Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL® jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych

Fermacell

Płyty gipsowo-włóknowe wnoszą wiele zalet w przypadku rozwiązań do konstrukcji drewnianej. Już rozwiązania z płytowaniem jednowarstwowym w zakresie izolacji akustycznej, zdrowego trybu życia, odporności ogniowej i statyki wypadają co najmniej tak samo, a w większości przypadków znacznie lepiej niż konstrukcje z dwuwarstwowymi okładzinami z płyt drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych.

Płyty Feramcell
Płyty Feramcell

Nowoczesne budownictwo drewniane odkryło zalety prefabrykacji. Coraz częściej elementy ścian, dachów i stropów są prefabrykowane w halach przemysłowych w idealnych warunkach i niezależnie od pogody. Zalety: niezawodność, wysoka jakość i krótki czas montażu. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być wykorzystywane zarówno do konstrukcji ścian jak i sufitów. Znajdują one uniwersalne zastosowanie jako: płyty budowlane, do przegród z wymaganą określoną odpornością ogniową, czy do pomieszczeń wilgotnych. Ponadto płyty fermacell® mogą być montowane natychmiast po dostawie, bez straty czasu.
Dzięki specjalnemu procesowi produkcji, w którym włókna papierowe z recyklingu, gips i woda są prasowane razem pod wysokim ciśnieniem, płyty fermacell ® charakteryzują się wysoką stabilnością i nośnością. Dlatego większość wymagań w budownictwie drewnianym może być spełniona już przy zastosowaniu poszyć jednowarstwowych. W tym przypadku płyty gipsowo-włóknowe są przykręcane lub mocowane do konstrukcji nośnej. Z kolei w konstrukcjach z płyt drewnopochodnych wiele wymagań jest spełnianych zazwyczaj dopiero przy zastosowaniu drugiej warstwy płyt. Oznacza to dodatkowe koszty związane z wyższym zapotrzebowaniem na materiał i dodatkowym etapem pracy oraz zostaje zwiększona grubość przegrody.
Doskonałe właściwości dźwiękoizolacyjne płyt gipsowo-włóknowych fermacell® zostały potwierdzone przez różne instytuty badawcze. Nawet konstrukcje z poszyć jednowarstwowych osiągają lepsze wartości izolacyjności akustycznej niż konstrukcje z poszyć dwuwarstwowych z płyt drewnopochodnych. Przykładowo, konstrukcja obłożona obustronnie płytami fermacell® 1 x 12,5 mm uzyskuje wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw na poziomie 44 dB. Z kolei konstrukcja obłożona obustronnie płytami drewnopochodnymi 1 x 15,0 mm osiąga tylko Rw = 36 dB. Nawet jeśli każdą stronę ściany dodatkowo obłożymy płytami gipsowo- kartonowymi 1 x 9,5 mm, to taka konstrukcja ma nadal mniejszą wartość Rw = 43 dB, niż w przypadku rozwiązania fermacell®.
Płyty gipsowo-włóknowe regulują klimat i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju pleśni. W ten sposób odpowiadają one klasie adsorpcji pary wodnej WS II. Oznacza to, że pod względem zdolności do wyrównywania wilgotności są one bezpośrednio porównywalne z tynkami glinianymi i tym samym mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia. Ponadto charakteryzują się niską zdolnością do pęcznienia i kurczenia się.
Do produkcji płyt gipsowo-włóknowych fermacell® stosowane są wyłącznie naturalne materiały bez dodatków klejów. Są niepalne i spełniają wymagania klasy reakcji na ogień A2.
Dzięki temu oferują niezawodną i wysoką ochronę wykonanej z nią przegrody. Konstrukcje z jedną warstwą płyt fermacell® po obu stronach osiągają już klasę odporności ogniowej (R)EI60. Natomiast konstrukcje z jedną warstwą materiału drewnopochodnego i płytami gipsowymi po obu stronach mogą spełnić tylko wymagania na poziomie odporności ogniowej 30 minutowej.
Specjalny proces produkcji płyt zapewnia wysoką stabilność i nośność. Przykładowo, płyta fermacell® o grubości 12,5 mm może wytrzymać obciążenie konsolowe do 50 kg (0,5 kN) na każdy punkt mocowania.
Aby wspomóc wykonawców i producentow konstrukcji drewnianych i wyspecjalizowanych projektantów, firma fermacell® opracowała cyfrowy planer konstrukcji drewnianych (www.holzbauplaner. com) do planowania konstrukcji ściennych z poszyciem jedno- lub wielowarstwowym. Projektowanie modułów ściennych zgodnie z Eurokodem 5 można wykonać w zaledwie pięciu krokach.

www.fermacell.pl

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy James Hardie Europe GMBH James Hardie Europe GMBH