JAK PRZYGOTOWAĆ podłoże pod płytki?

Przed  rozpoczęciem układania płytek należy zadbać o  odpowiednie przygotowanie podłoża, aby płytki na ścianach i podłodze trzymały się pewnie i na długo zachowały dobry wygląd. 

Odpowiednie  przygotowanie po-wierzchni pod  klejenie  to  połowa sukcesu w  układaniu płytek. Na  źle przygotowanym podłożu płytki po prostu nie będą się trzymać – na-wet gdy do ich mocowania zastosuje się wysokiej klasy zaprawy klejowe o doskonałych parametrach.

OCENA STANU PODŁOŻA

Pierwsze pytanie, jakie należy zadać, brzmi: z  jakim typem podłoża ma się do  czynienia? Etapy, a  także za-kres prac związanych z  przygotowaniem podłoża, w dużej mierze zależeć będą od stanu powierzchni. Zdecydowanie mniej nakładów pracy będzie wymagało podłoże w  mieszkaniu w  stanie deweloperskim. Znacznie więcej czasu poświęci się ścianie, z  której  właśnie zostały skute stare płytki i  będzie położona nowa warstwa. Nie  bez  znaczenia jest również sam materiał, z  jakiego wykonana jest  powierzchnia. Czy  jest to  płyta gipsowa, beton, może ściana z cegły? Wszystkie te elementy są istotne i  będą wymagać podjęcia zupełnie innych działań.

Podłoże, na którym planuje się układać płytki, musi wykazywać się odpowiednimi cechami związanymi m. in.  poziomem wilgoci, wyrównaniem powierzchni czy  przyczepnością.

Idealnie przygotowane podłoże po-winno spełniać cztery istotne warunki. Musi być:

 • suche,
 • czyste,
 • stabilne,
 • równe.

CO TO W PRAKTYCE OZNACZA?

Wilgotność podłoża. Poziom wilgotności powierzchni do  układania płytek nie powinien przekraczać 4%.  Czystość podłoża. Podłoże musi zostać dokładnie oczyszczone i  pozbawione wszelkich elementów, które mogą zmniejszyć przyczepność jak: tłuszcze, pozostałości starych farb czy klejów.

Stabilność podłoża. Ważne jest, aby podłoże przed rozpoczęciem układania płytek było odpowiednio związane i stabilne, co ma ogromny wpływ na jego przyczepność. Z tego względu należy usunąć wszystkie suche i  łuszczące się elementy ze  starych ścian, a wszystkie ubytki należy uzupełnić.

Należy pamiętać, że:

 • stabilizowanie się nowych tynków i  betonów może trwać nawet kilka miesięcy,
 • beton stabilizuje się minimum 3 miesiące, a nowe tynki co naj-mniej 4 tygodnie,
 • prace glazurnicze należy rozpocząć po upływie około 4 – 6 miesięcy od  wybudowania domu w  stanie surowym. Wówczas ma się pewność, że  budynek już osiadł, a konstrukcja nie będzie pracować. W  przypadku, gdy  zdecyduje się na  układa-nie płytek zbyt wcześnie, płytki mogą pękać lub nawet odpadać. Na  podłożach cementowych i  betonowych (tynki i  jastrychy) oraz  na  podłożach gipsowych i  anhydrytowych można zacząć układać płytki, dopiero gdy pod-łoże całkowicie wyschnie,
 • podłoże z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt OSB należy sprawdzić pod  kątem sztywności. Nie może się zbytnio uginać.

W  przypadku, gdy  podłoże będzie miało nierówności i  wybrzuszenia, bardzo trudno będzie równo i estetycznie ułożyć płytki. Odstępy między płytkami a  przez  to  szerokość spoin między płytkami będą nieregularne, co  wpłynie na  estetykę,  jak również na sam sposób układania płytek.

USUWANIE POZOSTAŁOŚCI PO STAREJ WARSTWIE

Zakres prac zależy od  tego, z  jakim typem podłoża ma się do  czynienia: czy  jest to  podłoże nowe np.  ściany w stanie deweloperskim, czy podłoże stare. W tym drugim przypadku naj-pierw trzeba usunąć poprzednią warstwę, którą najczęściej jest farba lub stare okładziny z  płytek. W związku z tym zazwyczaj ma się do czynienia z dwoma typami podłoża:

a. podłoże ze ściany pomalowanej farbą

Tego typu ściana, szczególnie gdy zo-stała pomalowana farbą emulsyjną lub olejną, stwarza najwięcej problemów. W  pierwszej kolejności należy usunąć warstwę łuszczącej się farby ze  ściany. Można to  robić w  sposób mechaniczny, np.  skrobiąc czy  opalając lub za  pomocą środków chemicznych, które zmiękczają i pomagają w usuwaniu warstw malarskich. Wielu wykonawców decyduje się również na  trzecie rozwiązanie, czy-li zmatowienie lub uszorstkowienie powierzchni. Polega ono na  nadaniu bardzo gładkim podłożom (stare płytki, farba) chropowatości. Zazwyczaj uderza się punktowo ostrym narzędziem (np.  przecinaka, młotka lub szczotki drucianej) lub rysuje szlifierką kątową, aby uzyskać charakterystyczne bruzdy na  ścianie. Warto pamiętać, że  do  mocowania płytek na  tego typu powierzchniach należy stosować bardzo dobrej jakości elastyczną zaprawę klejącą,

b.  podłoże, na którym znajdują się stare płytki

W tym przypadku do wyboru są dwie możliwości:

