ELEMENTY STROPÓW i biegów schodowych w budownictwie jednorodzinnym

Stosowane powszechnie przy budowie osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, bardzo dobrze sprawdzają się także w projektach dla budownictwa jednorodzinnego. Betonowe prefabrykaty, takie jak: elementy stropowe czy biegi schodowe, zapewniają szybki i sprawny przebieg inwestycji. Co warto wiedzieć o właściwościach tych rozwiązań?

STROPY Z PŁYT TYPU FILIGRAN 

Nowoczesna technologia produkcji pozwala obecnie na precyzyjne dostosowanie prefabrykatów do zróżnicowanych typów budownictwa oraz wymogów konkretnych inwestycji. Bardzo duże możliwości w tym zakresie mają stropy zespolone typu filigran, których podstawę stanowią żelbetowe płyty o grubości 5–7 cm. Powstają one poprzez zabetonowanie głównego zbrojenia stropu oraz stalowych kratownic przestrzennych na stołach produkcyjnych w zakładzie prefabrykacji. W zależności od projektu, mogą przybierać różne kształty, ich długość jest dopasowana do rozpiętości realizowanego stropu, natomiast szerokość, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekracza na ogół 240–250 cm. Częściowo zatopione w betonie kratownice zapewniają właściwe połączenie konstrukcji z pozostałą częścią stropu.

Montaż należy prowadzić na podstawie schematu układu płyt z dokumentacji wykonawczej: 

 • przed przystąpieniem do układania, należy ustawić podpory montażowe (stemple), wyposażone w mechanizm umożliwiający płynną regulację wysokości podparcia, 
 • podnoszenie płyt może odbywać się tylko przy pomocy żurawi wieżowych lub dźwigów samochodowych o odpowiednio dobranych parametrach, 
 • po ułożeniu płyt następuje montaż zbrojenia dodatkowego (zgodnie z dokumentacją techniczną), 
 • przewody instalacyjne przewidziane do zamontowania w stropie należy układać podczas montażu zbrojenia dodatkowego, przed betonowaniem. Przed zabetonowaniem stropu należy wykonać też deskowanie obrzeży stropu,
 • układanie nadbetonu powinno odbywać się równomiernie wzdłuż rozpiętości stropu, od jednej podpory w kierunku drugiej, łącznie z zabetonowaniem wieńców, 
 • wykończenie spodów płyt (sufitu) polega najczęściej na wypełnieniu styków płyt, przeszpachlowaniu powierzchni i pomalowaniu.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

Płyty filigran przewożone są w pozycji poziomej, z kratownicami skierowanymi do góry. Na pojeździe można je układać warstwami, opierając płyty bezpośrednio na kratownicach lub na przekładkach. Liczba warstw zależy od rozpiętości i ciężaru produktów.

Przykladowy schemat ułożenia płyt filigran na budynku jednorodzinnym

PRZYKŁADOWE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY MONTAŻU PŁYT TYPU FILIGRAN:

 • niestosowanie się do schematu układu płyt z dokumentacji wykonawczej, 
 • niepoprawne składowanie elementów na budowie, 
 • niewłaściwe podnoszenie płyt, 
 • niestabilne ustawianie podpór montażowych, 
 • uderzenie podnoszonym lub układanym elementem o inne prefabrykaty.

WALORY STROPÓW FILIGRAN: 

 • szerokie możliwości formowania kształtów i rozmiarów,
 • możliwość wykonania płyt balkonowych, spoczników i podestów z użyciem płyt filigran, 
 • możliwość wykonania niezbędnych wycięć i otworów przewidzianych w dokumentacji, 
 • stosunkowo niewielki ciężar własny, 
 • prosty i szybki montaż, także bezpośrednio z samochodu.

