PRAWDZIWY BETON jak z betoniarni

Beton w worku Lafarge to bardzo dobra urabialność, szerokie widełki w dozowaniu wody i wysoka wytrzymałość. I oczywiście grube kruszywo, które zapewnia wysoką jakość i dobre parametry produktu.

ZASTOSOWANIE BETONÓW WORKOWANYCH

Betony workowane B20, B30 i  B30 Sprint od Lafarge nadają się do róż-nych zastosowań, a  łączy je m.in. użycie grubego kruszywa zwiększają-cego wytrzymałość, obecność biopo-limerów wpływających pozytywnie na reologię mieszanki i ułatwiających mieszanie, zmniejszone pylenie oraz możliwość zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – w róż-nych warunkach pogodowych Beto-ny workowane Lafarge to jakość jak z betoniarni.

WŁAŚCIWOŚCI B20, B25, B30 SPRINT:

  • wybrany przez wykonawców (podczas ślepych testów z wykonawcami), 
  • najwięcej najgrubszego kruszywa (w  porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku gotowymi mieszankami cementowymi. Porównania wykonane we własnym zakresie. Produkt Lafarge – kruszywo do 8 mm),
  • spełnia wymagania dla betonu konstrukcyjnego.

GRUBE KRUSZYWO

Beton jest kompozytem składają-cym się z  dwóch głównych składników – zaczynu cementowego (cementu i  wody) oraz kruszywa. Jednym z najważniejszych aspektów podczas projektowania betonu jest odpowiedni dobór kruszywa, między innymi dlatego, że stanowi ono na-wet 70% masy całego betonu. Zaczyn cementowy jest materiałem wiążącym beton, a kruszywo to wypełniacz. Z tego względu odpowiednia „współpraca” zaczynu i  kruszywa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak najwyższej jakości oraz trwałości be-tonu. Kruszywo stosowane w dostępnych na rynku betonach to najczęściej mieszanka piasku o  uziarnieniu od 0 do 4 mm i  kruszywa „grube-go” o uziarnieniu od 2 do 8 mm lub  16 mm. Jednak to właśnie zawartość kruszywa grubego o wymiarze ziarna powyżej 4 mm odróżnia beton od za-prawy. Produkty niezawierające kruszywa grubego o  ziarnie większym niż 4 mm powinny być więc nazywane zaprawami, a nie betonami. 

Oblicz zużycie betonu w worku: https://www.lafarge.pl/faq/kalkulator-betonu

Właściwa ilość oraz rozmiar kruszywa pozwala uzyskać świetną urabialność betonu, charakteryzującą się: 

  1. łatwością pracy,
  2. brakiem lepkości,
  3. zmniejszonym pyleniem.
Ostatecznie prawidłowa współpraca zaczynu cementowego i  kruszywa pozwala na uzyskanie betonu mrozoodpornego, o  odpowiedniej wytrzymałości m.in. do zastosowań konstrukcyjnych.

Film z wykorzystaniem B25 podczas pracy w łazience: https://www.youtube.com/@LafargePolskaOfficial

www.lafarge.pl

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Holcim Polska  S.A. Holcim Polska S.A.