą folii, zabezpieczyć   

paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.

MONTAŻ PŁYTY OSB  NA PODŁODZE  Płyty o krawędziach prostych należy  łączyć na legarach z zachowaniem  koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół  płyty. Konstrukcja połączenia na  pióro i wpust automatycznie daje  

szczelinę dylatacyjną. Przy montażu   płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku   podłóg pływających zalecane   jest zachowanie dylatacji 12 mm   pomiędzy płytą a ścianą. Płyty należy   układać osią główną prostopadle   do legarów, a łączenie krótszych   krawędzi płyty zawsze musi być na   legarach. Nie podparte na legarach   dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć   wyprofilowane krawędzie na pióro   i wpust, odpowiednią podporę lub   łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie   budowy stropie podczas opadów   atmosferycznych należy wykonać otwory   drenażowe w celu odprowadzenia   wody.   W przypadku drewnianych stropów   parteru, sąsiadujących z gruntem   należy zastosować wiatroizolację, po   spodniej stronie konstrukcji stropu,   plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio   na ziemi.   Do mocowania płyt OSB na podłodze   należy stosować wkręty do drewna   lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe   długości co najmniej 2,5   razy grubość mocowanej płyty. Odległość   gwoździa od brzegu płyty nie   może być mniejsza niż 1 cm.   Uwaga czarne wkręty do płyt   gipsowo-kartonowych nie nadają   się do mocowania płyt drewnopochodnych,   mają one inną charakterystykę   hartowania.   W celu zwiększenia sztywności podłogi   można przykleić płytę do legarów   klejem montażowym na bazie   rozpuszczalników chemicznych, natomiast   sklejenie połączeń płyt pióro-   -wpust (np. klejem typu D3) zalecane   jest w przypadku podłóg pływających   z zachowaniem dylatacji min.   1 cm pomiędzy podłogą a ścianą.   Szacunkowa tabela zależności rozstawu   legarów i grubości zastosowanej   płyty dla budownictwa mieszkaniowego:   

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych,  służy tylko do celów szacunkowych.  

        MONTAŻ PŁYTY OSB NA ŚCIANIE  Płyty OSB na ścianach mogą być  montowane osią główną poziomo  lub pionowo. Pomiędzy płytami  oraz dookoła otworów drzwi i okien  bezwzględnie musi być pozostawiona  szczelina dylatacyjna min. 3 mm.  Zalecana grubość płyty na poszycie  ścian domu szkieletowego wynosi  12 mm dla rozstawu słupków co  400 i 600 mm. W celu dodatkowego  ocieplenia ścian zaleca się użycie  wełny mineralnej z elewacją w postaci  tynku mineralnego.  Do mocowania płyt ściennych należy  stosować wkręty do drewna lub  gwoździe spiralne lub pierścieniowe  długości co najmniej 2,5 razy  grubość mocowanej płytyUwaga – czarne wkręty do płyt  gipsowo-kartonowych nie nadają  się do mocowania płyt drewnopochodnych.  Gwoździe należy wbijać co 30 cm  na podporach pośrednich i co 15 cm  na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych  krawędziach ściany przybija się  gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa  od brzegu płyty nie może być  mniejsza niż 1 cm.      

  MONTAŻ PŁYTY OSB NA DACHU   Przed montażem poszycia należy   sprawdzić, czy krokwie lub kratownice   są w jednej osi, proste i równe.   Skrzywione czy nierówne krokwie   wpłyną na ostateczny wygląd dachu.   Płyty, które zmoczył deszcz należy   niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć   przed korozją biologiczną przed   położeniem dachówki, blachy, papy   termozgrzewalnej lub gontów. Nie   ogrzewana przestrzeń podpodłogowa   lub poddasza muszą być dobrze   wentylowane. Otwory wentylacyjne   muszą stanowić co najmniej 1/150   powierzchni rzutu poziomego wentylowanej   przestrzeni.   

Z uwagi na swoją budowę płyta na    dachu musi być montowana dłuższym    bokiem prostopadle do krokwi    lub kratownic. Łączenie krótszych    krawędzi płyty zawsze musi być    na podporach dachowych. Dłuższe    brzegi płyty muszą być podparte lub    połączone profilem H, gdzie jest to    konieczne. Pomiędzy brzegami płyty    o prostych krawędziach należy zachować    szczelinę dylatacyjną min.    3 mm, by pozwolić płycie pracować.    Płyta musi być ułożona na co najmniej    dwóch podporach, a jej łączenia    muszą leżeć na podporze. W momencie    przybijania płyty, osoby    wykonujące tę pracę powinny stać    na krokwi lub kratownicy, zachowując    niezbędne przepisy BHP.    Jeżeli w konstrukcji dachu występują    otwory kominowe poszycie dachu    powinno być odsunięte od komina    na odległość zgodną z obowiązującym    Prawem Budowlanym.    Przy pracach montażowych na dachu    należy stosować wszystkie przepisy    BHP dotyczące prac na wysokości.    Do mocowania płyt OSB na dachu    należy stosować wkręty do drewna    lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe    długości co najmniej 2,5    razy grubość mocowanej płyty.    Uwaga – czarne wkręty do płyt    gipsowo-kartonowych – nie nadają    się do mocowania płyt drewnopochodnych.    Gwoździe należy wbijać co 30 cm    na krokwiach lub kratownicach i co    15 cm na łączeniach płyt. Odległość    gwoździa od brzegu płyty nie powinna    być mniejsza niż 1 cm.    Szacunkowa tabela zależności rozstawu    krokwi lub kratownic i grubości    zastosowanej płyty, dla dachów    stromych o nachyleniu powyżej 14°  :    

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych,

służy tylko do celów szacunkowych

Autor Marek Rupieta
Autor Marek Rupieta
Stanowisko SWISS KRONO w firmie Menedżer Produktu
Poprzedni

GŁADKI SUFIT i doskonałe właściwości akustyczne

GŁADKI SUFIT i doskonałe właściwości akustyczne
Następny
BAUMIT ALL IN – nowoczesność i ekologia

BAUMIT ALL IN – nowoczesność i ekologia

123