Harmonogram prac budowy domu jednorodzinnego do stanu surowego zamkniętego

Planując budowę domu, zastanawiamy się, ile czasu będą trwały roboty budowlane. Nic dziwnego, przecież chcielibyśmy, aby przeprowadzka nastąpiła jak najszybciej. Aby wszystkie etapy budowy przebiegały bez większych zakłóceń, warto przygotować harmonogram prac. Trzymanie się go pozwoli nam na racjonalne zarządzenie budową.

Harmonogram prac powinien sporządzić kierownik budowy. Oprócz wyznaczonych terminów dla poszczególnych etapów i robót, pozwala również na wyliczenie orientacyjnych kosztów. Harmonogram umożliwia inwestorowi umawianie poszczególnych ekip na konkretny termin, a także racjonalne zakupy materiałów budowlanych oraz zapewnienie płynności finansowej. Oczywiście, nie da się jednoznacznie odpowiedź na pytanie, ile będzie trwała budowa domu, ponieważ prace uzależnione są od wielkości i skomplikowania budynku, zastosowanych materiałów czy dostępności ekipy budowlanej. Pamiętajmy, że podane w harmonogramie terminy są opcjonalne – zawsze jakieś prace mogą się przedłużyć w czasie.

Harmonogram budowy domu – stan zerowy

Roboty obejmujące stan zerowy to: prace ziemne, prace fundamentowe i wykonanie piwnic (razem ze stropem nad piwnicami), a jeśli dom jest niepodpiwniczony, to wykonanie podłogi na gruncie (razem z warstwami, w tym podkładu betonowego i izolacje, ale bez docelowego wykończenia). Etap ten trwa od 2 tygodni do miesiąca. Najlepiej zakończyć go przed zimą, gdyż wymaga zabezpieczenia przed opadami i niskimi temperaturami. Terminy poszczególnych prac:

 • niwelacja terenu -1-2 dni,
 • wytyczenie obrysu budynku przed uprawnionego geodetę – 0,5-1 dzień,
 • zdjęcie humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty – 1-2 dni, to w jakim tempie przeprowadzane są prace, zależy od zastosowanego sprzętu, przy pracach ręcznych może to potrwać nawet kilka dni,
 • wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu pod ławy – 1-2 dni,
 • zrobienie deskowania dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia – 2-3 dni,
 • betonowanie ław fundamentowych – 1-2 dni,
 • wykonanie przejść instalacyjnych – 1-2 dni,
 • przerwa technologiczna potrzebna, aby związał się beton – ok. 7 dni, czas ten możemy skrócić do 3-4 dni, jeśli zastosujemy specjalne mieszanki do betonu, przyspieszające wiązanie,
 • murowanie ścian fundamentowych – 2-4 dni,
 • hydroizolacje i ocieplenie ścian fundamentowych – 1-2 dni,
 • ułożenie instalacji podposadzkowych – 1-2 dni,
 • obsypanie ścian fundamentowych gruntem i jego zagęszczenie oraz wykonanie podłoża pod posadzkę parteru – 2-3 dni,
 • wybetonowanie płyty posadzki – 1 dzień. 

Harmonogram budowy domu – stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty to wybudowane ściany nośne, słupy, kominy, stropy, schody betonowe i konstrukcja dachu wraz z wstępnymi warstwami pokrycia dachowego. Etap ten trwa zazwyczaj od 2 tygodni do 4 miesięcy i obejmuje:

 • murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych parteru łącznie z nadprożami otworów drzwiowych i okiennych – 1-2 tygodnie w zależności od technologii ścian,
 • szalowanie, zbrojenie i wybetonowanie podciągów oraz słupów – 1 tydzień,
 • szalowanie, zbrojenie wieńców i stropu nad parterem (w zależności od technologii stropu i ilości dodatkowych elementów wylewanych w poziomie stropu, np. płyty balkonowe) – 1-3 tygodnie,
 • wykonanie wieńców i stropu – 1-2 dni,
 • budowa schodów na poddasze (szalowanie, zbrojenie, zalewanie betonem) – 3-4 dni,
 • przerwa technologiczna konieczna na pielęgnację betonu – 3-7 dni,
 • murowanie ścianek kolankowych poddasza – 4-5 dni,
 • szalowanie, zbrojenie i wykonanie wieńca pod murłatę – 1-2 dni, gdy wykonuje się dodatkowe słupki należy doliczyć jeszcze 1-3 dni na ich szalunek, zbrojenie i zalanie betonem,
 • przerwa technologiczna dla związania się wieńca czy słupków pod wieniec – 14 dni,
 • montaż murłat i tradycyjnej więźby dachowej – 1-2 tygodnie,
 • prace izolacyjne, docieplenie dachu i obróbki blacharskie – 1 tydzień.

Jeśli nad parterem lub piętrem będzie wykonywany strop drewniany, to prace przebiegną szybciej (2-3 dni) niż w przypadku stropu żelbetowego. To samo dotyczy wykonywanie więźby z gotowych wiązarów (1-2 dni).

Harmonogram budowy domu – stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty to wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie docelowego pokrycia dachowego oraz stawianie ścianek działowych. Trwa 3-5 tygodni. Prace obejmują:

 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej (okien, drzwi wejściowych i garażowych) – 1-2 tygodnie,
 • wznoszenie ścianek działowych – 1-2 tygodnie, 
 • położenie pokrycia dachowego – 2-7 dni.

zdjęcia: AdobeStock

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.