Raporty roczne

Raport roczny - 2021 rok

Prezentujemy raport z działalności Grupy PSB Handel S.A. za 2021 rok. Od dwóch lat gospodarka zmaga się ze skutkami pandemii. Dodatkowo w drugim półroczu ubiegłego roku zaczęły drastycznie rosnąć ceny materiałów budowlanych, energii i paliw, to samo dotyczyło kursów walut i stóp procentowych kredytów. W końcówce sezonu ogólna inflacja zbliżyła się po poziomu dwucyfrowego.

W omawianym okresie Spółka obsługiwała 410 firm handlowych, których łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa osiągnęły historyczny pułap 9 mld zł – wzrost o 18% rdr. Przeciętna firma w Grupie PSB zwiększyła swoją sprzedaż o 17%, aż 91% z nich odnotowało wzrosty, a tylko 9% spadki przychodów – tak pozytywne proporcje pojawiły się po raz pierwszy od czasu powstania Grupy.
Z kolei przychody Spółki przekroczyły poziom 3,8 mld zł (+ 18% rdr), pracowało w niej ponad 580 osób, skala nakładów inwestycyjnych wyniosła 6,4 mln zł.

więcej