Odkształcalne kleje do okładzin

Nowe wyzwania architektoniczne i postęp technologii wytwarzania płytek ceramicznych zmusza producentów chemii budowlanej do podążania za zmianami i wprowadzania nowych wyrobów i rozwiązań. W odpowiedzi na oczekiwania rynku firma Torggler wprowadziła do swojej oferty kleje wysokoodkształcalne klasy S1 i S2.

Klej do płytek Tile 2020

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do płytek ceramicznych, jednoskładnikowy, o wysokiej wytrzymałości i obniżonej masie, wydłużonym czasie otwartym, wysokiej odkształcalności, szybkim wiązaniu i utwardzaniu, o doskonałej zwilżalności podłoża i urabialności, o wysokiej wydajności, kl. C2 FE S2 wg EN 12004. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i na podłogach, także do klejenia płytka na płytkę, do gresu porcelanowego i szkliwionego oraz do ceramiki dowolnego typu i formatu. Mrozoodporny.

Zalety

 • Idealny do klejenia płytek wielkoformatowych
 • Wysoka wytrzymałość
 • Wydłużony czas otwarty
 • O wysokiej odkształcalności i elastyczności
 • Doskonała urabialność
 • Wysoka wydajność

Zastosowania

 • Do klejenia płytek wielkoformatowych na podłożach o dużej powierzchni
 • Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz płytek ceramicznych wszystkich typów i rozmiarów na ścianach i podłogach
 • Klejenie płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów na podłożach trudnych, np. balkony czy tarasy
 • Klejenie wewnątrz i na zewnątrz mozaiki szklanej i płytek ceramicznych w basenach i pływalniach
 • Klejenie płytka na płytkę na posadzkach z ceramiki lub kamienia naturalnego, pod warunkiem, że nie są one narażone na wykwity, zabrudzenia i odkształcenia

Rodzaje podłoży

 • Podlegające odkształceniom sezonowane jastrychy cementowe
 • Betonowe ściany, tynki cementowe lub zaprawy cementowo-wapienne
 • Wewnętrzne ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego
 • Podłoża wszelkich rozmiarów chronione przed wodą hydroizolacjami z elastycznych materiałów cementowych typu FLEXISTAR, FLEX 1K i FLEX 2K lub z materiałów płynnych typu AQUATECH
 • Podłogi ogrzewane oraz stare podłoża ceramiczne lub z kamienia naturalnego

Rodzaje płytek

 • Płytki pojedynczo i podwójnie wypalane, klinkier
 • Gres porcelanowy i szkliwiony
 • Mozaiki ceramiczne
 • Mozaiki szklane
 • Płyty posadzkowe z żywic i materiałów kompozytowych, marmuru lub kamienia naturalnego, jeżeli są niewrażliwe na wykwity, przebarwienia i deformacje

Maksymalna grubość stosowania

10 mm

Charakterystyka zaprawy

TILE 2020 to klej cementowy w proszku, dostępny w kolorze białym i szarym, na bazie specjalnych wysokowytrzymałych, szybkowiążących i utwardzających się cementów, wyselekcjonowanych kruszyw i o podwyższonej zawartości syntetycznych żywic oraz specjalnych dodatków. Formuła została opracowana specjalnie do układania wielkoformatowych płytek z gresu porcelanowego i szkliwionego oraz płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów a także wszelkich typów i formatów płytek z kamienia naturalnego (o ile są niewrażliwe na wykwity, przebarwienia i deformacje), a także do stosowania na podłożach podlegających odkształceniom.

Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o doskonałej urabialności, wysokiej elastyczności i przyczepności do wszystkich rodzajów podłoża, nawet na starych podłogach i okładzinach ceramicznych. Przedłużony czas otwarty pozwala na bezpieczne układanie nawet w gorącym i wietrznym klimacie. Wysoka odkształcalność kleju po utwardzeniu pozwala na kompensowanie ruchów podłoża, dzięki czemu można go stosować do klejenia podłóg narażonych na oddziaływanie dużych odkształceń. Klej jest odporny na oddziaływanie cykli zamarzania i rozmarzania. TILE 2020 klasyfikowany jest jako klej cementowy klasy C2 FE S2 wg normy EN 12004. Pod względem emisji lotnych związków organicznych produkt kwalifikowany jest przez GEV jako EC 1 Plus.

