Jak zbudować komin zewnętrzny?

Najczęściej komin powstaje razem ze ścianami i ukryty jest wewnątrz domu. Są jednak sytuacje, kiedy niezbędna jest budowa zewnętrznego komina. Do wyboru mamy kilka możliwości, jednak zawsze komin zewnętrzny musi być zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komin zewnętrzny to rozwiązanie stosowane zazwyczaj w już wybudowanym domu – dostawiając go do ściany zewnętrznej, unikniemy dewastacji wnętrz. Jego budowę wymusza np. zmiana kotła węglowego na gazowy, budowa kominka czy wstawienie kozy w salonie, gdyż nie zawsze można nowe urządzenie podłączyć do istniejącego komina, np. jest w złym stanie technicznym czy urządzenie stanie od niego daleko. Co ważne, dla każdego urządzenia grzewczego – kotła czy kominka – wymagany jest osobny przewód kominowy. Dlatego też dodatkowy komin zewnętrzny do kominka będzie niezbędny, gdy palenisko pojawia się w już eksploatowanym domu. 

Komin zewnętrzny – wymagania

Decydując się na komin zewnętrzny, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego odpowiedni przekrój oraz wysokość. Parametry te muszą być tak dobrane, aby zapewnić prawidłowy ciąg powietrza – tylko w takim przypadku zostanie skutecznie usunięty dym, spaliny oraz powietrze wentylacyjne. Zgodnie z prawem najmniejsze wymiary zewnętrznego komina to średnica 15 cm lub 14 x 14 cm, minimalna wysokość wynosi 4, a czasami nawet 5 m. Ważne jest również jego ułożenie. Komin musi być zamontowany pionowo, bez załamań czy zmian kierunku, chociaż dopuszczalne jest odchylenie, ale nie większe niż 30o na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Przed montażem komina zewnętrznego upewnijmy się, czy na ścianie zewnętrznej jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby go prawidłowo usytuować. Pamiętajmy, że wymiary komina zewnętrznego, a także jego rodzaj i inne szczegóły dobiera projektant-konstruktor nadzorujący prace.

Stalowy komin na zewnątrz budynku

Często stosowanym rozwiązaniem są dwuścienne zewnętrzne kominy stalowe – wewnątrz znajduje się przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej, wierzchnią warstwę stanowi płaszcz ze stali szlachetnej. Takie modele można zastosować do instalacji grzewczej z kotłem gazowym, olejowym czy na paliwa stałe. Stalowy komin mocuje się bezpośrednio do ścian domu za pomocą specjalnych uchwytów znajdujących się w systemowych zestawie. Ponadto nie są potrzebne dodatkowe osłony, ponieważ płaszcz ze stali szlachetnej doskonale pełni funkcję obudowy. Aby siła ciągu kominowego nie ulegała zmniejszeniu, między rurą wewnętrzną a zewnętrzną umieszczona jest wełna mineralna

Chroni ona także spaliny przed wychłodzeniem. Zaletą zewnętrznych kominów stalowych jest niewielka waga, nie musimy także budować ani fundamentów, ani przeprowadzać żadnych prac murarskich.

Prefabrykowany komin zewnętrzny

Zewnętrzny komin możemy również wybudować. Na rynku dostępnych jest wiele ceramicznych systemów kominowych. Wypierają one tradycyjne murowane kominy z cegły z prostego powodu – ich budowa jest czasochłonna. Natomiast zastosowanie prefabrykowanych systemów kominowych  jest dużo łatwiejsze, zajmują również mniej miejsca niż kominy z cegły. Ponadto przy zakupie prefabrykowanego komina otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy do jego wykonania. Są one do siebie idealnie dostosowane, dzięki czemu budowa komina zewnętrznego przebiega bez zakłóceń. Prefabrykowane systemy kominowe do murowania składają się z trzech warstw. Wewnętrzna, czyli wkład kominowy, to rura z ceramiki szamotowej lub kamionki kwasoodpornej. Warstwę środkową – izolację cieplną – stanowi niepalna wełna mineralna grubości 2,5-3 cm. Zadaniem warstwy zewnętrznej jest osłona termoizolacji i wkładu wewnętrznego – są pustaki keramzytobetonowe. Taki komin zewnętrzny po wybudowaniu można np. otynkować lub obłożyć płytkami klinkierowymi.

Aby zapewnić stabilność konstrukcji, niezbędne jest wykonanie solidnego fundamentu. Oczywiście komin zewnętrzny musi być poprowadzony pionowo bez żadnych odchyleń. Prefabrykowane kominy ceramiczne przeznaczone są do kotłów gazowych i olejowych oraz kotłów na paliwa stałe i kominki. Chociaż dostępne są również modele uniwersalne, które mogą odprowadzać spaliny ze spalania różnych rodzajów opału. Na rynku dostępne są również zewnętrzne kominy ceramiczno-stalowe, które można montować do ścian domu lub na fundamencie. W takim rozwiązaniu przewód wewnętrzny jest ceramiczny, natomiast obudowa stalowa. 

Budowa komina zewnętrznego – na co zwrócić uwagę

Budując komin na zewnątrz budynku, ważna jest jego odległość od ściany, do której będzie dostawiony – informacja podana jest w dokumentach systemu kominowego. Należy się do tych zaleceń zastosować, gdyż wartość ta określa, w jakiej odległości od zewnętrznej powierzchni komina temperatura nie przekroczy 85oC, czyli temperatury zapłonu materiałów palnych wykorzystanych do budowy domu. W przypadku komina z kształtek ceramicznych minimalna odległość od wewnętrznej ścianki do elementów palnych wynosi 10 cm, chociaż większość producentów zaleca ją zwiększyć do 16 cm. Jeśli komin zewnętrzny jest stalowy, to ważny jest symbol CXX, np. C50 oznacza, że minimalna odległość zewnętrznej powierzchni komina od materiałów palnych wynosi 50 mm. Natomiast – niezależnie od rodzaju komina zewnętrznego – przy przejściu przez połać dachową minimalna odległość powierzchni komina od materiałów palnych wykorzystanych do budowy dachu to 30 cm. Co ważne, każdy komin zewnętrzny musi być połączony z domem. Kominy ceramiczne do ścian zewnętrznych mocuje się za pomocą obejm stalowych. Z jednej strony kotwi się je w spoinach poziomych poszczególnych elementów, z drugiej do ściany budynku. Kotwy muszą być rozstawione co 2,5-3 m. Stalowy komin mocujemy do ściany za pomocą wsporników z obejmami, umieszczamy je co 2-3 m. Poszczególne części możemy połączyć również specjalnie wzmocnionymi obejmami, co umożliwi nam wysunięcie komina o 5 m nad ostatnie zamocowanie do ściany domu. Jak wspomniano, ceramiczny komin zewnętrzny musi być ustawiony na fundamencie. Posadawiamy go poniżej strefy przemarzania gruntu. Wymiary stopy fundamentowej zależą od przekroju komina, ale musi być ona szersza o 15 cm z każdej strony, wysokość to 30-50 cm. Na fundamencie, po uprzednim zaizolowaniu go np. 2 warstwami papy, należy jeszcze wymurować z bloczków betonowych słup sięgający do górnego poziomu fundamentu domu (15-50 cm powyżej poziomu gruntu). Dla przypomnienia, stalowy komin zewnętrzny nie musi być oparty na gruncie, wystarczająca będzie konsola wsporcza przymocowana do ściany domu. 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.