PSB w Polsce i w Europie

Euro-Mat to największa w Europie federacja grup zakupowo-sprzedażowych handlujących szerokim przekrojem materiałów budowlanych oraz towarami z dziedziny "dom i ogród".

Organizacja zrzesza obecnie 19 grup działających w 20 krajach i jest w istocie grupą grup, tzn. spełnia wszystkie funkcje grupy, ale na płaszczyźnie międzynarodowej. Grupa PSB została członkiem Euro-Matu w czerwcu 1999 roku jako pierwsza sieć z Europy środkowej. W dobie unifikacji rynku na naszym kontynencie Euro-Mat pełni istotną funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń, a przede wszystkim międzynarodowej wymiany towarowej i konsolidacji kapitału małych i średnich niezależnych firm. Jednocześnie, poprzez ścisłą współpracę z wiodącymi europejskimi producentami materiałów budowlanych, stanowi jedną z największych płaszczyzn współdziałania przemysłu i handlu na naszym kontynencie. Rynek Europy Zachodniej długo jeszcze będzie się cechował znacznymi różnicami, dlatego też szybkość wymiany informacji, dostarczania najnowszych materiałów i zapewnienie konkurencyjnych cen dla małych firm, działających lokalnie, ma ogromne znaczenie. Jeszcze głębsze różnice występują między Europą Zachodnią a Centralną.

Łącznie w 2015 roku federacja Euro-Mat skupiała ponad 760 placówek handlowych, które zatrudniają 114 tys. osób. Łączne przychody wyniosły 33 mld euro. Centrala Euro-Matu ma zawarte umowy z ponad 50 dostawcami wyrobów, w tym: 23 producentami wyposażenia dla domu, 18 materiałów budowlanych, 9 wyposażenia sanitarnego i techniki grzewczej.

Cechy najważniejsze - różnorodność i zwartość

Najbardziej typową cechą grup wchodzących w skład Euro-Matu jest różnorodność. Nie istnieje jeden wzorcowy model grupy - różnią się one pod wieloma względami:

  • formy własności (kooperacje niezależnych firm rodzinnych - większość grup, spółki giełdowe - Grafton Group, formy mieszane - tzn. niezależne firmy rodzinne oraz punkty handlowe, będące uprzednio podmiotami niezależnymi, ale obecnie należącymi prawnie do grupy - Norgros, K-Rauta należąca do Rautakesko, firmy typowo rodzinne - Terrapilar, Falco);
  • zakresem asortymentu: ogólnobudowlane - większość grup; wyspecjalizowane (głównie w płytkach ceramicznych i instalacjach sanitarnych) - Delta, Supersanit, Gapsa; wielobranżowe - materiały budowlane, artykuły spożywcze, paliwa (Rautakesko);
  • jednorodności marek (ta sama nazwa grupy-podmiotu prawnego i sieci handlowej, np. I&M, PSB lub ich rozdzielność np. Norgros - podmiot prawny, Byggmakker - nazwa sieci; Grafton Group - podmiot, Chadwick's, Woodie's i Plumbase - trzy sieci);
  • zasięgiem działania: regionalne - Laguardia, Terrapilar, Falco; ogólnokrajowe - większość grup, międzynarodowe - Bigmat, Rautakesko, Grafton Group;
  • segmentami klientów: tylko wykonawcy - HG Commerciale, oddzielne sieci dla wykonawców i sektora DIY - Grafton Group, wykonawcy i klienci indywidualni - większość grup, przy czym parytet obrotów generowanych na tych segmentach jest różny;
  • zakresem działalności: handel - większość grup, handel i produkcja - Grafton Group, PSB od 2004 r.;
  • roli centrali: od stosunkowo luźno działających członków - CBA/Euro-Mat, I&M, Bigmat do silnej integracji wewnętrznej - Norgros, Bouwcenter, HG Commerciale, Gapsa.

Różnorodność ta wynika z historycznej transformacji poszczególnych firm i rynków. Każda grupa działa tak aby optymalnie wykorzystać warunki, jakie daje rynek krajowy. Jedna zasada jest jednak fundamentalną cechą wszystkich grup - wspólna strategia działania i lojalność wobec sieci. Bez woli współdziałania i konsekwentnej współpracy większość tych niezależnych firm nie istniałaby dzisiaj na rynku. Ta zwartość obowiązuje wszystkich i zawsze.


Co zyskują niezależne podmioty funkcjonujące w grupie?

Odpowiadając najkrócej - wiele. Bezpieczeństwo, niższe koszty funkcjonowania, efektywny marketing, optymalne możliwości rozwoju (szkolenia, doradztwo) - czyli to, co inni określają mianem know how i sprzedają jako licencję franczyzy.

Odwiedź stronę www.euro-mat.com