Instrukcja stosowania

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio suche, wytrzymałe, stałe i równe, oczyszczone z tłustych substancji, kurzu, fragmentów niezwiązanych z podłożem i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości powłok malarskich oraz odpowiednio wysezonowane i wolne od zbyt wielkich odkształceń skurczowych. Orientacyjnie tradycyjne jastrychy cementowe o standardowym czasie wiązania i utwardzania powinny być sezonowane przez co najmniej 28 dni; tynki cementowe lub zaprawy cementowo-wapienne powinny schnąć przez co najmniej 14 dni. Duże ubytki i nierówności powierzchni podłoża, zagłębienia, gniazda żwirowe, które przekraczają 20 mm głębokości, należy wyrównać masami samopoziomujących jak np. LIVELLINA 5-30, lub odpowiednimi dla danego podłoża zaprawami takimi jak EKOR 45, EKOR 48, RINNOVA czy RESTAURO. Porowate i kruszące się podłoża oraz podłoża o bardzo niskiej wytrzymałości mechanicznej i łatwe do zarysowania należy zagruntować np. za pomocą EKOR 61 lub TILE PRIMER.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Wymieszać TILE 2020 z 33-36% czystej wody (tj. 4,95-5,4 litra na worek 15kg) w następujący sposób: do odpowiedniego pojemnika wlać prawie całą wodę potrzebną do zarobienia zaprawy, następnie powoli wsypywać produkt w proszku, równocześnie mieszając tworzącą się masę za pomocą mechanicznego mieszadła (np. wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem ślimakowym). Po dodaniu całego proszku wlać pozostałą wodę i mieszać, dopóki mieszanina nie będzie jednolita i wolna od grudek, zwracając przy tym szczególną uwagę, aby na dnie ani na ściankach naczynia nie pozostały grudki źle wymieszanego materiału. Pozostawić mieszaninę na ok. 5 minut, po czym krótko przemieszać. Przygotowany w ten sposób klej nadaje się do użycia przez ok. 40 minut w normalnych warunkach (przy 20°C); wyższe temperatury skracają ten czas, a niskie go wydłużają.

APLIKACJA ZAPRAWY

Jeśli klej ma być stosowany przy bezpośrednim nasłonecznieniu i przy podwyższonej temperaturze otoczenia, zaleca się zwilżenie podłoża celem ochłodzenia go, nie pozostawiając przy tym jednak na powierzchni warstwy wody. Klej nanosić na podłoże za pomocą pacy zębatej; wielkość ząbków powinna być dobrana do typu i wymiarów układanych płytek, tak, aby zagwarantować pełne pokrycie klejem spodu płytek. Aby zapewnić lepszą przyczepność zaleca się najpierw nanieść na podłoże cienką i jednolitą warstwę kleju wykorzystując do tego celu gładką stronę pacy, po czym natychmiast nałożyć drugą warstwę kleju o żądanej grubości zębatą stroną pacy. Układane płytki należy lekko dociskać do podłoża jednocześnie delikatnie przesuwając je ruchem posuwisto-zwrotnym po powierzchni kleju. Przy klejeniu płytek o profilowanym spodzie na zewnątrz, a także w strefach wystawionych na duże wahania temperatury lub cykle zamarzania i rozmarzania, przy podłogach ogrzewanych i podłożach narażonych na oddziaływanie dużych odkształceń, w zbiornikach i basenach oraz przy układaniu płytek średnich i dużych formatów (powyżej 33x33 cm) konieczne jest zastosowanie techniki „buttering-floating”: nanieść klej zębami pacy na podłoże a na spodniej stronie płytki rozprowadzić klej gładką stroną pacy (metodą „na zdarcie”) wyrównując profilowanie spodu płytek. W ten sposób, jeśli rozprowadzono odpowiednią ilość kleju, styk między płytką a klejem następuje na całej powierzchni klejenia (co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego ułożenia płytek na podłogach lub ścianach narażonych na cykle zamarzania i rozmarzania lub silne oddziaływanie wody). Płytki można układać jedynie w czasie, kiedy rozprowadzony na podłożu klej jest jeszcze świeży i przyczepny, tj. nie wytworzył jeszcze utwardzonej warstwy wierzchniej (naskórka). Ten przedział czasu nazywa się „czasem otwartym” i zależy od panujących w otoczeniu warunków. W 23°C i przy 50% wilgotności względnej czas otwarty TILE 2020 wynosi powyżej 30 minut. Wysokie temperatury, bezpośrednia ekspozycja na słońce i silny wiatr, podobnie jak wysoce chłonne i porowate podłoże, mogą znacząco zmniejszyć czas otwarty; niskie temperatury, podwyższona wilgotność otoczenia i podłoża niechłonne sprzyjają z kolei jego wydłużeniu. Jeśli czas otwarty zostanie przekroczony, a na warstwie kleju wytworzy się naskórek, należy ją „odświeżyć” za pomocą pacy zębatej, zdzierając utwardzoną powłokę. Nie należy spryskiwać warstwy kleju z naskórkiem - skutkuje to powstaniem nieprzylepnej powłoki, która uniemożliwi prawidłowe przyklejenie płytek. W normalnych warunkach przed układaniem płytek nie należy moczyć; zaleca się to robić jedynie w wypadku, gdy profilowany spód płytek zostanie zapylony. W takiej sytuacji zaleca się moczenie ich przez kilka sekund w czystej wodzie. Przy podłożach gipsowych lub anhydrytowych należy koniecznie uprzednio zastosować gruntowanie np. EKOR 61 lub TILE PRIMER.

PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Po ułożeniu płytek należy chronić je przez minimum 3 godziny przed oddziaływaniem wody oraz przez minimum 24 godziny przed bezpośrednim światłem słonecznym. Przy układaniu płytek zimą konieczna jest ochrona płytek przed mrozem przez co najmniej 7 dni. Wypełnienie spoin między płytkami można wykonać przy użyciu zapraw do fugowania TILE GROUT ≤8mm lub TILE GROUT 2-15 mm po ok. 3 godzinach dla płytek układanych na ścianach oraz po ok. 3 godzinach dla płytek układanych na podłodze.  UWAGA: Złącza elastyczne należy uszczelniać przy użyciu uszczelniaczy silikonowy Torggler. Po ułożonej posadzce nie należy chodzić przez ok. 3 godziny po ułożeniu. Podłogi i glazury klejone przy użyciu Tile 2020 nadają się do używania po upływie 24 godzin. Jeśli klej był stosowany w wannie lub basenie, należy odczekać minimum 7 dni.

ZUŻYCIE

Zużycie kleju może wynieść od 1,5 do 3,5 kg/m2. Jest ono zależne od typu płytek, cech podłoża oraz metody układania. Jeśli podłoże zostało dobrze przygotowane i wyrównane, dla mozaik i płytek małego formatu (do ok. 30x30 cm) zużycie wynosi ok. 1,5 kg/m2, natomiast dla formatu średniego i dużego, przy płytkach profilowanych oraz dla zastosowań zewnętrznych (technika „buttering-floating”) zużycie wynosi ok. 3,5 kg/m2.

Klej do płytek TILE 480

Klej cementowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, odkształcalny, klasy C2 TE S1 zgodnie z EN 12004, do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego na ścianach i podłogach, także na podłoża z istniejących okładzin ceramicznych (tzw. klejenie „płytka na płytkę”), do klejenia gresu porcelanowego, szkliwionego oraz płytek ceramicznych wszystkich typów i formatów. Mrozoodporny.

Zalety

 • Idealny do płytek dużych formatów
 • Wysoka wytrzymałość
 • Wydłużony czas otwarty
 • Wysoka elastyczność i odkształcalność

Zastosowania

 • Do klejenia wszystkich rodzajów i formatów płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, we wnątrz i na zewnątrz;
 • Do klejenia płytek ceramicznych dużych formatów na podłożach podlegających odkształceniom, np. na balkonach lub tarasach;
 • Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz mozaiki ceramicznej i szklanej w zbiornikach i basenach pod w arunkiem, że zaprawę zarobiono wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu FLEX z wodą w proporcji 1:1.
 • Do klejenia na podłoża z istniejących okładzin ceramicznych (tzw. klejenie „płytka na płytkę”) lub z kamienia naturalnego.

Rodzaje podłoży

 • związane wylewki cementowe oraz podłoża podlegające odkształceniom;
 • podłoża betonowe, z tynku cementowego lub cementowo-wapiennego;
 • podłoża z betonu komórkowego;
 • odpowiednio zdylatowane podłoża o dowolnej powierzchni uszczelnione elastycznymi hydroizolacyjnymi systemami cementowymi np. FLEX 1K i FLEX 2K;
 • posadzki z ogrzewaniem podłogowym, a także podłoża z istniejących okładzin ceramicznych lub
 • z kamienia naturalnego (tzw. klejenie „płytka na płytkę”);
 • podłoża z konglomeratów drewnianych jak płyty OSB, MFP i/lub podłoża o słabej przyczepności (po wykonaniu na nich warstwy sczepnej z MULTIGRIP).

