Odprowadzenie wody z balkonu

Stojąca lub podciekająca woda na płycie balkonowej powoduje trwałe zniszczenia zarówno konstrukcji, jak i samych materiałów wykończeniowych. Zagraża również elewacji budynku, znajdującej się poniżej balkonu. Dlatego tak istotna jest jego hydroizolacja oraz zastosowanie rozwiązań odpowiedzialnych za odprowadzanie wody z balkonu.

Woda pochodząca z opadów atmosferycznych oraz topniejącego śniegu są niebezpieczne dla źle zaizolowanych balkonów. Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie i skuteczne odprowadzenie wody z ich powierzchni. Ma to szczególne znaczenie w naszych warunkach klimatycznych, w których przy dużej ilości cykli zamarzania i odmarzania woda powoduje duże uszkodzenia. Wodę z balkonu możemy odprowadzać dwoma metodami: powierzchniową oraz drenażową. Pierwsza polega na wykonaniu na powierzchni konstrukcji szczelnej warstwy, po której będzie spływała woda deszczowa. Jest to warstwa hydroizolacyjna, która powstaje z elastycznych mikrozapraw i która chroniona jest z zewnątrz okładziną ceramiczną. Natomiast w metodzie drenażowej stosuje się specjalną warstwę drenującą, która wchłania część wody, a następnie odprowadza ją na zewnątrz. Oba systemy jeśli zostaną poprawnie zaprojektowane i wykonane, stanowią skuteczne i trwałe wykończenie balkonu.

Hydroizolacja z matą drenującą

Jedną z metod uszczelniania i skutecznego odprowadzania wody z powierzchni balkonu jest zastosowanie systemu, wykorzystującego matę drenującą. Aby wykonać tego typu zabezpieczenie płyty balkonowej, należy najpierw na oczyszczone podłoże nośne (o spadku od 1,5 do 2%), nanieść grunt, który stworzy tak zwaną warstwę kontaktową. Na nią dopiero nakładamy gotową zaprawę – szybki jastrych. Koniecznie należy przy tym pamiętać, aby na obwodzie balkonu zachować odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Następnie gruntujemy wyschniętą uprzednio powierzchnię, aby na nią z kolei nałożyć następną warstwę. Powinna ją stworzyć szybkowiążąca i elastyczna zaprawa klejowa. Później trzeba nałożyć środek gruntujący. Gdy będzie on suchy, na zaprawie układamy membranę uszczelniająco-kompensującą. Płachty membrany, na stykach, należy łączyć na zakład, w kierunku spadku płyty balkonowej. Ponownie, pacą zębatą 6 mm, nakładamy zaprawę klejową i na niej układamy matę drenującą. Należy ją solidnie docisnąć gładką stroną pacy. Po przytwierdzeniu, rozprowadzamy zaprawę klejową, która będzie bazą do przytwierdzenia okładziny. Musi być dostosowana do rodzaju wybranych przez nas płytek balkonowych. Ostatnią czynnością jest wypełnienie szczelin między elementami posadzki, elastyczną i mrozoodporną spoiną, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz. Powierzchniowe odprowadzenie ma pewne ograniczenia – płytki nie mogą być większe niż 33 x 33 cm, a spoiny nie powinny być węższe niż 7-8 mm (dla małych płytek minimalna szerokość spoin to 5 mm).      

Odprowadzenie wody na balkonie dzięki zaprawie drenującej

Inną metodą na odprowadzenie wody na balkonie i uszczelnienie płyty jest zastosowanie systemu na zaprawie drenującej. Na podłoże z wykonanym 1,5-2% spadkiem, układa się początkowo bitumiczną izolację samoprzylepną lub hydroizolację bitumiczną, z zachowaniem dylatacji obwodowych. Na niej wykłada się folię PE (czyli wykonaną z polietylenu), która stworzy warstwę poślizgową. Następnie montujemy profil brzegowy. Po tej czynności, możemy przystąpić do rozprowadzenia zaprawy drenującej. Jej struktura pozwala na odprowadzenie wody opadowej. Trzeba rozprowadzić ją pacą w ten sposób, aby uzyskać 2-centymetrowej grubości warstwę. Koniecznie trzeba ją wyrównać. Po wyschnięciu nakładamy zaprawę klejową, przeznaczoną specjalnie na balkony i tarasy. Przyda się do jej rozprowadzenia paca zębata. Jej format należy dobrać do wymagań wybranej okładziny posadzkowej. Końcowym etapem jest spoinowanie. Można je przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej. Fugę, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz, nakładamy pacą do spoin. Na koniec jej nadmiar ścieramy gąbką.

Zdjęcia: materiały prasowe

Odprowadzenie wody na balkonie dzięki zaprawie drenującej

Inną metodą na odprowadzenie wody na balkonie i uszczelnienie płyty jest zastosowanie systemu na zaprawie drenującej. Na podłoże z wykonanym 1,5-2% spadkiem, układa się początkowo bitumiczną izolację samoprzylepną lub hydroizolację bitumiczną, z zachowaniem dylatacji obwodowych. Na niej wykłada się folię PE (czyli wykonaną z polietylenu), która stworzy warstwę poślizgową. Następnie montujemy profil brzegowy. Po tej czynności, możemy przystąpić do rozprowadzenia zaprawy drenującej. Jej struktura pozwala na odprowadzenie wody opadowej. Trzeba rozprowadzić ją pacą w ten sposób, aby uzyskać 2-centymetrowej grubości warstwę. Koniecznie trzeba ją wyrównać. Po wyschnięciu nakładamy zaprawę klejową, przeznaczoną specjalnie na balkony i tarasy. Przyda się do jej rozprowadzenia paca zębata. Jej format należy dobrać do wymagań wybranej okładziny posadzkowej. Końcowym etapem jest spoinowanie. Można je przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej. Fugę, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz, nakładamy pacą do spoin. Na koniec jej nadmiar ścieramy gąbką.

Zdjęcia: materiały prasowe

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.