Garaż bez pozwolenia, czyli jaki garaż na zgłoszenie?

Budowa garażu jako budynku wolno stojącego to spore przedsięwzięcie, choć nie wymaga wielu formalności. W świetle aktualnych przepisów możemy wybudować garaż bez pozwolenia, jedynie na zgłoszenie.

Garaż to miejsce przede wszystkim dla samochodu, ale także składowania innych artykułów motoryzacyjnych, a także wielu sprzętów  i przedmiotów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Często jest to także pomieszczenie gospodarcze wyposażone w bardzo praktyczne półki i regały. Gdy projekt domu nie przewiduje umieszczenia garażu w bryle budynku mieszkalnego, wielu inwestorów decyduje się na garaż wolno stojący. Czy da się zbudować garaż jedynie na zgłoszenie? 

Czy możliwe jest postawienie garażu bez pozwolenia?

Budowa garażu, również murowanego, jest możliwa na zgłoszenie. Procedura nie jest trudna, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim musimy mieć dokument potwierdzający własność działki, który przedstawimy w odpowiednim urzędzie. Garaż  musi spełnić wiele ustawowych norm, które odnoszą się do takich parametrów, jak sposób wzniesienia całej konstrukcji, wymiary czy rodzaj materiałów wykorzystanych w budowie. Blaszak lub garaż drewniany możemy postawić jako obiekty tymczasowe bez żadnego zgłoszenia. Jednak w praktyce oznacza to, że będzie on związany z gruntem przez okres nie dłuższy niż 180 dni. Po upływie takiego czasu można spodziewać się kary za wybudowanie takiego garażu, chyba, że odpowiednio wcześnie zgłosimy fakt jego postawienia. W praktyce budowa zarówno postawienie blaszaka, jak i budowa garażu murowanego powinna być zgłoszona. Te same zasady obowiązują, gdy chcemy wybudować garaż z wiatą bez pozwolenia. 

Budowa garażu na zgłoszenie – jakie kryteria musi spełnić

Garaż budowany na zgłoszenie musi być budynkiem wolnostojącym, parterowym, a jego powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 m2.. Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie o możliwość wybudowania większego garażu na zgłoszenie. Wymiary podane wyżej są jednak nieprzekraczalne, mimo że w przypadku budynku mieszkalnego na zgłoszenie można wybudować dom 70-metrowy. Istnieją również przepisy ograniczające liczbę takich obiektów na działce – na  każdych 500 m2 posesji nie może znajdować się więcej niż 1 obiekt tego typu. Przepisy prawa budowlanego określają także warunki konstrukcyjne garażu bez pozwolenia. Wysokość garażu nie może być mniejsza niż 220 cm, a wjazd z bramą garażową lub bez powinien mieć co najmniej 230 cm szerokości i 200 cm wysokości. Garaż musi mieć doprowadzoną instalację elektryczną i posadzkę ze spadkiem. Istnieją też wymogi co jego usytuowania na działce. Konieczne jest zachowanie odległości minimum 3 metry od granicy działki, a w przypadku, kiedy od strony granicy znajduje się brama bądź okno, ta odległość musi zostać zwiększona do 4 metrów. Każde odstępstwo od tych warunków wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę garażu. 

Garaż bez pozwolenia – procedura zgłoszenia

Brak wymaganego pozwolenia nie oznacza braku obowiązku zgłoszenia takiej budowy do organu administracji architektoniczno- budowlanej. W zgłoszeniu podaje się rodzaj robót budowlanych, ich miejsce i sposób wykonania, a także termin rozpoczęcia. Do zgłoszenia budowy garażu należy dołączyć: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, pozwolenia, opinie i uzgodnienia, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów innych ustaw, odpowiednie szkice bądź rysunki.

Następnie Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 ma prawo wyrazić sprzeciw dot. naszego zgłoszenia. Jeżeli go nie wniesie, możemy przystąpić do prac budowlanych, pamiętając przy tym, że musimy je rozpocząć nie później niż w ciągu 3 lat od podanego w zgłoszeniu terminu. Przed przystąpieniem do pracy warto sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu – znajdziemy w nim cenne informacje dotyczące warunków zabudowy danego terenu.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.