Papa zgrzewalna. Oksydowana czy modyfikowana SBS?

Papy zgrzewalne przez ostatnie 20 lat niemal całkowicie zdominowały rynek hydroizolacji dachów i fundamentów, spychając na dalszy plan papy tradycyjne. Krótszy i mniej skomplikowany proces montażu, a także wydłużona trwałość uzyskanej powłoki, to tylko część korzyści płynących z zastosowania tego rodzaju izolacji.

KIEDY ZASTOSOWAĆ PAPĘ ZGRZEWALNĄ: OKSYDOWANĄ A KIEDY MODYFIKOWANĄ SBS

Zasadniczą różnicą pomiędzy papą zgrzewalną a modyfikowaną jest rodzaj użytego asfaltu.
Asfalt oksydowany
cechuje się słabą odpornością na niskie oraz wysokie temperatury. W temp. 0°C po przyłożeniu siły trwale się odkształca, z kolei w temp. powyżej 70°C staje się na tyle plastyczny, że może spłynąć z dachu o dużym nachyleniu. Dodatkowo, asfalt oksydowany jest nieodporny na działanie promieni UV, co negatywnie wpływa na żywotność pokrycia. W praktyce oznacza to, że papy oksydowane, z uwagi na ich dużą sztywność, można stosować wyłącznie w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 5°C, więc jedynie w miesiącach letnich.
Asfalt modyfikowany, dzięki zawartości elastomeru SBS nie tylko zachowuje giętkość w niskiej temperaturze (nawet –25°C), ale także spływność (do 100°C). Powłoka z dodatkiem modyfikatora SBS utrzymuje elastyczność, niezależnie od pory roku oraz czasu eksploatacji. Papy modyfikowane SBS można stosować przez okres niemal całego roku.

Środek gruntujący pod papy TES

Istotną różnicą jest rodzaj zastosowanej osnowy, od której zależy późniejsza wytrzymałość całego pokrycia papowego. W papach zgrzewalnych oksydowanych najczęściej stosowanym nośnikiem jest welon z włókien szklanych. Nie podlega on biologicznej degradacji, ani nie chłonie wody, ale niestety jest bardzo kruchy (rozciągliwość na poziomie 2%).
Zaś w papach modyfikowanych stosuje się bardziej zaawansowane rozwiązanie w postaci osnowy z włókniny poliestrowej, która również jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, ale jej rozciągliwość dochodzi do 60%.
Tak wysoka wartość parametru, jakim jest rozciągliwość, powoduje, że papa modyfikowana na osnowie z włókniny poliestrowej lepiej sprawdzi się na dachach poddawanych obciążeniom (prowadzenie prac na dachu lub zalegający zimą śnieg), niż papa oksydowana na welonie z włókien szklanych.
Nie bez znaczenia pozostaje także konstrukcja oraz rozmiar dachu. Papa oksydowana na welonie z włókien szklanych znajdzie zastosowanie na konstrukcji monolitycznej, np. wylewanym stropodachu, ale już na dachu złożonym z elementów prefabrykowanych (np. płyt kanałowych), ze względu na możliwość „klawiszowania” na skutek osiadania konstrukcji, lepiej sprawdzi się papa modyfikowana na włókninie poliestrowej.

Papy TES

WYKORZYSTANIE ZARÓWNO PAPY OKSYDOWANEJ JAK I MODYFIKOWANEJ

Jednym z przykładów jest wykonywanie pokrycia wielowarstwowego na osadzonej, betonowej konstrukcji stojącej na stabilnym gruncie. Wtedy do wcześniej zagruntowanego środkiem zwiększającym przyczepność podłoża – Teskolepem- G – należy zgrzać papę podkładową oksydowaną na welonie z włókien szklanych Prince OXY V60 S30, a następnie papę wierzchniego krycia modyfikowaną na włókninie poliestrowej Champion SBS W-PYE PV250 S52H o giętkości temperaturowej –5°C. Gdy warunki są bardziej wymagające jako podkład można zastosować papę modyfikowaną, ale na welonie z włókien szklanych Champion SBS V100 S46 (–5°C), a jako wierzchnie krycie papę modyfikowaną na włókninie poliestrowej Champion SBS W-PYE PV250 S52H (–20°C). Takie pokrycie będzie cechowała jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna, zapewniona przez papę podkładową na osnowie z włókien szklanych oraz elastyczność, dzięki zastosowaniu papy modyfikowanej wierzchniego krycia.

WYKONANIE POKRYCIA WIELOWARSTWOWEGO PRZY UŻYCIU TYLKO PAP OKSYDOWANYCH LUB TYLKO MODYFIKOWANYCH

Pierwszy przypadek, to opcja ekonomiczna, gdzie jako podkład można wykorzystać papę podkładową oksydowaną Prince OXY V60 S30, a jako wierzchnie krycie papę oksydowaną Prince OXY plus V60 S42H, której osnowa to włóknina poliestrowa. W ten sposób zyskujemy zbliżone wartości co w wyżej wspomnianych przypadkach w rozsądnej kategorii cenowej. W drugim wypadku jako podkład wybieramy papę podkładową z linii Champion SBS np. P-PYE PV200 S40 (–10°C) lub P-PYE PV250 S50 (–20°C), a do pokrycia wierzchniego papę z linii Royal SBS np. W-PYE PV250 S52H (–25°C) lub W-PYE PV300 S56H (–25°C). Takie pokrycie z pewnością sprawdzi się na dachach niestabilnych wymiarowo, na obszarach szkód górniczych oraz w miejscach narażonych na długotrwałe zaleganie śniegu.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy TES Sp. z o.o. TES Sp. z o.o.