Jak wzmocnić poddasze płytami OSB?

Rozwój budownictwa i korzystne zmiany dla inwestorów w przepisach budowlanych powodują, że wiele osób decyduje się na budowę domów, remonty mieszkań czy adaptacje nie użytkowanych poddaszy. W przypadku remontów starych budynków stropy wykonane są z belek drewnianych, które na przestrzeni lat znacznie się odkształciły, tracąc również częściowo wytrzymałość. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie stropu drewnopochodnymi płytami OSB.

AWISS KRONO

Płyta OSB to płaskoprasowana płyta drewnopochodna o ukierunkowanych wiórach drzewnych. Wióry płaskie o grubości 0,5–0,7 mm i długości do 140 mm są układane trójwarstwowo, przy czym pasma wiórów w warstwach zewnętrznych ukierunkowane są równolegle, a wióry w warstwie wewnętrznej są układane prostopadle do osi głównej płyty. Prasowanie wiórów odbywa się w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa bezformaldehydowych żywic syntetycznych. Wysokie parametry techniczne płyty OSB wynikają z zachowania właściwości drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębianiem się długich wiórów.
Płyta OSB produkowana jest na prasie ciągłego prasowania ContiRoll wg najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu odznacza się ona stabilnością kształtu, bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, uderzenia, dobrym tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością i przetwarzalnością. Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów zapobiega wyłamywaniu się krawędzi również przy łączeniu na wkręty czy gwoździe. Poza tym, co jest bardzo ważne w budownictwie, gwarantuje wysokie parametry fizyko-mechaniczne. Standardowo do budownictwa przeznaczona jest płyta OSB/3, która posiada wszystkie certyfikaty i dokumenty do stosowania w budownictwie.

RODZAJE PŁYT OSB

W zależności od sposobu wykończenia krawędzi rozróżniamy dwa rodzaje płyt: – płyta z krawędziami prostymi,
– płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust.
Każda płyta OSB/3 posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak, aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma to znaczenia czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu. Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu otrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na stronie lewej w miejscu łączenia płyt widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna.
Ze względu na duży ciężar standardowej płyty o wymiarach 2500 x 1250 mm, odbiorca ma problem z samodzielnym przenoszeniem, transportem i montażem. W takim wypadku należy używać płyt OSB/3 pióro wpust o ergonomicznych wymiarach 2500 x 675 mm.

Zaletą tych płyt zwłaszcza podczas remontów strychów i poddaszy jest: – łatwość przenoszenia i montażu poprzez zmniejszenie wagi,
– łatwość wnoszenia po schodach na wyższe kondygnacje,
– łatwość przenoszenia przez małe otwory np. wewnętrzne włazy dachowe.

AWISS KRONO

ZASTOSOWANIE PŁYTY OSB/3 

Płyty OSB/3  ze względu na swoje parametry techniczne doskonale nadają się do:
– poszyć połaci dachowych,
– ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
– podłóg, stropów,
– belek dwuteowych,
– remontów, adaptacji,
– elementów wyposażenia wnętrz,
– budowy schodów, podestów, wybiegów,
– elementów konstrukcyjnych przy budowie altanek i domków rekreacyjnych,
– tymczasowych ogrodzeń placów budowy,
– zamykania otworów budowlanych (drzwi, okna) w czasie budowy,
– szalowania elementów betonowych ścian, schodów,
– wykonania pomieszczeń na statkach i w wagonach kolejowych,
– wykonania ścian w campingach, pawilonach i kontenerach.

ZABEZPIECZENIE PŁYT PRZED WILGOCIĄ

Płyty OSB/3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.

SWISS KRONO

W płycie OSB/3 poddanej działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych.

MONTAŻ PŁYT OSB/3 – INSTRUKCJA

1. Na podłodze / stropie
Płyty o krawędziach prostych należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty należy układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach, dlatego ważne jest aby rozstaw legarów był dopasowany do 2,5 metrowej długości płyty. W starych budynkach rozstawy belek stropowych wynoszą około 900 mm, w tym wypadku należy wykonać dodatkowy ruszt z belek drewniany z rozstawem dopasowanym do długości płyty OSB.
Dobór grubości płyty powinien być określony przez projektanta z uprawnieniami lub na podstawie projektu budowlanego.

SWISS KRONO

Szacunkowo w budownictwie mieszkaniowym przy obciążeniu 150 kg/m2 i rozstawach belek co 50 cm lub 62,5 cm grubość płyty OSB nie może być mniejsza niż 22–25 mm. W celu wyrównania starego stropu pokrytego deską podłogową można zastosować płytę OSB pióro- -wpust o grubości 12–15 mm.
Niepodparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust oraz odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym, w trakcie budowy, stropie podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. Do mocowania płyt OSB/3 na podłodze należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe o długości co najmniej 2,5 razy grubości mocowanej płyty.

2. Na ścianie
Płyty OSB na ścianach mogą być montowane osią główną poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. W celu dodatkowego ocieplenia ścian zaleca się użycie wełny mineralnej z elewacją w postaci tynku mineralnego.

3. Na dachu
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz, przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów, należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Nieogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza musi być dobrze wentylowana. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.
Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe, poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym.

Uwaga! Płyty OSB powinny być stosowane zgodnie z projektem budowlanym, uwzględniającym postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów. W przypadku innych zastosowań, niezawartych w instrukcji montażu należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty.
Ze względów wytrzymałościowych wkręty czarne fosfatowane nie mogą być stosowane do montażu płyt drewnopochodnych. Wkręty fosfatowane (czarne) są przebadane i dopuszczone do stosowania zgodnie z normą PN-EN 14566 – łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY MONTAŻU PŁYT OSB NA STROPIE:

+ brak dylatacji w wokół ścian pomieszczenia,
+ źle dobrana grubość płyty,
+ montaż płyty równolegle długim bokiem do legarów stropu,
+ mocowanie płyt wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych,
+ nieodpowiednio składna płyta na pióro- -wpust,
+ przy montażu płyt o ostrych krawędziach niepodparte brzegi pomiędzy legarami.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Swiss Krono Sp. z o.o. Swiss Krono Sp. z o.o.