Formuła Grupy

Zasadniczy sens powstania Grupy PSB sprowadza się do wspierania interesów firm kupieckich wspólną polityką zakupów, marketingiem, szkoleniami oraz udostępnianiem usług zmniejszających stałe koszty prowadzenia ich biznesu.

Niezależne firmy kupieckie przystępując do Grupy PSB Handel S.A. wykupują pakiet akcji i w ten sposób stają się jej współwłaścicielami i licencjobiorcami logo PSB. Podmioty te prowadzą sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

Wzajemne prawa i obowiązki centrali i partnerów Grupy PSB reguluje Umowa Partnerska. 

Obowiązki centrali

 • zapewnienie bardzo szerokiej oferty asortymentowej kluczowych dostawców na polskim rynku;
 • negocjowanie konkurencyjnych warunków handlowych z dostawcami dla swoich partnerów;
 • zapewnienie pomocy partnerom ze strony lokalnego przedstawiciela - Pełnomocnika Zarządu na dany region - w zakresie doradztwa, wsparcia przy organizacji
  szkoleń, lokalnych działań itp.;
 • realizowanie ogólnopolskich kampanii reklamowych promujących kanały dystrybucji należące do Grupy PSB;
 • przygotowanie dla partnerów gotowych rozwiązań związanych z zarządzaniem firmą i finansami oraz komunikacją marketingową;
 • prowadzenie komunikacji handlowej i marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz własnych wydawnictw;
 • prowadzenie dla partnerów szkoleń produktowych oraz z zakresu zarządzania, finansów, marketingu;
 • doradzanie partnerom z zakresu efektywności prowadzenia biznesu;
 • pomaganie w zakupie usług ułatwiających prowadzenie biznesu – paliw, energii elektrycznej, telefonów, transportu itp.;
 • dostarczanie raportów, analiz rynku oraz bieżących informacji związanych z ofertą handlową i marketingową.

Obowiązki i prawa partnerów

 • rozwijanie sprzedaży towarów oferowanych przez centralę – w tym pod marką własną PSB;
 •  oznakowanie własnego punktu handlowego, zgodnie z przygotowanym przez centralę Katalogiem Identyfikacji Wizualnej PSB;
 • udział w akcjach marketingowych przygotowanych przez centralę;
 • uczestnictwo w szkoleniach;
 • korzystanie z doradztwa biznesowego;
 • budowanie dobrego wizerunku Grupy w swoim regionie;
 • przekazywanie do centrali informacji o wynikach sprzedaży.

Powyższe zasady nawiązują do podobnych uregulowań innych sieci europejskich, które Spółka poznała dzięki przystąpieniu w 1999 r. do federacji Euro-Mat, zrzeszającej 20 podobnych do PSB grup zakupowych z 18 krajów. Doświadczenia i rozwiązania organizacyjne największych z nich wykorzystywane są zarówno przez centralę PSB, jak i przez poszczególnych partnerów.