Jakie ma zastosowanie rekuperacja w domach?

Rekuperacja zapewnia stałą, niezależną od warunków zewnętrznych wymianę powietrza zużytego na świeże w pomieszczeniach. Przekłada się to na jakość powietrza w domu, a co za tym idzie również zdrowie ludzi. Co ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie.

CO TO JEST REKUPERACJA

Rekuperacja jest procesem odzyskiwania ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza i przekazanie go do powietrza nawiewanego, bez wymieszania się tych dwóch strumieni. Proces składa się z dwóch etapów: w pierwszym etapie ciepło rozgrzanego powietrza zostaje przeniesione na powierzchnię wymiennika ciepła, po czym w kolejnym etapie ciepło z ogrzanej wcześniej powierzchni zostaje przekazane do powietrza świeżego, nawiewanego do wnętrza budynku. Urządzenie w którym zachodzi ten proces nazywamy rekuperatorem.

Budowa rekuperatora, widoczny wymiennik, filtry oraz jeden z wentylatorów Budowa rekuperatora, widoczny wymiennik, filtry oraz jeden z wentylatorów

Niezwykle ważnym aspektem każdego domu jest energooszczędność. W dzisiejszych czasach do budowy domów stosuje się materiały o bardzo dobrej izolacji termicznej. Niestety, rozwiązania tego typu mają niekorzystny wpływ na usuwanie z budynków wilgoci i zużytego powietrza, co może spowodować wystąpienie w narożach pomieszczeń pleśni i grzybów. W szczelnych domach stosowana dawniej wentylacja grawitacyjna przestaje spełniać swoje zadanie, a zastosowanie wentylacji wyciągowej wiąże się ze zwiększeniem zużycia energii (nawet do 40%) potrzebnej do ogrzania powietrza napływającego z zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji z rekuperacją, dzięki któremu możliwe jest około 10-krotne obniżenie strat ciepła wentylacyjnego.

Rekuperator z powłoką zawierającą cząsteczki nanosrebra Rekuperator z powłoką zawierającą cząsteczki nanosrebra

WYMIENNIKI DO ODZYSKU CIEPŁA 

W celu wentylacji budynków stosuje się różnego rodzaju wymienniki służące do odzysku ciepła, takie jak:
– obrotowe,
– krzyżowe,
– glikolowe.
W obiektach o małej kubaturze, takich jak: budynki mieszkalne, najczęściej stosowane jest rozwiązanie oparte na wysokosprawnym wymienniku przeciwprądowym.
W wymienniku tego typu chłodne powietrze nawiewane z zewnątrz oraz ciepłe, które jest wywiewane, przepływają przez ułożone na przemian kanaliki nawiewne oraz wywiewne, co prowadzi do wymiany ciepła pomiędzy sąsiadującymi strumieniami powietrza.
Zaletą tego typu wymiennika jest wysoka szczelność, dzięki której nie dochodzi do częściowego zmieszania powietrza wywiewanego z nawiewanym, jak również niska awaryjność tego typu rozwiązania: brak dużej ilości ruchomych elementów pozwala zasadniczo ograniczyć eksploatację rekuperatora do okresowego oczyszczania wymiennika, wymiany filtrów oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia. Dodatkowe czynności związane z utrzymaniem właściwej czystości wymiennika można dodatkowo ograniczyć wykorzystując rekuperator posiadający powlokę z cząsteczkami nanosrebra, które mają właściwości bakteriobójcze.

INSTALACJA SYSTEMU

W przypadku rekuperatorów stosowanych w budynkach mieszkalnych niebagatelne znaczenie mają kompaktowe wymiary tych urządzeń, tak aby nie zajmowały one cennego miejsca w domu. Stąd też częstym rozwiązaniem jest system kanałowy lub podwieszany np. pod sufitem wykonanym z łatwo demontowalnych płyt.

Podstawą każdej dobrze działającej instalacji wentylacyjnej jest, oprócz wyboru wysokiej jakości rekuperatora, dobrze wykonany system rozprowadzenia powietrza w budynku. Powinien się on zawsze opierać o projekt, dzięki któremu możliwe jest chociażby wykrycie wszelkiego rodzaju kolizji z innymi instalacjami, przygotowanie miejsca do montażu centrali wentylacyjnej czy też obliczenie spadku ciśnienia w instalacji oraz wydatku centrali. Co ma ogromne znaczenie na etapie wyboru optymalnego w danym przypadku urządzenia.

Przykład niewłaściwie położonych kanałów wentylacyjnych (źródło: https://budujemydom.pl/instalacje/ wentylacja-i-klimatyzacja/a/11502-bledy-przy-wykonywaniu-wentylacji; dostęp 24.04.2020) Przykład niewłaściwie położonych kanałów wentylacyjnych (źródło: https://budujemydom.pl/instalacje/ wentylacja-i-klimatyzacja/a/11502-bledy-przy-wykonywaniu-wentylacji; dostęp 24.04.2020)

Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na komfort użytkowania oraz właściwą pracę wentylacji jest rzetelność wykonania samej instalacji oraz zgodność z założeniami projektowymi. Pomimo tego, że centrale standardowo wyposażone są w automatykę pozwalającą na regulację parametrów ich pracy, to nawet najlepszy rekuperator nie będzie w stanie zrównoważyć poważnych błędów na etapie wykonawstwa.
Rekuperacja doskonale wpisuje się w nowoczesny i energooszczędny styl budownictwa, pozwalając na znaczne ograniczenie zużycia energii, stąd też okazują się one być niezbędnym elementem coraz popularniejszych konstrukcji domów pasywnych [tzn. takich których roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi do 15 kWh/(m2 rok)]. Wraz z bogaceniem się społeczeństwa oraz rosnącym wraz nim standardem życia, jak również szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego, należy spodziewać się dalszego rozwoju tej gałęzi wentylacji oraz pojawienia się coraz bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

+ zbyt mała odległość prostego odcinka kanału przed i za rekuperatorem,
+ zastosowanie niewłaściwych przewodów (bardzo lubiane przez instalatorów ze względu na łatwy montaż przewody elastyczne - „fleksy”),
+ zastosowanie dużej ilości redukcji średnic kanałów lub zmiany kierunku przepływu powietrza pod zbyt ostrym kątem,
+ uszkodzenia mechaniczne kanałów.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Dospel Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dospel Sp. z o.o. w restrukturyzacji