Kierownik budowy – budowa domu pod fachowym nadzorem

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na placu budowy. I to nie dlatego, że tak mówią przepisy budowlane, tylko dlatego, że to od jego decyzji zależy realizacja projektu. Z tego też powodu nie może by to przypadkowa osoba.

Żadna budowa nie może się rozpocząć i skończyć bez kierownika budowy, dlatego zanim rozpoczniemy budowę domu, musimy go zatrudnić. Przepisy dokładnie określają prawa i obowiązki kierownika (o tym w artykule Kierownik budowy domu – zadania i odpowiedzialność), a także to, kto może sprawować tę odpowiedzialną funkcję.

Kto może zostać kierownikiem budowy

Po pierwsze, aby zostać kierownikiem budowy, należy ukończyć studia wyższe na kierunku związanym z budownictwem lub architekturą. Po drugie, zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów. Egzamin organizuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Po jego zdaniu otrzymujemy uprawnienia budowlane, ale musimy zdobyć jeszcze stosowną praktykę zawodową, która obejmuje pełnienie funkcji technicznych przeprowadzanych pod kuratelą uprawionego do tego celu specjalisty – w ramach praktyk bardzo często wykonuje się także prace projektowe. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymagań zostajemy oficjalnie wpisani do rejestru centralnego, a także na listę członków izby samorządu zawodowego. Należy zaznaczyć, że nieograniczone uprawnienia do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych są możliwe po ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Konieczne jest także odbycie dwuletniej praktyki zawodowej na budowie.

Jest jeszcze inna możliwość – możemy nabyć ograniczone uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. W takim przypadku musimy zdobyć dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia oraz trzyletnia praktyka zawodowa.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy

Kierownik budowy jest przedstawicielem inwestora i to o jego interesy powinien dbać, dlatego lepiej zrezygnować z kierownika powiązanego z wykonawcami – może nie zwrócić uwagi na pewne niedociągnięcia. Jak więc znaleźć tego rzetelnego fachowca? Oczywiście, jak to często bywa, szukanie najlepiej zacząć od rodziny i znajomych. Często sprawdzonego kierownika budowy może polecić projektant domu czy pracownie architektoniczne. Nieocenionym źródłem w dzisiejszych czasach są internetowe fora budowlane. O ile raczej nie jesteśmy w stanie sprawdzić jego wiedzy technicznej (chociaż warto dopytać się o szczegóły technologii budowy domu), zwróćmy uwagę na osobowość kandydata – przecież dobrze współpracować z osobą, którą lubimy. Ponadto każdy kierownik musi przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – sprawdźmy więc aktualne zaświadczenie. Warto wybrać osobę działającą lokalnie, by mogła często przebywać na placu budowy, a w nagłych przypadkach szybko się na nim zjawiać.

Umowa z kierownikiem budowy

Z kierownikiem budowy musimy ustalić harmonogram prac, a więc częstotliwość i terminy jego wizyt na budowie, a także wynagrodzenie. Wszystkie ustalenia powinny być zawarte w pisemnej umowie, aby każda ze stron wiedziała, co należy do jej obowiązków oraz jakie ma prawa. Obowiązki kierownika budowy wynikają bezpośrednio z prawa budowlanego, jednak są nagminnie nieprzestrzegane, dlatego w umowie dokładnie je określmy – od wytyczenia miejsca na działce pod dom, przez obecność przy wznoszeniu ścian i odbiorze budynku, do późniejszej ewentualnej odpowiedzialności za wady budynku. W umowie warto zastrzec także możliwość zmiany kierownika w trakcie realizacji projektu.

zdjęcia: AdobeStock


Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.