Jak fachowo zamontować parapet zewnętrzny?

Prawidłowo położony parapet zewnętrzny spełnia nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim praktyczną rolę, odprowadzając spływającą po szybach wodę deszczową poza obręb budynku.

CERRAD - parapet zewnętrzny

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Wśród produktów dostępnych na rynku wyróżnia się parapety z kamienia naturalnego lub sztucznego (konglomeraty), blaszane i aluminiowe oraz wykonane z płytek ceramicznych (klinkierowych lub gresowych). Te ostatnie są dobrym sposobem na uzyskanie zarówno trwałego, jak i estetycznego rozwiązania na całe lata, gwarantując odporność na zmienne temperatury otoczenia, nasłonecznienie, wilgoć oraz pozostałe czynniki środowiskowe. Wśród produktów ceramicznych najpopularniejsze są pojedyncze elementy łączone fugowo, z ewentualnym docięciem na wymiar powierzchni podokiennej. Na rynku spotkać można również parapety zespolone, przygotowane przez producenta na konkretną długość. Są to płytki o profilu prostym, falistym lub zagiętym. Coraz popularniejsze jest także montowanie stopnic ceramicznych w miejscach parapetów, jeśli wzorniczo komponują się z całością.

Parapet z płytek ceramicznych

MONTAŻ PŁYTEK PODOKIENNYCH

Parapety, mimo prostego wyglądu, wymagają dużego doświadczenia w montażu. Należy pamiętać, że styk parapetu z oknem to miejsce szczególnie narażone na odkładanie się wody oraz powstawanie luk powodujących przenikanie zimna do pomieszczenia.
Montaż parapetów należy zacząć od odpowiedniego przygotowania podłoża. Jeśli płytki parapetowe są płaskie w przekroju, powinniśmy zadbać o wykonanie spadku, który zapobiegnie zaleganiu wody na powierzchni parapetu i umożliwi jej swobodny spływ. Sugeruje się, aby kąt nachylenia nie był mniejszy niż 5%. Parapet powinien być także wysunięty o około 4 cm poza obrys muru, aby woda nie zalewała elewacji, lecz opadała swobodnie poza płaszczyznę ściany. Elementami, które pomagają w tym procesie są charakterystyczne wykończenia krawędzi płytki parapetowej, uniemożliwiające podciekanie wody w przestrzeń bezpośrednio pod parapetem. Dobierając głębokość parapetu nie zapominajmy o warstwie izolacji termicznej, o ile zamierzamy ocieplić dom od strony zewnętrznej.
Poza wyprofilowaniem podłoża i jego wyrównaniem należy oczyścić je ze wszystkich zabrudzeń, które mogłyby zmniejszyć siłę wiązania kleju z płytką – w przeciwnym razie ryzykujemy odspojenie i popękanie płytek w przyszłości. Do klejenia płytek parapetowych należy wybrać wysokiej jakości zaprawę, mrozoodporną, o wysokiej elastyczności, ze względu na dużą różnicę temperatur występującą w polskim klimacie, w cyklu dobowym oraz rocznym. W przypadku parapetowych płytek klinkierowych warto użyć zapraw klejowych przeznaczonych do tego rodzaju ceramiki. Posiadają one dodatek trasu reńskiego, który wiąże w strukturze płytki związki wapnia, zapobiegając ewentualnemu występowaniu nieestetycznych wykwitów wapiennych.

SPOINOWANIE I DYLATACJA

Fugowanie klinkierowych płytek parapetowych pozwala nie tylko na dokładne połączenie ze sobą elementów, ale także na zniwelowanie naprężeń powstałych na skutek rozszerzalności termicznej materiałów. Stosowana najczęściej gruboziarnista fuga do klinkieru jest łatwa w aplikowaniu i gwarantuje nam prawidłowe zabezpieczenie okładziny przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami środowiskowymi. Sugeruje się, aby fuga była nie mniejsza niż 3 mm, lecz jej finalna grubość powinna zostać ustalona przez wykonawcę po dokonaniu oceny rzeczywistych warunków panujących w danym miejscu (charakter budynku, nasłonecznienie, długość parapetu). Należy pamiętać również o tym, aby płytki znajdujące się na peryferiach parapetu nie stykały się bezpośrednio ze ścianą boczną. To miejsce, nazywane szczeliną dylatacyjną, powinno być wypełnione wysokoplastyczną masą bądź silikonem. Zapobiegnie to naciskaniu płytek, pod wpływem rozszerzalności cieplnej, na ściany boczne wnęki okiennej.

BŁĘDY PODCZAS MONTAŻU PARAPETÓW

+ Nieszczelność parapetu z progiem okna, spowodowana niewłaściwym wyprofilowaniem powierzchni i niedokładnym montażem płytek.
+ Brak dokładnego zaizolowania konstrukcji parapetu z przylegającymi do niego elementami (ramą okna, powierzchniami ścian), co powoduje przedostawanie się wody pod konstrukcję parapetu i erozję zapraw klejowych.
+ Zbyt płaski spadek utrzymujący zaleganie wody na powierzchni parapetu i podmakanie przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie okna.
+ Wysunięcie spadku parapetu o zbyt małą odległość od ściany, przez co woda zamiast opadać spływa po elewacji.
+ Ułożenie płytek bez fugi lub ze zbyt wąską fugą, a także brak uwzględnienia dylatacji w miejscu styku parapetu ze ścianami bocznymi – oba błędy prowadzą do pękania płytek lub przylegających do nich ścian.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy CERRAD Sp. z o.o. CERRAD Sp. z o.o.