Raporty roczne

Raport roczny - 2023 rok

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki Grupa PSB Handel S.A. za rok 2023, który był okresem dynamicznych wyzwań, jak i pozytywnych zmian w naszej organizacji.

W niniejszym raporcie omawiamy kluczowe wyniki finansowe, osiągnięcia operacyjne wynikające z przyjętej strategii, aby sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym oraz osiągnąć nasze cele biznesowe. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na klika kluczowych elementów podsumowujących rok 2023 w naszej Spółce.

więcej

Raport roczny - 2022 rok

Prezentujemy coroczny raport z działalności Grupy PSB Handel S.A. W 2022 roku zaszły istotne zmiany zarówno w Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej, w zarządzaniu firmą, jak i na rynku.

W 2022 rok gospodarka weszła z prawie 9% inflacją. Pod koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie. Doszło do kolejnych zawirowań na rynku, m.in. do kryzysu energetycznego, wysokiej inflacji, drastycznych podwyżek cen materiałów, braku surowców i komponentów, wzrostu kosztów pracy, wysokich kursów walut oraz do podwyżek stóp procentowych kredytów hipotecznych. Ceny materiałów budowlano-remontowych wzrosły średnio o 25%.

W omawianym okresie Spółka obsługiwała 423 firmy handlowe, których łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa osiągnęły historyczny pułap 9,6 mld zł – wzrost o 8% rdr. Przychody w kanale tradycyjnym wzrosły o +8,8%, a w kanale detalicznym +7,3%. Z kolei przychody Spółki wyniosły 4,2 mld zł (wzrost o 10% rdr).

więcej

Raport roczny - 2021 rok

Prezentujemy raport z działalności Grupy PSB Handel S.A. za 2021 rok. Od dwóch lat gospodarka zmaga się ze skutkami pandemii. Dodatkowo w drugim półroczu ubiegłego roku zaczęły drastycznie rosnąć ceny materiałów budowlanych, energii i paliw, to samo dotyczyło kursów walut i stóp procentowych kredytów. W końcówce sezonu ogólna inflacja zbliżyła się po poziomu dwucyfrowego.

W omawianym okresie Spółka obsługiwała 410 firm handlowych, których łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa osiągnęły historyczny pułap 9 mld zł – wzrost o 18% rdr. Przeciętna firma w Grupie PSB zwiększyła swoją sprzedaż o 17%, aż 91% z nich odnotowało wzrosty, a tylko 9% spadki przychodów – tak pozytywne proporcje pojawiły się po raz pierwszy od czasu powstania Grupy.
Z kolei przychody Spółki przekroczyły poziom 3,8 mld zł (+ 18% rdr), pracowało w niej ponad 580 osób, skala nakładów inwestycyjnych wyniosła 6,4 mln zł.

więcej