Wyniki Grupy PSB po trzech kwartałach 2023 roku

styczeń 2024

Grupa PSB jest imponującym graczem na polskim rynku materiałów budowlanych oraz artykułów do domu i  ogrodu. W  ra-mach organizacji ponad 400 małych i śred-nich firm z  całej Polski prowadzi handel hurtowy w  364 placówkach oraz sprzedaż detaliczną w 356 sklepach PSB Mrówka. 

Przychody sieci PSB

W okresie od stycznia do września 2023  r. przy-chody partnerów Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych wykazały zmienną dynamikę w zależności od kanału dystrybucji. Przeciętny partner zanotował spadek przychodów o 9%.

Znacząco lepsza była sytuacja w  sektorze remontów, utrzymania mieszkań oraz ogrodów – dynami-ki sprzedaży wyniosły –3%, co sugeruje niewielki spadek lub stabilizację, podczas gdy sektor hurtowy związany z  nowymi inwestycjami mieszkaniowymi odnotował większy spadek o 12%. Sytuację w tym sektorze obrazują spadki sprzedaży w grupach asortymentowych związanych ze wnoszeniem nowych domów, takich jak: materiały ścienne, pokrycia dachowe czy izolacje termiczne.

Dynamika sprzedaży oraz cen w grupach asortymentowych

Przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) w omawianym okresie były niższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmianom w sprzedaży towarzyszył wzrost cen, który wyniósł ponad 5%. Sprzedaż wzrosła w 8 kategoriach, zaś ceny wzrosły w 17 analizowanych grupach asortymentowych. Ranking sprzedaży otwiera grupa farby, lakiery która odnotowała 17% wzrost przy 14% podwyżkach cen. Kolejna kategoria to cement, wapno uzyskała wzrost sprzedaży na poziomie 16% przy 28% wzroście cen. W kolejnych 6 podgrupach dynamiki wzrostów sprzedaży były do 7%.

Największe spadki sprzedaży odnotowały produkty w kategoriach: izolacje termiczne –33% (ceny –8), ściany, kominy –33% (ceny +4%), dachy, rynny –27% (ceny –3%) , płyty OSB i drewno -18% (ceny -19%) oraz stolarka –14% (ceny +7%).

W  przypadku cen największa dodatnia dynamika wy-stąpiła w  grupach asortymentowych: cement, wapno +28%, farby, lakiery +14%, chemia budowlana +11%, sucha zabudowa +11% oraz ogród i  hobby +10%. Ceny spadły w 3 kategoriach: dachy, rynny (–3%), izolacje termiczne (–8%) oraz płyty OSB, drewno (–19%). 

Poprzedni

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ na sezon grzewczy?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ na sezon grzewczy?
Następny
OD PROSTYCH WYROBÓW DO ROZBUDOWANEJ OFERTY WEŁNY SKALNEJ - 50 LAT ROCKWOOL POLSKA

OD PROSTYCH WYROBÓW DO ROZBUDOWANEJ OFERTY WEŁNY SKALNEJ - 50 LAT ROCKWOOL POLSKA

123