Ceramika czerwona

Marzeniem każdego inwestora jest, aby dom był trwały, stabilny o zdrowym mikroklimacie wnętrza i ekonomiczny w utrzymaniu. Takie wymogi zapewnia dom wzniesiony z naturalnych materiałów.

Materiałem, który spełnia powyższe standardy jest ceramika czerwona. Otrzymujemy ją z naturalnego surowca – gliny poddanej formowaniu, suszeniu i wypalaniu. Wyroby z ceramiki czerwonej przeznaczone są do wykonywania ścian w budownictwie mieszkaniowym (jednorodzinnym, wielorodzinnym), przemysłowym i użyteczności publicznej, jako ściany nośne, samonośne, wypełniające i działowe. 

WŁAŚCIWE PARAMETRY 

Optymalna masa pustaków, właściwy kształt i układ drążeń sprawiają, że ściany wykonane z ceramiki czerwonej charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, termoizolacyjnymi, dźwiękochłonnymi oraz odpornością na ogień. Aby wybudowana ściana była trwała, musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, a więc powinna być wzniesiona z pustaków o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Określa ona wytrzymałość elementu murowego na ściskanie i podawana jest w MPa. Elementy murowe produkowane są w klasach 10, 15, 20. Im wyższa klasa pustaka, tym większa wytrzymałość muru na ściskanie. Na podstawie tych parametrów, klasy zaprawy murarskiej oraz współczynników normowych, projektant obiektu wylicza nośność ściany. Z ceramiki czerwonej można wznosić budynki nawet do 5 kondygnacji. 
Ściany zewnętrzne, oprócz wymaganej wytrzymałości na ściskanie, muszą jednocześnie mieć odpowiednią izolacyjność cieplną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę zewnętrzną U nie może być większy niż 0,25 [W/m2K] dla ścian jedno- i wielowarstwowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie ściany zewnętrznej, jako ściany dwuwarstwowej, składającej się z warstwy konstrukcyjnej oraz z warstwy izolacyjnej. Rozwiązanie takie eliminuje mostki termiczne w miejscach największych strat ciepła, takich jak: wieńce i nadproża żelbetowe. Ponadto, jeśli do masy ceramicznej dodane zostaną trociny, to w procesie wypalania utlenią się, tworząc pustki powietrzne w wyrobie – tzw. poryzacja czerepu ceramicznego. Dzięki takiemu zabiegowi podwyższa się izolacyjność termiczną wyrobu, a tym samym całej ściany. Mikroskopijne pory w połączeniu z odpowiednim układem drążeń pustaka nadają ceramice nowe właściwości izolacyjne. Dodatkowo, ściany wykonane z pustaków ceramicznych posiadają dużą zdolność akumulacji ciepła, tzn. wolno się nagrzewają i dłużej oddają ciepło. 
Z oczywistych powodów, ściany budynku muszą posiadać także wystarczającą izolacyjność akustyczną, aby hałas zewnętrzny nie był dla nas uciążliwy. Ściany wykonane z ceramiki tradycyjnej, z uwagi na swój ciężar, taką izolacyjność akustyczną zapewniają. Parametrem określającym izolacyjność akustyczną jest wskaźnik izolacyjności właściwej przegrody Rw [dB]. Im jest wyższy, tym ściana lepiej tłumi hałas. 

CERAMIKA W ROŻNYCH ODSŁONACH 

Obecnie na rynku budowlanym dostępne są elementy murowe z ceramiki czerwonej w trzech grupach produktowych: 
+ ceramika zwykła (tradycyjna), 
+ system murowania na pióro i wpust (system P+W), 
+ pustaki o podwyższonych parametrach akustycznych (AKU). 
Z ceramiki zwykłej wznosi się mury w sposób tradycyjny, tj. wykonując spoiny poziome i pionowe. Pustaki posiadają powierzchnie boczne rowkowane, co zwiększa przyczepność zaprawy. Uzupełnieniem ceramiki tradycyjnej jest cegła pełna. Jest ona dostępna na rynku jako cegła pełna, cegła pełna z otworami oraz cegła licowa.

Ceramika czerwona - Leier Polska

System P+W to pustaki posiadające pióra i wpusty. Wznosząc ściany w tym systemie wykonujemy jedynie spoiny poziome, natomiast spoiny pionowe zastępujemy zamkiem powstałym z piór i wpustów. Rozwiązanie takie pozwala nie tylko na oszczędność zaprawy murarskiej, ale również powoduje, że mur powstały z takich pustaków jest ciepły. System P+W eliminuje spoiny pionowe stanowiące mostki termiczne. Zastosowanie piór i wpustów na powierzchniach bocznych pustaka, a także wielkość pustaka sprawiają, że ściany domu wznosi się prosto i szybko.

