Jak zrobić odpowiednią izolację podłóg i stropów?

Skuteczna izolacja podłogi i stropu w znaczący sposób wpływa na energooszczędność budynku. Jest ona szczególnie istotna przy izolacji stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, takimi jak: garaże czy piwnice. Zastosowanie w tym celu izolacji cieplnej ze styropianu przyniesie wymierne korzyści dotyczące zdrowego mikroklimatu, komfortu mieszkania, oszczędności w ogrzewaniu domu, itp.


TERMO ORGANIKA  - Jak zrobić odpowiednią izolację podłóg i stropów?

PODŁOGA NA GRUNCIE

Każdy z nas chciałby czuć się w swoim domu przytulnie, ciepło i zdrowo. Aby można było to zrealizować, budynek musi spełniać co najmniej podstawowe wymagania techniczne dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Kiedy ściany są zbyt chłodne i wilgotne, powierzchnia podłogi lodowata, a mieszkańcy odczuwają chłód, mimo że ogrzewanie pracuje na pełnych obrotach, to oznacza, że w budynku drastycznie brakuje izolacji cieplnej. Przez źle zaizolowane ściany zewnętrzne, stropy i podłogi szybko odpływa ciepło. W ten sposób marnowana jest nie tylko kosztowna energia, ale też mieszkańcy budynku są narażeni na stały dyskomfort i niezadowolenie z warunków pracy lub odpoczynku w niedogrzanym wnętrzu. Najbardziej niebezpieczne są jednak różne problemy zdrowotne, których przyczyną są złe warunki panujące w mieszkaniu (wilgoć powodująca zagrzybienie lub skrajnie suche powietrze od gorących grzejników, które powoduje podrażnienie i przewlekłe infekcje dróg oddechowych).
Żadna inwestycja nie przyniesie tak dużych korzyści (zdrowego mikroklimatu, komfortu, oszczędności, itp.) jak dobra izolacja cieplna ze styropianu.
Zastosowanie styropianu grafitowego pozwala zapewnić budynkom odpowiednią ochronę cieplną spełniającą – dodać należy z dużym zapasem - wymagania prawne, jakie mają obowiązywać w Polsce od 2021 roku. Technika wykonania prac ociepleniowych oraz dostępność materiałów i narzędzi pozwala na bardzo dokładne wykonanie warstwy ocieplenia, niezależnie czy jest to ściana zewnętrzna, podłoga na gruncie, czy też strop lub poddasze. Stosowanie płyt styropianowych do izolacji cieplnej w budownictwie od prawie 70 lat potwierdza wysokie wartości użytkowe styropianu, a wciąż zaostrzane wymogi prawne dotyczące energooszczędności, wymagają obecnie zastosowania grubszej warstwy izolacji cieplnej lub zastosowania materiałów o lepszych właściwościach izolacyjnych.
Podłogi na gruncie lub nad nieogrzewanymi pomieszczeniami to miejsca, w których styropian z kategorii dach-podłoga znakomicie się sprawdza. Duża wytrzymałość mechaniczna płyt pozwala zastosować styropian jako izolację podłóg w miejscach, gdzie obciążenie użytkowe może przekroczyć nawet 4000 kG / m2, zabezpieczając tę część budynku przed wychłodzeniem. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym symbol CS(10) i wartość, np. CS(10)100, to ważna cecha w zastosowaniu styropianu do izolacji podłóg i innych miejsc poziomo obciążonych. Podana przykładowa wartość wytrzymałości na ściskanie (np. 100 kPa) informuje nas, że styropian o grubości 10 cm zastosowany pod betonową wylewką, odkształci się o 2 mm pod wpływem równomiernie rozłożonego obciążenia użytkowego (na wylewce betonowej), o wartości co najmniej 3000 kG/m2. Tak duże obciążenia w warunkach mieszkaniowych praktycznie nie występują, ale ten przykład pokazuje jak dużą wytrzymałość osiągają płyty styropianowe przeznaczone do izolacji podłóg.
Najważniejszym zadaniem izolacji termicznej jest wyeliminowanie skutków wynikających z różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku, a zewnętrznym otoczeniem. W przypadku podłóg na gruncie wymaga się zastosowania odpowiednio skutecznej izolacji termicznej. Najlepiej sprawdzają się płyty styropianowe typu dach-podłoga z dodatkiem np. grafitu, których właściwości izolacyjne są znacznie lepsze niż zwykłego białego styropianu (współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) wynosi 0,031W/mK), a wytrzymałość mechaniczna, odporność na ściskanie to aż 3000/m2. Im mniejsza wartość współczynnika lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych, a tym samym lepsza ochrona cieplna budynku już przy mniejszej grubości płyt. Jest to szczególnie ważny aspekt w sytuacji domów remontowanych, gdzie docieplana jest podłoga i inne elementy budynku, ale istniejące rozwiązania nie pozwalają zastosować większej grubości ocieplenia. Wówczas należy stosować styropiany grafitowe, które przy mniejszej grubości pozwalają osiągnąć odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wychłodzeniem.
Z kolei im większa wartość odporności na ściskanie CS(10), tym większa wytrzymałość na obciążenia.

