Przynależność do organizacji biznesowych i branżowych

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgi im. prof. Zbigniewa Religii

Grupa PSB Handel S.A. wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Od 2007 r. wspieramy rozwój polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. 

więcej

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych działa od 1 marca 2012 r. i jest organizacją wyłącznie dla elity polskiego budownictwa. Zrzesza jedynie przedstawicieli tych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, którzy działają zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki kupieckiej. Uporządkowanie zasad funkcjonowania rynku materiałów budowlanych w Polsce, zmierzające do przywrócenia właściwej rentowności prowadzenia działalności w tym sektorze, jest jednym z ważniejszych celów statutowych Federacji.

więcej

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

więcej

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Jest organizacją skupiającą 28 przedsiębiorstw, reprezentującą ponadbranżowe interesy członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej.

Celem Związku jest występowanie z ramienia Członków i zgodnie z interesem publicznym wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Związek angażuje się w problemy całego budownictwa, od gospodarki przestrzennej, przez prawo budowlane, instrumenty finansowe aż po wymogi eksploatacyjne (świadectwa energetyczne). Organizacja czynnie uczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działając w przekonaniu, że w przyszłości nastąpi integracja środowiska reprezentowanych sektorów przemysłu budowlanego, ZPPMB współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wniosków.

Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Uproszczenie przepisów, obniżenie regulacyjnych kosztów i ryzyka inwestycji budowlanych sprzyjać będzie bowiem zwiększeniu popytu inwestycyjnego a w efekcie popytu na materiały budowlane.

więcej

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku, kiedy to został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Kielcach na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców (91 D.U.235). Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia czyniąc ŚZPP Lewiatan, obok związków pracowniczych, obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej.
 
Jako organizacja zrzeszająca pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego, naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie ich interesów gospodarczych i społecznych. Ponadto mamy realny wpływ na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Tym samym stanowimy ważny „głos biznesu” na forum gospodarczym i społecznym województwa!

więcej

Fundacja Przyjaciół im. Brata Alberta

Grupa Polskie Składy Budowlane wspiera Fundację Przyjaciół im. Brata Alberta w Krakowie. Przekazaliśmy nieodpłatnie materiały budowlane według zapotrzebowania Fundacji.

więcej

Fundacja Ronalda McDonalda

Grupa Polskie Składy Budowlane sponsoruje Fundacje Ronalda McDonalda w Warszawie. Otworzyliśmy bezpłatny rachunek na materiały budowlane dla fundacji do ustalonej kwoty darowizny.


więcej

UNICEF

Grupa PSB przyłączyła się do akcji "Firma z sercem" prowadzonej przez UNICEF. W ciągu 6 lat w ramach programu, poprzez zaangażowanie polskich przedsiębiorców, UNICEF przekazał na pomoc dzieciom już niemal 400 tysięcy złotych.

więcej