Historia

Album "10 lat Partnerstwa"

Album "10 lat Partnerstwa"

Grupa PSB, w 2008 roku, z okazji 10-lecia firmy wydała album "10 lat Partnerstwa". Książka prezentuje najważniejsze wydarzenia z dziesięcioletniej historii Grupy w układzie chronologicznym oraz informacje o firmach kupieckich - składach budowlanych sieci PSB (akcjonariuszach). A w dalszej kolejności opisane są historie kilkunastu kupców - akcjonariuszy, którzy osiągnęli na rynku niebywałe rezultaty i mogą być dla innych wzorem do naśladowania. Ich wkład w rozwój Grupy jest wyjątkowy. Lektura tej części prowadzi do znanej już konkluzji, że nie ma jednej recepty i drogi dojścia do sukcesu. Dalsza część książki zawiera wypowiedzi na temat branży oraz współpracy z Grupą kilkudziesięciu reprezentantów sektora produkcji i usług - naszych partnerów oraz opinie kupców i pracowników centrali PSB na temat Grupy. Opracowanie kończy rozdział o charakterze typowego raportu na temat działalności sieci w minionej dekadzie. Widać w nim jak bardzo organizacje gospodarcze, także złożone z tak wielu podmiotów jak nasza sieć, zależą od ogólnej koniunktury. Mamy nadzieję, że lektura albumu dostarczy wielu ciekawych wrażeń - jednym przypomni konkretne wydarzenia minionej dekady, innym da okazję poznania drogi, jaką wspólnie od lat idzie tak wiele firm, ich pracowników, kierowników, właścicieli.