Stosując właściwą izolację termiczną oszczędza się potrójnie:
1. na kosztach materiału, ze względu na korzystny stosunek ceny i właściwości styropianu,
2. na kosztach montażu, żaden bowiem inny materiał nie jest tak łatwy, szybki i wygodny do montażu, jak styropian. Pracownicy chętnie z nim pracują, bo nie drażni skóry, jest lekki, czysty i miły w dotyku,
3. na kosztach ogrzewania, rok po roku, dlatego tak szybko zwracają się pieniądze zainwestowane w izolację cieplną. Ocenia się, że koszt izolacji termicznej stanowi co najwyżej kilka procent całkowitych kosztów nowego budynku. Izolacja cieplna jest opłacalna w każdym przypadku, również przy modernizacji starej zabudowy.

Uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego oraz racjonalizacja kosztów ogrzewania wymaga, aby oprócz skutecznej izolacji styropianowej ścian zewnętrznych i dachu, dobrze zaizolować również stropy nad przestrzenią nieogrzewaną, podłogi na gruncie, stropy nad przejazdami, garażami, itp. Izolacja ta sprawi jednocześnie, że mieszkańcy wyżej położonych pomieszczeń przestaną marznąć w stopy.
Niezmiernie ważnym elementem w procesie budowlanym jest poprawne wykonanie prac budowlanych, które mają ogromny wpływ na późniejsze funkcjonowanie całego układu podłogowego. Obecnie w budownictwie w warstwach podłogi prowadzone są różne instalacje techniczne, zasilające wiele urządzeń, które na co dzień mają zapewnić wysoki komfort użytkownikom. Są to np. instalacje ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego, przewody wentylacji mechanicznej, czerpnie powietrza dla gruntowych wymienników, instalacje centralnego odkurzacza itp. To wszystko sprawia, że coraz więcej rzeczy znajduje się w warstwie izolacji, której ułożenie staje się bardziej wymagające i musi być starannie wykonane.

PODŁOGA NA GRUNCIE – WYKONANIE

Montaż taśmy dylatacyjnej. Montaż taśmy dylatacyjnej.

1. Podłoże powinno być płaskie i suche. W przeciwnym razie należy je wyrównać.
2. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej, np. w postaci papy podkładowej, termozgrzewalnej lub folii PE, które powinny zostać ułożone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych.

Rozkładanie pierwszej warstwy izolacji. Rozkładanie pierwszej warstwy izolacji.

3. Dylatacja w postaci piankowej taśmy lub obwodowe paski izolacji odcinającej strop od ścian (paski styropianu lub specjalnej taśmy) powinna być ustawione pionowo wokół pomieszczenia.
4. Układanie płyt izolacyjnych powinno rozpocząć się w narożniku. Pierwszy rząd płyt styropianowych należy układać wzdłuż ściany, dociskając je do pasków izolacji obwodowej.
5. Pierwsza warstwa płyt styropianowych powinna być o takiej samej grubości jak średnica/wysokość prowadzonych instalacji technicznych, tak by wszystkie instalacje zostały „zgubione w styropianie”, a kolejna warstwa płyt styropianowych miała równe podłoże i nie wymagała docinania w miejscu prowadzonych instalacji.

Rozkładanie folii PE przed wylewką betonową. Rozkładanie folii PE przed wylewką betonową.

6. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając w ten sposób krzyżowania się styków płyt w sąsiadujących rzędach.
7. Końcowe kawałki płyt w poszczególnych rzędach należy przycinać z lekkim nadmiarem i wciskać na swoje miejsce, np. przy użyciu łaty.
8. Po ułożeniu ciągłej warstwy izolacji cieplnej należy osłonić warstwą folii rozdzielczej (wywiniętej na ściany i dylatację).

Izolacja podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Izolacja podłogi z ogrzewaniem podłogowym.

9. W dalszej kolejności na warstwę folii nanosi się wylewkę i rozprowadza równomiernie po podłożu łatą.
10. Pozostałość dylatacji i folii wystające ponad poziom wylewki należy obciąć równo z wylewką.

JAKICH BŁĘDÓW NIE NALEŻY POPEŁNIAĆ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC I ZALECEŃ PROJEKTOWYCH:

+ zamiana izolacji cieplnej przewidzianej w dokumentacji projektowej na inną o gorszych parametrach,
+ częsty brak dokumentacji wykonawczej optymalizującej prowadzenie wszystkich instalacji technicznych w podłogach,
+ nieodpowiednie przygotowanie podłoża, zbyt duże odchyłki od płaskości,
+ niestarannie wykonany montaż instalacji,
+ nieodpowiedni rodzaj izolacji termicznej,
+ niepoprawnie wykonane warstwy hydroizolacji poziomej,
+ brak dokładności w układaniu warstw izolacji.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.