Rodzaje materiałów montażowych

 • płytki ceramiczne;
 • klinkier
 • gres porcelanowy i szkliwiony;
 • mozaiki ceramiczne;
 • mozaiki szklane*;
 • kamień naturalny, płytki żywiczne i kompozytowe odporne na wodę, niewrażliwe na przebarwienia i odkształcenia.

*             zaprawę TILE 480 zarobć wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu FLEX z wodą w proporcji 1:1.

Charakterystyka zaprawy

Zaprawa TILE 480 jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym i białym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, o dużej zawartości procentowej żywic syntetycznych i specjalnych domieszek. Klej szczególnie polecany jest do przyklejania wszystkich rodzajów płytek dużych formatów z ceramiki, gresów porcelanowych lub szkliwionych albo płytek z kamienia naturalnego, pod warunkiem, że płytki te są odporne na wodę i niewrażliwe na przebarwienia i odkształcenia. Zalecany do stosowania na podłożach podlegających odkształceniom. Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy klej, który jest łatwy w użyciu, tiksotropowy, plastyczny i zapewniający przyczepność na wszelkiego rodzaju powierzchniach, nawet na starych okładzinach ceramicznych. Klej nie spływa ze ścian i zapobiega zsuwaniu się płytek. Długi czas otwarty ułatwia układanie płytek nawet w ciepłych i wietrznych warunkach atmosferycznych. Odkształcalność związanego kleju umożliwia kompensowanie ruchu podłoża, co sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla silnie obciążonych podłoży. Produkt ten jest odporny na działanie cykli zamarzania i odmarzania. TILE 480 zgodnie z normą 12004 jest klasyfikowany jako klej klasy C2 TE S1. Ze względu na bardzo niską emisję lotnych związkó organicznych produkt jest certyfikowany jako EC 1 Plus zgodnie z wymaganiami GEV.

Maksymalna grubość stosowania

10 mm

Instrukcja stosowania

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie pod aplikację produktu muszą być nośne, wyrównane, bez ubytków i wykruszeń, odpowiednio wysezonowane i wysuszone. Zanieczyszczenia z oleju lub smaru, kurzu, luźnych materiałów, jakichkolwiek zanieczyszczeń i śladów starej farby usunąć. Świeże podłoża muszą być na tyle związane i wysezonowane, aby nie występował już na nich znaczący skurcz wiązania. Ogólna zasada stanowi, że tradycyjne cementowe warstwy podkładowe o standardowych właściwościach wiązania i twardnienia muszą być sezonowane przynajmniej przez 28 dni. Tynk cementowy lub cementowo-wapienny musi schnąć przez 14 dni. Większe ubytki i nierówności na powierzchni - o głębokości powyżej 20 mm, np. różnice poziomów, zagłębienia oraz puste przestrzenie, pozostałe po gniazdach żwirowych, muszą być uzupełnione odpowiednio dobraną zaprawą. Bardzo porowate, łuszczące się lub pylące powierzchnie o niskiej wytrzymałości mechanicznej należy uprzednio przygotować poprzez gruntowanie. Jeśli dana powierzchnia jest wystawiona na bezpośrednie działanie słońca (wysokich temperatur), należy ją zmoczyć gąbką, aby obniżyć temperaturę i poczekać, aż woda wyparuje z powierzchni.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

TILE 480 należy wymieszać z 29–31% czystej wody (7,25–7,75 litrów na worek 25 kg), tzn. wlać większość wody do odpowiedniego pojemnika, następnie powoli dodawać produkt w proszku, mieszając go jednocześnie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, np. wiertarki elektrycznej z końcówką mieszającą. Po dodaniu całej ilości produktu wlać resztę wody i mieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek o półpłynnej konsystencji, zwracając szczególną uwagę na to, by nie pozostawić na ściankach i dnie pojemnika resztek niewymieszanego materiału. Odstawić mieszankę na około 5 minut, a następnie przez chwilę mieszać ją ponownie. Żywotność mieszanki przygotowanej w ten sposób w pojemniku wynosi około 5 godzin w warunkach standardowych (+20°C). Wyższa temperatura skraca okres żywotności, a niższa temperatura go wydłuża.

