Dom energooszczędny a dopłaty ze środków państwowych

Aby wybudować dom energooszczędny potrzebne są spore fundusze. Na szczęście można liczyć na dopłaty do kredytu w ramach programu rządowego.

Aby wybudować dom energooszczędny potrzebne są spore fundusze. Na szczęście można liczyć na dopłaty do kredytu w ramach programu rządowego.

Mając na celu propagowanie ekologicznego i energooszczędnego budownictwa, w 2013 roku ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpowszechnia on wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań, technologii i metod, które funkcjonują z poszanowaniem dla środowiska. Dzięki niemu łatwiej będzie budować domy oszczędne, ekonomiczne, ciepłe i o niskim zapotrzebowaniu na energię. Program polega na udzielaniu dotacji do kredytów podejmowanych na inwestycje budowlane. Dopłatę może otrzymać osoba, która planuje postawić dom energooszczędny lub pasywny, o konkretnych parametrach i określonym bilansie energetycznym.

Jaki dom zbudujemy z dopłatą?

Dotacje rządowe przewidziane są dla osób, które planują zbudować dom energooszczędny w standardzie NF40 lub NF15. Oznaczenia te wskazują na budynki o podwyższonych wymaganiach, jeśli chodzi o uzyskiwane zyski cieplne, a co za tym idzie, oszczędności w zakresie kosztów utrzymania. Budynki tego typu mają znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody. Dla porównania, dom, który powstał zgodnie z obowiązującymi ogólnymi normami, potrzebuje około 130 kWh/m2 na rok, podczas gdy dom uznany za energooszczędny będzie miał współczynnik zapotrzebowania na energię EUco≤70 kWh/(m2 * rok). Aby otrzymać dotacje konieczne jest znaczne ograniczenie tego parametru. I tak dom energooszczędny zbudowany w standardzie NF40 ma zużywać nie więcej niż 40 kWh/(m2 * rok). Natomiast standard NF15 oznacza współczynnik zapotrzebowania na energię EUco≤15 kWh/(m2 * rok). Ten ostatni budynek to dom pasywny.

Nie tylko nowy dom energooszczędny

Dotacje dotyczą nowobudowanych domów jednorodzinnych, ale w ramach wsparcia rządowego o dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby, które chcą nabyć gotowy budynek. Musi to jednak być dom energooszczędny lub pasywny. Ponadto istnieje możliwość otrzymania dotacji do zakupu mieszkania w budynku wielorodzinnym. Oczywiście obiekt musi być zbudowany w standardzie NF40 lub NF15. Dla wygody inwestora dopłaty są możliwe już na etapie planowania budowy, gdy tylko dokonany został zakup odpowiedniego projektu domu energooszczędnego. 

Wysokość dopłat

Kwota, jaką może otrzymać inwestor na realizację projektu lub zakupu zależy od rodzaju nieruchomości oraz od osiągniętego przez budynek bilansu energetycznego. Dom energooszczędny uzyska niższe dotacje, niż pasywny, który jest budynkiem nowocześniejszym pod względem technologii, w większym stopniu samowystarczalnym i niezależnym jeśli chodzi o eksploatację. Inwestor budujący nowy dom w standardzie NF40 otrzyma 30000 zł na inwestycję, natomiast jeśli standard energooszczędny domu będzie zgodny z wytycznymi odpowiadającymi budynkowi NF15, wówczas dotacja będzie wynosić 50000 zł. Wybierając mieszkanie w standardzie NF40 dostaniemy dofinansowanie do kredytu równe 11000 zł. Gdy budynek wielorodzinny ma standard NF15, wówczas można liczyć na 16000 zł dopłaty.

Jak otrzymać dopłatę do domu energooszczędnego?

Zanim rozpoczniemy ubieganie się o dopłatę należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Potrzebny będzie projekt budowlany budynku energooszczędnego, projekt wykonawczy przeanalizowany według wymaganego zapotrzebowania na energię (NF40 lub NF15), weryfikacja projektu wykonana przez specjalistę i pozwolenie na budowę. Dokumenty te, wraz z prośbą o udzielenie kredytu z dopłatą, składamy w banku. Nie będzie to trudne, gdyż dotacje udzielane są w całym kraju i wiele banków komercyjnych i spółdzielczych współpracuje z NFOŚiGW w tym zakresie.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.