H+H - beton komórkowy

Najlepsze rozwiązania materiałowe dla ścian w budownictwie energooszczędnym
H+H

1stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany do „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Są one wynikiem nowelizacji Dyrektywy „energetycznej” EPBD* 2010/31/UE z 19 maja 2010 r., której celem jest przede wszystkim ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków. Dyrektywa troszczy się o istniejące w ziemi, ale ograniczone i zużywające się w błyskawicznym tempie zasoby kopalnianych paliw naturalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny). Spośród wielu nowych przepisów i wytycznych kluczową zmianą dla branży materiałów ściennych jest zaostrzenie obowiązujących wartości współczynnika przenikania ciepła U.

Nowy współczynnik przenikania ciepła

Od 1 stycznia 2014 r. wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (przy temperaturze wewnętrznej ti ≥16°C) nie może być większa niż UC(max) ≤ 0,25 W/(m2·K). Jest to w pewnym stopniu „rewolucja” zmniejszająca o 0,05 od lat obowiązujący warunek UC(max)≤ 0,30 W/(m2·K).

–––––––––

* EPBD (Energy Performance of Buildings
Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,
z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą charakterystyki
energetycznej budynków.

TABELA. Maksymalne wartości współczynnika UC(max) w kolejnych latach wprowadzania zmian.

Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła UC(max) o 0,05 W/(m2·K) powoduje wprost oszczędności od 120 do ponad 500 zł rocznie w odniesieniu do domu jednorodzinnego o powierzchni ścian zewnętrznych 150 m2 i do aktualnych cen energii. Wzrost cen, którego z dużą pewnością należy się spodziewać, doprowadzi do tego, że różnica pomiędzy aktualnymi wydatkami na energię a tym ile będziemy płacić po zaostrzeniu wymogów, będzie jeszcze większa. Oszczędność kwotowa zależy oczywiście od rodzaju zastosowanej do ogrzania budynku energii (węgiel, gaz, energia elektryczna) i lokalizacji budowy (od najcieplejszego Wrocławia do najzimniejszego Zakopanego). Użytkownik domu wydaje mniej na ogrzewanie, gdyż potrzebuje mniej energii do jego wytworzenia. Kolejne etapy zaostrzania wymogów dotyczących współczynnika UC (max) zaplanowane są na 2017 rok i 2021, w którym to roku ostatecznie wartość współczynnika UC (max) nie będzie mogła być wyższa niż UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K). 

Beton komórkowy

Beton komórkowy a budownictwo energooszczędne 

Wśród różnych materiałowych rozwiązań ściennych beton komórkowy idealnie wpisuje się w trendy związane z budownictwem energooszczędnym. Już teraz spełnia aktualne i przyszłe wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian. Beton komórkowy ma strukturę złożoną z ogromnej ilości kulistych porów, w których uwięzione jest powietrze, najlepszy izolator cieplny. Dla betonu komórkowego w tym względzie nie ma konkurencji. Spośród szerokiego asortymentu bloczków i płytek H+H warto skupić się na produktach „najcieplejszych”, czyli bloczkach H+H TERMO PP2-0,35 oraz H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30. Te odmiany betonu komórkowego H+H, produkowane z gęstością 325 ±25 kg/m3 oraz 275 ±25 kg/m3 osiągają doskonały współczynnik przewodzenia ciepła o wartości odpowiednio λ10, dry = 0,095 W/(m·K) oraz λ10,dry = 0,085 W/(m·K). Dzięki tak niskim współczynnikom bloczki H+H TERMO i H+H SUPERTERMO są jednymi z nielicznych, z których można wykonywać spełniające zaostrzone wymogi ściany jednowarstwowe.