 • całkowicie skuć stare płytki i w ich miejsce położyć nową warstwę,
 • położyć nową warstwę płytek miejsce położyć nową warstwę,
 • położyć nową warstwę płytek. 

Skuwanie płytek jest dość czasochłonnym procesem, który  polega po  prostu na  mechanicznym odrywaniu starej glazury od  ściany. Po  tej  czynności zazwyczaj na ścianie zostają pozostałości starej zaprawy. W przypadku gdy stara zaprawa  odpowiednio przylega do ściany, można ją zostawić, a ubytki w ścianie wyrównać za pomocą  masy  wyrównującej. Jeżeli zaprawa nie jest wystarczająco stabilna, wówczas należy ją  skuć, a  całą ścianę otynkować.

W celu oszczędzenia sobie tego typu pracy, dobrym pomysłem jest położenie nowej warstwy płytek na starą. Przed  tym jednak należy dokładnie ocenić stan płytek m.in.  czy  wystarczająco trzymają się powierzchni. Przed położeniem warstwy kleju na-leży tylko dokładnie zmyć powierzchnię płytek  np.  roztworem sody kaustycznej i wodą. 

WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA

Na  starych powierzchniach konieczne jest wyrównanie podłoża. Bardzo często po zdrapaniu wierzchniej warstwy na podłożu znajdują się ubytki, które należy uzupełnić.

a. Wyrównywanie ściany

Najlepiej przyłożyć do  ściany odpowiednio długą łatę i  znaleźć nierówności i wybrzuszenia, a także drobne szpary. Jeżeli te  szpary są  niewielkie i  nie  przekraczają kilku milimetrów, wówczas można z powodzeniem za-pełnić je za pomocą kleju do płytek. Gdy ubytki są znacznie większe, wtedy najlepiej skorzystać z masy naprawczej.

b. Wyrównywania podłogi

Gdy  podłoga w  miejscu, w  którym będą położone płytki jest nierówna, wówczas najlepiej zastosować odpowiednią zaprawę samopoziomującą.

CZYSZCZENIE PODŁOŻA

Kolejnym etapem, po  usunięciu starej warstwy, a  także wypełnieniu wszystkich ubytków, wyrównywaniu ścian i  podłoża jest oczyszczenie podłoża. W  pierwszym kroku usuwa się ze ściany kurz i pył – najlepiej do tego sprawdzi się domowy odkurzacz. Tłuste plamy ze ścian i inne zanieczyszczenia najlepiej wyczyścić za pomocą dedykowanych do tego specjalistycznych detergentów i wody.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Dobrze przygotowane podłoże do  klejenia płytek powinno cechować się niską chłonnością. Najlepszym sposobem na zmniejszenie chłonności podłoża jest wykonanie gruntowania. Gotowanie podłoża poprawi jego przyczepność i wzmocni strukturę.

O czym warto pamiętać przed  wykonaniem gruntowania?

† Należy zwrócić uwagę na zastosowanie gruntu i  wybrać pro-dukt, który  będzie odpowiedni do danego podłoża. W przypadku podłoża pod płytki i doskonale sprawdzi się  głęboko penetrujący grunt izolujący na bazie wodnej do suchych i  chłonnych podłoży.

 • Gruntowanie najlepiej wykonywać w  suchych warunkach w temperaturze otoczenia po-wyżej +5°C.
 • Gruntowanie należy wykonywać na czystej, suchej i dobrze oczyszczonej powierzchni, która  pozbawiona jest pyłu, kurzu, okruchów itp.
 • Przed użyciem środka gruntującego należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania lub wstrząsnąć energicznie opakowaniem.
 • Grunt nanosimy bezpośrednio na powierzchnię za  pomocą pędzla, wałka lub poprzez na-trysk. Należy zwracać uwagę na to, aby grunt wsiąkł w pod-łoże. W  przypadku gdy  podłoże jest wyjątkowo chłonne wówczas konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania.

Po przeprowadzeniu gruntowania powierzchnia jest gotowa do położenia płytek.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W TRAKCIE UKŁADANIA PŁYTEK:

 • niewłaściwe przygotowanie podłoża,
 • niewłaściwe ułożenie płytek,
 • niewłaściwy dobór kleju,
 • nieodpowiednia ilość kleju pod płytką,
 • nieodpowiednie fugowanie.
Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy KeraKoll Polska Sp. z o.o. KeraKoll Polska Sp. z o.o.