STROPY TYPU TERIVA 

Kolejnym praktycznym rozwiązaniem, stosowanym powszechnie zarówno w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), jak również w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, są żelbetowe stropy gęstożebrowe Teriva. W skład takiego systemu, obok pustaków, zbrojenia przypodporowego, żeber rozdzielczych i nadbetonu, wchodzą specjalne belki kratownicowe, produkowane w wielu opcjach długości. W zależności od potrzeb można użyć krótszych elementów (np. 1,5 m) lub sięgnąć po warianty pozwalające na osiągnięcie rozpiętości stropu do 8,6 m. Waga pojedynczej belki jest przy tym stosunkowo niewielka – wynosić może, zgodnie z wybranym rozmiarem, między 20 a 180 kg. W stopce belki znajduje się dolna część zbrojenia, na górze są kratownice przestrzenne.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: 

 • wykonanie stropu nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, 
 • belki opiera się na ścianach nośnych konstrukcji lub podciągach oraz kotwi w wieńcach, 
 • między nimi rozkładane są pustaki, 
 • całość zalewana jest od góry warstwą nadbetonu, zapewniającą wytrzymałość i sztywność konstrukcji, 
 • nośność stropu wykonanego w systemie Teriva wynosi od 1,5 kN/m² do 5,0 kN/m² (obciążenie użytkowe), 
 • stemple są wymagane. Można je usuwać po osiągnięciu przez beton stropu ok. 70% docelowej wytrzymałości, 
 • w przypadku belek stropu Teriva Nova o rozpiętości wyższej niż 6,0 m należy stosować dozbrojenie strefy przypodporowej. Dla przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, należy stosować zbrojenie podporowe typ I.

PRZYKŁADOWE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: 

 • niedostosowanie typu stropu do projektu technicznego, 
 • niedostosowanie liczby podpór montażowych do rozpiętości modularnej stropu, 
 • brak pomostów roboczych podczas układania i betonowania stropu, 
 • niewłaściwe przygotowanie stropu do betonowania, 
 • wykonywanie tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni z pustaków żużlobetonowych.

WALORY STROPÓW TERIVA: 

 • łatwość montażu, bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu, 
 • niewielki ciężar, † duża wytrzymałość i trwałość, 
 • wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna 
 • duża rozpiętość stropu, 
 • łatwość transportu i składowania.

SCHODY PREFABRYKOWANE 

Schody to podstawa poruszania się w budynkach między poszczególnymi kondygnacjami. Prefabrykowane biegi schodowe stanowią sprawdzony sposób na szybką i sprawną realizację takiego ciągu komunikacji, dostosowanego do projektu wykańczanego obiektu. Do dyspozycji są różne warianty, takie jak: 

 • biegi proste, 
 • biegi z jedną lub dwiema płytami spocznikowymi, 
 • podesty (wykonywane jako w pełni prefabrykowane lub w technologii filigran), 
 • biegi ze schodkową częścią spodnią (dwustronne), 
 • schody zabiegowe. Wykonuje się je z powierzchnią stopni zacieraną, do obłożenia płytkami. Jednak istnieje możliwość realizacji biegów w pozycji odwrotnej, z górną powierzchnią gładką (beton licowy) lub antypoślizgową (z odciśniętym wzorem matrycy).

PRZYKŁADOWE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY MONTAŻU SCHODÓW PREFABRYKOWANYCH: 

 • nieprawidłowe podnoszenie prefabrykatów, 
 • niewłaściwe składowanie elementów, 
 • niewłaściwe dostosowanie oparcia biegów w elementach wykonywanych na budowie (podesty, spoczniki), 
 • nieuzgodniona ingerencja w konstrukcję prefabrykatów.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: 

 • w zależności od przyjętych schematów statycznych, obciążenia przekazywane są bezpośrednio na ściany klatek schodowych lub pośrednio poprzez podesty i spoczniki,
 • w celu zmniejszenia odgłosów, biegi i spoczniki mogą być izolowane od konstrukcji poprzez podkładki elastomerowe (tronsole), 
 • technologia prefabrykacji pozwala wyeliminować skomplikowany, czasochłonny proces szalowania i zbrojenia na budowie.

WALORY PREFABRYKOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH: 

 • szybki montaż na budowie, 
 • zapewniona komunikacja podczas wznoszenia kondygnacji, 
 • eliminacja szalowania i zbrojenia na budowie, 
 • szerokie możliwości kształtowania formy schodów. Planując realizację inwestycji budowlanej warto jak najszerzej korzystać z potencjału betonowych prefabrykatów. Do dyspozycji jest bowiem rozbudowana gama elementów, zapewniających szybki, dokładny i skuteczny przebieg poszczególnych etapów budowy – od fundamentów, przez ściany, stropy i balkony, po systemy kominowe.
Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Betard Sp. z o.o. Betard Sp. z o.o.