Ceramika czerwona - Leier Polska

Pustaki o podwyższonych parametrach akustycznych (AKU) cechują się doskonałymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Takie pustaki stosowane są przy budowie obiektów, w których szczególnie ważne jest odizolowanie pomieszczeń od źródeł hałasu. Mają szczególne zastosowanie przy wykonywaniu ścian międzymieszkaniowych oraz ścian pomiędzy mieszkaniami a przestrzeniami komunikacyjnymi (klatki schodowe, korytarze). Współczynnik przenikania ciepła przez taką przegrodę nie może być większy niż 1,00 [W/m2K].

Ceramika czerwona - Leier Polska
Wykonywanie ściany warstwowej – warstwa  konstrukcyjna z ceramiki czerwonej, warstwa  izolacyjna ze styropianu.

SOLIDNE WYKONANIE 

Nawet najwyższej jakości produkt nie zastąpi starannej pracy człowieka, dlatego ważne jest, aby w trakcie wznoszenia ścian pamiętać o zasadach prawidłowego murowania, stosować się do obowiązujących norm i przepisów oraz przestrzegać zasad BHP wykonując roboty murarskie. Pustaki ceramiczne przed wbudowaniem należy właściwie składować. Palety z pustakami powinny być ustawione na równym i suchym podłożu. Palety powinny być zafoliowane i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Do każdej partii wyrobów powinna być dołączona etykieta określająca producenta oraz dane techniczne wyrobu. Ściany należy wznosić z pustaków o parametrach określonych w projekcie budowlanym. Klasa zaprawy murarskiej wskazana w projekcie budowlanym nie powinna być większa od klasy elementu murowego.

Widoczny zamek na połączeniu pustaków muro- wanych w systemie na pióro i wpust
Prawidłowo wykonane naroże ściany z pustaków na pióro  i wpust. Widoczne przewiązanie oraz spoina pionowa przy  łączeniu pustaków w narożu ściany (w miejscu gdzie nie ma  zamka na pióro i wpust).

MUROWANIE ŚCIAN 

Tę czynność należy rozpocząć od sprawdzenia wypoziomowania ław fundamentowych oraz wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej zabezpieczającej przed kapilarnym podciąganiem wody. Następnie należy ułożyć warstwę wyrównującą z zaprawy cementowo- -wapiennej. Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste, a w okresie letnim dodatkowo zwilżone wodą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, podłużne i poprzeczne należy wykonywać równocześnie. W pierwszej kolejności wykonujemy ściany nośne. Murowanie zaczynamy od wykonania naroży budynku (3, 4 warstwy muru), a następnie wypełniamy przestrzeń pomiędzy narożnikami. Za pomocą sznura murarskiego rozciągniętego wzdłuż wznoszonych ścian kontrolujemy wypoziomowanie poszczególnych warstw muru. Pionowość ściany należy sprawdzać za pomocą poziomnicy. Pamiętać należy także, aby w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych (nośnych) pozostawiać strzępia zazębione lub osadzać w spoinach poziomych kotwy ze stali nierdzewnej służące połączeniu ściany działowej ze ścianą nośną. Ściany konstrukcyjne nośne należy zakończyć wieńcem żelbetowym, natomiast ściany działowe i wypełniające należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny (ok. 2–3cm) umożliwiającej normowe ugięcie stropu. Szczelinę wypełnia się np. pianką montażową. 

PRAWIDŁOWE WIĄZANIE 

W trakcie murowania należy przestrzegać zasad prawidłowego wiązania elementów murowych. Spoiny pionowe, w kolejnych warstwach należy wykonywać z przesunięciem min. 0,4 wysokości elementu murowego. Spoina powinna mieć grubość 8–15 mm. W systemie murowania na pióro i wpust, w miejscach, gdzie nie występuje zamek pióro + wpust, np. w narożach budynków, łączenie dociętych pustaków należy wykonać spoiną pionową. Po zakończonym dniu pracy, koronę muru należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi: deszcz powoduje zawilgocenie ścian, słońce zbyt szybkie odparowywanie wody z zaprawy. 
Nakładanie spoin pasami albo niepełne wypełnianie spoin może powodować pogorszenie parametrów nośnych ściany, a także własności akustycznych czy przeciwogniowych. 
Zaletą wznoszenia ścian z ceramiki czerwonej jest ich proste murowanie i obróbka. Pustaki można ciąć z wykorzystaniem standardowych narzędzi: piły tarczowej, taśmowej czy tarczy tnącej. Domy zbudowane z pustaków ceramicznych są trwałe, przegrody ogniotrwałe i niepalne oraz odporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy LEIER Polska S.A. LEIER Polska S.A.