Jak zbudować szczelną piwnicę?

Decydując się na dom z piwnicą, pamiętajmy, że powinna ona być całkowicie odporna na wodę i wilgoć gruntową. Izolację przeciwwodną i przeciwilgociową piwnicy można wykonać na dwa sposoby: jako tzw. czarną lub białą wannę.

Wielu inwestorów budujących obecnie dom, rezygnuje z wykonywania piwnicy, ponieważ wykonanie podpiwniczenia wiąże się przeważnie ze znacznymi kosztami, i to zarówno w fazie budowy, jak i na etapie eksploatacji. Nie zaleca się również budowy piwnic w domu, który ma być energooszczędny – taki budynek pochłania więcej energii grzewczej, a ponadto piwnica stwarza ryzyko powstawania dodatkowych mostków termicznych, będących źródłem ucieczki ciepła. Jednak, gdy działka jest niewielka, a program domu jest rozbudowany, podziemna kondygnacja może być wykorzystana jako garaż, ogrodowy i domowy magazyn lub choćby spiżarnia. Można też urządzić w niej pomieszczenia rekreacyjne lub służące hobby. By jednak piwnica stała się miejscem rzeczywiście użytecznym i nie przysparzała dodatkowych problemów eksploatacyjnych, musi być sucha. Warunkiem jest więc dobrze wykonana izolacja przeciwwilgociowa, tak by w niełatwych warunkach przetrwała co najmniej kilkadziesiąt lat – naprawa izolacji jest bowiem trudna i kosztowna. Do wyboru mamy dwa sposoby wykonania ochrony przeciwwilgociowej piwnicy. 

Klasyczna izolacja przeciwwilgociowa, czyli czarna wanna

Warstwa izolacji tworzy rodzaj „wanny” wciśniętej w grunt. Nazwa „czarna wanna” swoją nazwę zawdzięcza kolorom materiałów budowlanych wykorzystywanych do jej izolacji, czyli lepikowi, papie i podobnym materiałom izolacyjnym wodochronnymNajwiększym problemem podczas jej wykonywania jest zapewnienie ciągłości izolacji, co ma miejsce szczególnie wtedy, gdy wykop fundamentowy jest niewiele większy niż konstrukcja piwnicy. Bardzo dużo zależy tu również od umiejętności wykonawcy oraz jakości i trwałości użytych materiałów. Taka izolacja często ulega uszkodzeniom po pewnym czasie od zakończenie budowy (chociaż może się to zdarzyć już podczas zasypywania fundamentów), dlatego powinno się ją dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami – najlepiej ścianką z cegły lub przynajmniej folią tłoczoną (kubełkową)W przypadku uszkodzenia czarnej wanny, jej naprawa jest kosztowna i czasochłonna – najczęściej wiąże się z uciążliwym odkopywaniem fundamentów. Zabezpieczenie piwnicy przed wilgocią z użyciem materiałów izolacyjnych wymaga więc od wykonawcy wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim staranności. Izolacja ta powinna być zrobiona z dobrych materiałów.

Niezawodna izolacja z wodoszczelnego betonu, czyli biała wanna

Pewniejszym sposobem zrobienia suchych piwnic jest rezygnacja z użycia materiałów izolacyjnych przeciwwodnych. Zamiast mas bitumicznych rolę uszczelniacza pełni odpowiednia konstrukcja wykonana z wodoszczelnego betonu. Ma ona dwojaką funkcję – po pierwsze jest stabilizatorem konstrukcji budynku, po drugie gwarantuje odpowiednią izolację. „Biała wanna” swoją nazwę zawdzięcza oczywiście użytym do jej wykonania materiałom. W tym przypadku cały dom posadowiony jest na płycie fundamentowej, która w sposób ciągły łączy się ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi piwnicy oraz przykrywającym go stropem. Wykonując podpiwniczenie metodą białej wanny, należy bezwzględnie przestrzegać harmonogramu prac. Budowę „białej wanny” rozpoczyna się od wykonania żelbetowej płyty fundamentowej, która jest zbrojona dołem i górą siatkami z żebrowanych prętów stalowych. Potem wykonuje się ściany, na końcu natomiast strop. Miejsca tzw. przerw roboczych również nie mogą być przypadkowe, ponieważ muszą uwzględniać obciążenia gruntu i konstrukcji budynku. I tak przerwa robocza przy płycie fundamentowej powinna być wyżej niż styk ze ścianami. Podobnie jest z dylatacjami, które ze względów konstrukcyjnych dzielą całą piwnicę na mniejsze fragmenty. Wszelkie dylatacje i przerwy robocze muszą być odpowiednio uszczelnione. Służą do tego różnego rodzaju taśmy oraz profile uszczelniające i kompensujące odkształcenia oraz blachy szczelinowe i trapezowe, a także kołnierze uszczelniające przejścia instalacyjne. Bardzo duże znaczenie ma jakość użytych materiałów uszczelniających – nie wolno na nich oszczędzać. Wykonanie „białej wanny” oznacza niższe koszty i skrócenie czasu wykonania piwnic. Daje również większą gwarancję, że ściany piwnic będą bardziej szczelne, ponieważ tego typu konstrukcje mają zdolność do samouszczelniania. Oznacza to, że nawet jeśli pojawią się na ich ścianach lub dnie plamy wilgoci, to po pewnym czasie znikają - migrująca przez beton woda zabiera po drodze niezwiązane jeszcze cząstki cementu i uszczelnia nimi wszelkie mikroszczeliny.

Zdjęcia: fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.