Osłona fundamentów folią kubełkową

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentów i piwnic zabezpiecza ich powierzchnię przed zawilgoceniem. Zaś hydroizolacja pozioma chroni przez podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Obie izolacje są niezbędne aby ochronić budynek przed dostaniem się wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Stopień izolacji fundamentów i piwnic zależy w dużej mierze od rodzaju gruntu.

Odpowiedni kształt wytłoczeń zwiększa ich wytrzymałość Odpowiedni kształt wytłoczeń zwiększa ich wytrzymałość

FOLIA KUBEŁKOWA DO HYDROIZOLACJI

Wykonana jest z mocnego tworzywa HDPE, a charakterystyczne wytłoczenia tzw. kubełki, odznaczają się wysoką odpornością na ściskanie. Wpływa to na zwiększenie odporności produktu przed naporem ziemi. Zagwarantowane są w ten sposób odpowiednie właściwości drenująco-wentylacyjne, co umożliwia odpowiednie odprowadzenie wody oraz ochronę fundamentów przed uszkodzeniami. Folia kubełkowa stanowi bardzo dobrą osłonę fundamentów i elementów obiektów, które mają kontakt z gruntem. 

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE FOLII KUBEŁKOWEJ

Folia z uwagi na wysoką odporność na ściskanie dobrze przechwytuje ciśnienie gruntu, które wykorzystuje na rzecz uszczelnienia izolacji pionowej. W tym zakresie wykazuje zdecydowanie lepsze parametry niż rozwiązania konwencjonalne. Produkt może być wykorzystywany również przy układaniu izolacji poziomej, co powoduje wzrost nośności i zwiększa dopuszczalne obciążenie powierzchni.

Osłona fundamentów folią kubełkową Osłona fundamentów folią kubełkową

Właściwości:
+ duża wytrzymałość na ściskanie,
+ odporność na uderzenia i pęknięcia,
+ duża wytrzymałość na rozrywanie i wrastanie korzeni,
+ odporność na ścieranie,
+ odporność na gnicie,
+ nietrujące,
+ obojętne dla wody pitnej,
+ elastyczność,
+ odporność na działanie chemikaliów,
+ odporność na działanie grzybów i bakterii.


Zakres stosowania: 
– ochrona ścian fundamentów
: izolacje kubełkowe chronią fundamenty przed wilgocią, przyczyniają się do dobrej wentylacji budowli, stanowią także dodatkową izolację termiczną murów fundamentowych, są odporne na wrastanie korzeni i łatwe w montażu, 
– system drenażowy: skutecznie chroni przed naporem wody na ściany fundamentowe. Wody gruntowe zostają odprowadzone do drenażu bez możliwości przenikania w ściany fundamentów. Montując ją kubełkami do ściany można znakomicie odprowadzać duże ilości wody,

Folia kubełkowa Folia kubełkowa

– wentylacja: dzięki dużej ilości 1860 kubełków na m2 i objętości powietrza (5 litrów/m2) pomiędzy kubełkami powstają kanały powietrzne, które tworzą idealną wentylację i znakomitą ochronę ścian przed wilgocią z gruntu,
– warstwa wyrównawcza: podczas wylewania posadzek folia zastępuje tradycyjne warstwy izolacyjne i zabezpieczające podbeton. Przy lepszej skuteczności zostają znacząco zredukowane koszty i czas montażu. Także wykonywanie dodatkowych wykopów nie jest już konieczne,
– bariera przeciwwilgociowa: folia chroni podłoże jastrychu przed przenikaniem wilgoci,
– zielone dachy: na nowoczesnym dachu folia może znaleźć zastosowanie jako warstwa pośrednia w strukturze zielonego dachu.

Folia fundamentowa jako izolacja pozioma Folia fundamentowa jako izolacja pozioma

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKŁADANIA FOLII KUBEŁKOWEJ

Montaż jako ochrona fundamentów:  
+ tynki uszczelniające, masy uszczelniające lub powłoki bitumiczne muszą być suche i odporne na ściskanie,
+ górny punkt montażu tworzy górną krawędź muru fundamentowego, ok. 10 cm nad powłoką uszczelniającą,
+ dolny punkt montażu znajduje się powyżej rury drenażowej,
+ montaż następuje bezpośrednio z rolki. Z reguły izolacje fundamentów folią powinno się montować poziomo. Należy zwrócić przy tym uwagę, aby wytłoczenia były skierowane do ściany,
+ możliwy jest również montaż pionowy,
+ przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 20 cm zakład. Jeśli to konieczne, można stworzyć szczelne połączenia pomiędzy foliami za pomocą dwustronnie klejącej taśmy butylowej,
+ otwory pod rury oraz okna wycina się za pomocą noża (hakowego),
+ izolacje mocuje się za pomocą gwoździ na krawędzi (w pasie bez wytłoczeń). Jeśli dodatkowo mocowanie musi nastąpić przez kubełki, to należy zastosować dyble montażowe, które zapobiegają wyrywaniu kubełków,
+ jako zakończenie krawędzi górnej należ? zastosować odpowiedni profil.

Montaż jako warstwa jastrychu:
+ należy utwardzić ziemię i założyć odpowiednią włókninę filtrującą. Zakład pasów powinien wynosić ok. 20 cm,
+ rozwinąć z rolki izolację. Na dużych powierzchniach należy zastosować rolki o szerokości 3 lub 4 m, aby uniknąć strat materiału na zakładach,
+ następnie należy rozłożyć stalową siatkę zbrojeniową stosując podkładki dystansowe,
+ wylać warstwę betonu. Podłoże jest teraz zabezpieczone przed podciągającą wilgocią, a folia przyczynia się do stabilizacji, gdyż folia kubełkowa służy jako element rozprowadzający obciążenie.

Ściana fundamentowa/drenaż Ściana fundamentowa/drenaż

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY MONTAŻOWE:

+ układanie folii wytłoczeniami na zewnątrz,
+ zbyt małe zakłady folii (zalecane min. 20 cm),
+ zbyt mała ilość mocowań,
+ zasypywanie wykopów bez stopniowego zagęszczania. Zbyt duża masa ziemi podczas osiadania zrywa folię,
+ brak drenażu,
+ ściana pod folią nie jest zabezpieczona powłoką przeciwwilgociową (najczęściej masą bitumiczną).

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Gutta Polska Sp. z o.o. Gutta Polska Sp. z o.o.