UKŁADANIE PŁYTEK

Klej należy nakładać odpowiednią pacą ząbkowaną. Wielkość zębów pacy zależy od typu i wielkości klejonych płytek, należy jednak zapewnić pełne pokrycie ich spodniej strony. Aby zapewnić lepsze przyleganie, należy najpierw nałożyć cienką, równomierną warstwę kleju na powierzchnię spodu płytki, używając w tym celu gładkiej części pacy ząbkowanej. Następnie za pomocą ząbkowanej części pacy natychmiast nałożyć drugą warstwę o wymaganej grubości na podłoże. Płytki należy układać naciskając na nie z niewielką siłą i przesuwając je nieznacznie w kierunku poprzecznym. Podczas klejenia płytek z profilowanym spodem, w zastosowaniach zewnętrznych, tzn. w miejscach narażonych na działanie dużych zmian temperatur lub cykli zamarzania/odmrażania, a także podczas układania płytek na ogrzewanych podłogach, podłożach narażonych na duże naprężenia, w zbiornikach i basenach, jak również przy układaniu dużych płytek (o wielkości powyżej 33 x 33 cm), należy stosować tzw. „metodę kombinowaną” (z angielskiego „buttering-floating”), tzn. nałożyć klej zębami pacy na podłoże, a także roprowadzić go gładką stroną pacy na spodzie płytki wyrównując klejem profilowanie spodu. Jeśli ilość rozprowadzonego kleju jest wystarczająca, uzyskany zostanie odpowiedni styk pomiędzy klejem i płytkami na całej powierzchni klejenia (warunek ten należy koniecznie spełnić przy wykonywaniu okładzin płytkowych narażonych na działanie cykli zamarzania/odmrażania oraz znaczące naprężenia powodowane ciśnieniem wody). Do klejenia mozaiki szklanej oraz do układania płytek w basenach i zbiornikach zaprawę TILE 480 należy zarobć wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu FLEX z wodą w proporcji 1:1.

UWAGA

Płytki można układać tylko, gdy rozprowadzony na podłożu klej jest świeży i lepki, tzn. zanim pokryje się warstwą powierzchniową („naskórkiem”). Czas ten jest określany jako „czas otwarty” kleju, a jego długość zależy od warunków otoczenia. Czas otwarty TILE 480 przekracza 30 minut w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Czas otwarty ulega znacznemu skróceniu w wysokich temperaturach, przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i wiatru lub podczas stosowania na bardzo porowatych albo chłonnych powierzchniach. Niskie temperatury, wysoka wilgotność otoczenia oraz stosowanie na powierzchniach niechłonnych wydłużają ten czas. W razie niewielkiego przekroczenia czasu otwartego i powstania naskórka na powierzchni kleju nałożonego na podłoże należy jeszcze raz przeprofilować warstwę kleju zębami pacy, aby zerwać naskórek. Nie spryskiwać powierzchni z naskórkiem, ponieważ powstający film wodny uniemożliwi prawidłowe przyklejenie płytki. Płytek nie należy moczyć przed przyklejeniem, jedynie w przypadku płytek z zapyloną powierzchnią spodnią zaleca się ich płukanie poprzez zanurzenie na kilka sekund w czystej wodzie. Przed zastosowaniem na powierzchniach gipsowych i anhydrytowych należy je odpowiednio przygotować (zagruntować).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia użyte do układania płytek można zmyć wodą, zanim klej stwardnieje. Po stwardnieniu kleju narzędzia można czyścić tylko mechanicznie. Wszelkie zabrudzenia płytek, usunąć zanim klej zaschnie na powierzchni używając wilgotnej gąbki lub szmatki.

PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Po ułożeniu płytek należy chronić je przed opadami atmosferycznymi i wodą (nie zmywać na mokro!) przez przynajmniej 24 godziny, a także chronić przed bezpośrednim działaniem słońca przez co najmniej 7 dni. Jeśli płytki układane są zimą, należy chronić je przed mrozem przez minimum 7 dni. Spoiny można fugować po około 8 godzinach na ścianach oraz po około 24 godzinach na podłogach, używając do tego produktu TILE GROUT ≤ 8 mm lub TILE GROUT 2–15 mm.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Torggler Polska Sp. z o.o. Torggler Polska Sp. z o.o.