BUDOWA DOMU z wielkoformatowych płyt z betonu komórkowego

Popularny beton komórkowy to już nie tylko drobnowymiarowe bloczki. Na polskim rynku dostępne są również wielkoformatowe płyty, które montuje się przy pomocy dźwigu lub HDS-u. Dzięki dużym rozmiarom i mechanizacji prac budowlanych stanowią bezkonkurencyjny system budowlany pod względem efektywności i tempa budowy.

Dzięki zastosowaniu systemu wielkoformatowych płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) prawie czterokrotne wzrasta wydajność pracowników zatrudnionych do budowy ścian. Dla firm wykonawczych jest to bardzo istotna informacja w sytuacji, gdy na rynku pracy coraz trudniej o wykwalifikowanych robotników. Do tego możliwość szybszego postawienia ścian budynku i znacznego skrócenia czasu jego budowy, oznacza dla inwestora korzyść finansową. Dla dewelopera, przykładowo budującego osiedle domów jednorodzinnych, to możliwość szybszej sprzedaży inwestycji. 

PŁYTY Z ABK – SPRYTNA PREFABRYKACJA 

Wykonane z ABK prefabrykowane płyty dostępne na polskim rynku przeznaczone są do budowy wewnętrznych ścian nośnych oraz warstwy nośnej zewnętrznych ścian dwuwarstwowych. Występują w grubościach 20 i 24 cm. Od jesieni 2023 roku na rynku dostępne są też cieplejsze płyty o grubości 36,5 cm, wykonane z lżejszej odmiany betonu komórkowego, które umożliwiają budowę zewnętrznych ścian jednowarstwowych o bardzo dobrych parametrach cieplnych. Ich współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,2 W / (m²K), co oznacza, że pod względem termicznym spełniają rygorystyczne wymagania Warunków Technicznych 2021. Zarówno jedne, jak i drugie płyty są największymi dostępnymi na rynku elementami ściennymi, wyprodukowanymi z betonu komórkowego. Mają one wysokość od 180 do 300 cm w module co 20 cm. Wysokość elementów dobiera się do wysokości danej kondygnacji. 

Wielkoformatowe płyty z betonu komórkowego produkowane są z dużą dokładnością wymiarową. Co bardzo przyspiesza budowanie z nich ścian nośnych o równych i gładkich powierzchniach. Dzięki temu ułatwione jest także układanie na nich wewnętrznych i zewnętrznych cienkowarstwowych tynków. 

Podobnie jak ze zwykłych bloczków ABK również ściany nośne zbudowane z wielkoformatowych płyt są całkowicie niepalne – mają klasę reakcji na ogień A1 oraz wysoką odporność ogniową (EI 360 i REI 240).

EKSPRESOWA BUDOWA ŚCIAN Z WIELKOFORMATOWYCH PŁYT ABK 

Pomimo tego, że są wykonane z lekkiego betonu komórkowego, ściany z wielkoformatowych płyt, ze względu na ich większy niż bloczków ciężar, wznosi się przy pomocy dźwigu – samodzielnego albo zamontowanego na samochodzie (typu HDS), którym przywieziono je na budowę. Do budowy ścian z wielkoformatowych elementów ABK potrzeba trzech pracowników – dwóch monterów i operatora dźwigu. W ciągu 8-godzinnego dnia pracy potrafią oni postawić nawet 150 m² ścian domu. W tym samym czasie trzech murarzy może z drobnowymiarowych bloczków betonu komórkowego wykonać co najwyżej 40 m² ścian. Oznacza to, że ekipa budująca ściany z płyt ABK ma od nich prawie 4-krotnie większą wydajność! 

Budowanie ścian domu z prefabrykatów ABK nie jest trudne. Przy pomocy dźwigu ustawia się je na starannie wypoziomowanej pierwszej warstwie muru, ułożonej na ścianach fundamentowych i wykonanej z drobnowymiarowych bloczków ABK. Przed ustawieniem każdej kolejnej płyty ABK, za pomocą kielni, dobranej wymiarem do grubości ściany, układa się na niej warstwę zaprawy do cienkich spoin. Zaprawę tę układa się też na tej bocznej, podłużnej powierzchni płyty, którą będzie przylegać do już postawionych wcześniej elementów. Po sprawdzeniu poprawności ustawienia kolejnej płyty, jej położenie – do czasu związania zaprawy – stabilizuje się za pomocą specjalnych metalowych płytek, tzw. spinek stalowych, łącząc ją z poprzednio postawionym elementem od góry lub z boku. 

Ściany zbudowane z wielkoformatowych płyt ABK, do czasu położenia na nich stropu (najlepiej również wykonanego z prefabrykowanych płyt ABK), należy w wybranych miejscach podeprzeć montażowo metalowymi stemplami lub deskami oraz ewentualnie usztywnić ukośnymi zastrzałami, przykładowo wykonanymi z drewnianych łat. 

Z wielkoformatowych płyt ABK można również wykonywać ściany szczytowe budynków z mieszkalnymi poddaszami. Ważne, że do wszystkich ścian zbudowanych z tych prefabrykatów pasują inne elementy ścienne z ABK, oferowane przez producentów, takie jak prefabrykowane nadproża okienne i drzwiowe, kształtki do wykonywania belek i wieńców stropowych itp.

PROJEKTOWANIE ŚCIAN Z PŁYT ABK 

Wszyscy, którzy zdecydują się na budowę domu ze ścianami wykonanymi w systemie płyt ABK, mogą skorzystać z pomocy działu projektowego ich producenta. Dla każdego budynku przygotuje on w technologii BIM szczegółowy projekt ścian z prefabrykatów wraz z planem ich montażu i przedstawi go także w modelu 3D.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Xella Polska Sp. z o.o. Xella Polska Sp. z o.o.