Tabela. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych

Dobór grubości ściany do obowiązujących przepisów 

Aby wykonać ścianę zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzeba jedynie dobrać odpowiednią jej grubość. Dzięki parametrom cieplnym bloczków H+H nie trzeba rezygnować z korzyści związanych ze ścianą jednowarstwową – szybkiego montażu ściany zewnętrznej o „gotowych” parametrach cieplnych czy braku kosztów związanych z zakupem i montażem izolacji termicznych. Dla inwestorów czy wykonawców, dla których krótki czas wykonania inwestycji jest kluczowym zagadnieniem, ściana jednowarstwowa jest rozwiązaniem optymalnym. Oczywiście dla zwolenników ściany warstwowej, ocieplonej z zewnątrz styropianem czy wełną mineralną, produkty H+H TERMO i H+H SUPERTERMO są rozwiązaniami lepszymi, cieplejszymi od „zimniejszych” konkurencyjnych systemów. Zakładając, np. taką samą grubość ściany konstrukcyjnej i taką samą grubość izolacji cieplnej, ściana wykonana z bloczków H+H „ciepłych odmian” nie ma dla siebie konkurencji.

H+H

Zwróć uwagę na jakość wykonania 

W budownictwie energooszczędnym, oprócz parametrów technicznych ściany, bardzo istotna jest również jakość jej wykonania. Technologia ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego również w tym zakresie charakteryzuje się zaletami stawiającymi ją przed konkurencją. Przede wszystkim bloczki H+H wytwarzane są z najmniejszą tolerancją wymiaru wysokości ±1 mm (na pozostałych wymiarach czyli długości i szerokości tolerancja wynosi ±1,5 mm). Taka jakość produktów charakterystyczna jest tylko dla najlepszych producentów, zdolnych do wytwarzania odmiany jakościowej TLMB. Idealnie wyprodukowane elementy ścienne pozwalają stosować w murze zaprawy o grubości tylko 1÷2 mm. Cienkie spoiny to z kolei ograniczenie do minimum strat ciepła na tym elemencie. Bloczki z betonu komórkowego są produktami bardzo łatwymi w obróbce, przycinaniu, docinaniu. Do obróbki wykorzystuje się proste narzędzia takie jak ręczna piła widiowa, rylec do wykonywania bruzd pod instalacje czy strug do wyrównywania ewentualnych nierówności. Wdodatku praktycznie każdy docięty element można wykorzystać w kolejnej warstwie. Na budowie budynku wykonywanego z betonu komórkowego ilość odpadów jest niewielka. Jednocześnie mur staje się jednomateriałowym monolitem, w którym nie ma potrzeby uzupełniania ubytków, szczelin, uszkodzeń zimniejszym „wypełniaczem” w postaci zaprawy czy betonu.

H+H

I na koniec element systemowy, który jest nieodzownym dopełnieniem ściany, zwłaszcza jednowarstwowej. Mamy tu na myśli prefabrykaty nadprożowe H+H. Są to belki nadprożowe wykonane ze zbrojonego, „ciepłego” betonu komórkowego. Belkami takimi można „przekrywać” otwory okienne i drzwiowe mające rozpiętość do 2,5 m i co najważniejsze, eliminują one możliwość powstania mostka cieplnego w tym newralgicznym miejscu muru. Belki nadprożowe produkowane są w dwóch szerokościach 11,5 cm i 17,5 cm. Dzięki czemu, stosując pojedynczą belkę lub układając, składając obok siebie kilka belek można nimi przekryć otwór w ścianie o dowolnej grubości (np. w ściance działowej stosujemy 1 x belkę 11,5, w ścianie o grubości 24,0 cm stosujemy 2 x belki 11,5, w ścianie o grubości 36,5 cm stosujemy 2 x belki 17,5 cm itd.). Wysokiej jakości bloczki z betonu komórkowego H+H wraz z elementami uzupełniającymi tworzą system ścienny charakteryzujący się wysoką jakością, jednorodnością i szczelnością, parametrami niezwykle cennymi w budownictwie związanym z wysoką efektywnością energetyczną. 
Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych zgodny jest z „energooszczędnymi” zmianami zachodzącymi w gospodarce. Odchodzą w zapomnienie technologie energochłonne, skomplikowane, słabe jakościowo. Natomiast doceniane są te systemy, które specjalizują się w konkretnych dziedzinach, które od lat pracują nad udoskonaleniem swoich parametrów. W tym kontekście beton komórkowy H+H, mający doskonałe właściwości „cieplne”, staje się niekwestionowanym liderem w kluczowych dla energooszczędności ścianach. 

Już dziś powinniśmy projektować i budować z myślą o wymaganiach roku 2021, w zakresie efektywności energetycznej!


Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy H+H Polska Sp. z o.o. H+H Polska Sp. z o.o.