Badanie szczelności powietrznej budynków

O badaniu termowizyjnym słyszeli zapewne wszyscy właściciele domów jednorodzinnych – zarówno ci, którzy użytkują już domy, jak i ci, którzy dopiero je budują. Niemniej ważne jest również badanie szczelności powietrznej budynków. Na czym ono polega?

Szczelny budynek to taki, w którym nie dochodzi do swobodnej cyrkulacji powietrza między wnętrzem a zewnętrzem i odwrotnie. Każdy dom powinien być wybudowany w ten sposób, gdyż nieszczelności w jego obudowie niosą ze sobą szereg zagrożeń i zarówno dla samego budynku, jak i mieszkańców (np. w pomieszczeniach panuje niezdrowy i szkodliwy mikroklimat). Nieszczelny budynek to także nadmierne straty ciepła w zimowe miesiące, a co się z tym wiąże wysokie rachunki za ogrzewanie domu. Aby wyeliminować te niekorzystne zjawiska, należy przeprowadzić test szczelności. Pozwala on także skontrolować jakość prac wykonywanych przez firmy budowlane oraz instalacyjne. W wielu krajach europejskich i skandynawskich wykonanie takiego badania (i usunięcie nieszczelności) jest obowiązkowym dokumentem odbioru budynku. 

Na czym polega test szczelności?

Test szczelności pozwala na precyzyjne zlokalizowanie wszelkich szpar i miejsc ubytków w zewnętrznej strukturze budynku (wskazuje miejsca wymagające naprawy) oraz sprawdzenie działania wentylacji – czy jest ona zgodna z obowiązującymi normami. Badanie polega na wymuszeniu różnicy ciśnień pomiędzy budynkiem a jego otoczeniem poprzez zastosowanie wentylatora tłoczącego określony strumień powietrza – różnica ciśnień wynosi 50 Pa. Powoduje to przedostawanie się przez wszystkie nieszczelności powietrza do wnętrza. Nieszczelności należy zidentyfikować. Do tego celu można posłużyć się metodą „dłoni”, czyli przykładając rękę do punktowych i liniowych miejsc. Przydatna okazuje się wytwornica dymu czy  anemometr, który zarejestruje wielkość przepływu w m3/h.

Dzięki utrzymywaniu stałego ciśnienia specjalistyczne oprogramowanie wylicza ilość infiltrowanego powietrza. Pozwala to na wyznaczenie tzw. współczynnika n50. Informuje on, ile powietrza dostaje się do domu w ciągu godziny oraz krotność wymian kubatury powietrza w ciągu godziny. Maksymalne dopuszczalne krotności n50 podane są w odpowiednich normach. Po przeprowadzeniu zgodnych z polskimi normami badań, dostarczane są raporty opisujące uzyskane wyniki waz ze zwróceniem uwagi na zaobserwowane usterki.

Kiedy należy przeprowadzić test szczelności?

Test szczelności najlepiej wykonać na etapie wykańczania domu, po zamknięciu budynku, czyli gdy przegrody zewnętrzne są otynkowane, zamontowane jest stolarka okienna i drzwiowa, wewnątrz jest możliwy dostęp do szczelnej powłoki, np. na poddaszu użytkowym ułożona jest folia paroizolacyjna, a nie ma jeszcze warstwy wykończeniowej (np. poszycia z płyt gipsowo-kartonowych). Wszystkie przyłącza i instalacje, które przebijają obudowę budynku powinny być również zamontowane. Zauważone nieszczelności na tym wstępnym etapie będą tańsze w naprawie niż w budynku już oddanym do użytku. Badanie szczelności można przeprowadzać przez cały rok. Pomiarem obejmuje się zazwyczaj całe powierzchnie ogrzewane budynku lub jego części, a bezwzględnie pomieszczenia z wentylacją mechaniczna lub klimatyzacją. Dobrze jest je wykonać powtórnie po zakończeniu wszystkich prac celem weryfikacji wyników.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.