Murowanie ścian a temperatura powietrza i chłonność podłoża

Wszystkie prace budowlane, w tym murowanie ścian, muszą być przeprowadzane w odpowiednich warunkach. Poza temperaturą powietrza, która wpływa na jakość stosowanych zapraw, ważna jest także odpowiednia chłonność podłoża.

Murowanie ścian polega na trwałym połączeniu ułożonych w określony sposób elementów murowych za pomocą odpowiedniej zaprawy murarskiej. Powodzenie prac murarskich zależy oczywiście od właściwego doboru elementów murowych i zapraw, wiedzy i umiejętności murarza, a także odpowiednich warunków. Zaleca się, aby prace murarskie były przeprowadzane w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Co ważne, temperatura stosowania zaprawy dotyczy zarówno temperatury powietrza, jak i elementów murowych.

Murowanie ścian – temperatura powietrza a jakość prac

Temperatura powietrza, w jakiej wykonuje się murowanie ścian odgrywa ważną rolę w jakości prac. W okresie letnim możemy spodziewać się zagrożeń, wynikających z przesuszenia materiałów mineralnych, spowodowanego murowaniem w wysokiej temperaturze, przekraczającej wartości wskazane przez producenta danej zaprawy mineralnej. Przesuszone materiały wiążące, np. zaprawy lub kleje, nie mają zakładanych przez producenta właściwości, głównie wytrzymałościowych, a to może grozić nawet katastrofą budowlaną. Ściany wymurowane z przesuszonej zaprawy, zmniejszają wytrzymałość całej konstrukcji. Także budowanie w ujemnych temperaturach jest niebezpieczne. Zaprawy tradycyjne przygotowywane bezpośrednio na budowie charakteryzują się stosunkowo dużą zawartością wody. Gdy woda zacznie zamarzać w trakcie wiązania zaprawy, kryształki lodu zwiększając swoją objętość rozsadzą dopiero co związaną zaprawę. Nawet jeśli kilka dni później temperatura będzie dodatnia, to i tak zaprawa nie będzie w stanie naprawić powstałych uszkodzeń. Oznacza to, że mur nigdy nie osiągnie zakładanej wytrzymałości, a co grosza jego wytrzymałość będzie niejednorodna na całej powierzchni. Na rynku dostępne są zaprawy zimowe, które umożliwiają pracę w niskich temperaturach – najczęściej do -5oC. Jednak pamiętajmy, że aby nastąpiło dobre związanie takiej zaprawy, temperatura nie może być ujemna zarówno w dniu prac murarskich, jak i 2-3 dni później.

Murowanie ścian a chłonność podłoża

Wszyscy producenci materiałów mineralnych zalecają wykonywanie prac murarskich na stabilnych i chłonnych podłożach. Chłonność konieczna jest dla występowania przewiązania z podłożem poprzez powolne wchłanianie wody zarobowej. Mokry materiał „przykleja się” do chłonnego podłoża, potem wiąże i twardnieje. Na zaizolowanym, niezwilżonym podłożu mokry materiał nie będzie się trzymać. Zmniejsza się jego przyczepność. Większość producentów materiałów ściennych zaleca, aby murowanie ścian odbywało się z stosowaniem konkretnych materiałów wiążących lub wręcz sprzedaje pod własną marką materiały najbardziej kompatybilne z danym budulcem. Niestety, zalecane przez producenta np. bloczków grunty do wyrównywania i zmniejszania chłonności podłoża zastępowane są często najtańszymi gruntami uniwersalnymi. Takie preparaty izolują, odcinając wręcz dostęp wody do materiału, co powoduje, że wiązanie chemiczne materiału mineralnego z takim podłożem jest praktycznie niemożliwe. Często bezpieczniejsze jest zwilżenie powierzchni samą wodą, niż stosowanie przypadkowych gruntów.

Zdjęcia: Wienerberger, Ytong, Solbet


Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.