Standard WT 2021 – jak spełnić wymagania

Od stycznia 2021 r. obowiązują nowe, zaostrzone wymagania dotyczące parametrów cieplnych budynków oraz zużycia energii. Zmiany te nie są ani dla inwestorów, ani wykonawców, ani producentów materiałów budowlanych zaskoczeniem, ponieważ zapowiadane były od dawna i wprowadzane stopniowo – pierwsze zaczęły obowiązywać od stycznia 2014 r., następne zostały wprowadzone w 2017 r.

Standard budowlany – określany literami WT (warunki techniczne) oraz cyframi oznaczającymi rok, w którym zaczną obowiązywać – to po prostu zbiór wymagań prawnych, jakie muszą spełnić budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po dacie jego wprowadzenia. Co ważne, dotyczą one nie tylko nowo budowanych domów, ale również tych rozbudowywanych czy poddawanych modernizacji. Obecne standardy WT 2021 to już ostatnie regulacje, które niejako wymuszają wyłącznie budowę domów energooszczędnych.

Warunki techniczne – nowelizacja co ma na celu

Etapowe wprowadzanie zmian pozwoliło zwiększyć świadomość projektantów, wykonawców i inwestorów oraz dostosować parametry techniczne materiałów i technologii budowlanych. Nowe warunki techniczne mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków (co jest jednym z elementów redukujących zużycie energii i emisję CO2 w budownictwie) oraz upowszechnienie ekologicznych źródeł ciepła. Dotyczą przede wszystkim zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła przegród oraz ograniczenia zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną (węgla, gazu czy leju opałowego). Rygorystyczne wytyczne WT 2021 sprawią, że nowo budowane czy modernizowane domy będą energooszczędne, a przy tym tanie w eksploatacji, ekologiczne i komfortowe dla mieszkańców. Pozwolą nie tylko ograniczyć emisję CO2, ale także obniżyć rachunki do minimum.

Warunki techniczne – zmiany

Wymagania techniczne obowiązujące od stycznia 2021 r. nie są trudne do spełnienia, ponieważ jak już wspomniano producenci materiałów budowlanych mieli dużo czasu, aby się do nich przygotować. Ponadto gotowe projekty budowlane już od dawna spełniają wymagania domów energooszczędnych. Nowe wytyczne przedstawiamy w tabeli, dla porównania podajemy również warunki techniczne przed nowelizacją.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)]

od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r. *)

Ściany zewnętrzne
a) przy ti ≥ 16oC
b) przy 8oC ≤ ti < 16oC
c) przy ti < 8oC

0,25

0,45

0,90

0,23
0,45
0,90

0,20

0,45

0,90

Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8oC oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
b) przy ti < 8oC
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanych

1,00

bez wymagań

0,30

1,00

bez wymagań

0,30

1,00

bez wymagań

0,30

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti ≥ 16oC
b) przy 8oC ≤ ti < 16oC
c) przy ti < 8oC

0,20

0,30

0,70

0,18

0,30

0,70

0,15

0,30

0,70

Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16oC
b) przy 8oC ≤ ti < 16oC
c) przy ti < 8oC

0,30

1,20

1,50

0,30

1,20

1,50

0,30

1,20

1,50

Stropy nad nieogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy między kondygnacyjne:

a) przy Δti ≥ 8oC
b) przy Δti < 8oC

c) oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

1,00

bez wymagań

0,25

1,00

bez wymagań

0,25

1,00

bez wymagań

0,25

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti ≥ 16oC
b) przy ti < 16oC

1,3

1,8

1,1

1,6

0,9

1,4

Okna połaciowe:

a) przy ti ≥ 16oC
b) przy ti < 16oC

1,5

1,8

1,3

1,6

1,1

1,4

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti ≥ 8oC
b) przy Δti < 8oC

c) oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

1,5

bez wymagań

1,5

1,3

bez wymagań

1,3

1,1

bez wymagań

1,1

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,7

1,5

1,3

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych nieogrzewanych

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia

ti – temperatura ogrzewanego pomieszczenia zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia

*) od stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością

Dom energooszczędny – wymagania

Jak widać wytyczne WT 2021 skupiają się na izolacyjności cieplnej budynków, uzależnionej bezpośrednio od współczynnika przenikania ciepła Uc. Wartość tego współczynnika każdej przegrody budowlanej – ścian, dachów, podłóg, okien i drzwi – nie może przekraczać granicznych wartości podanych w tabeli. Natomiast współczynnik przenikania ciepła U zależy od grubości oraz jakości zastosowanych materiałów. Dlatego wybierając materiał termoizolacyjny, pod uwagę należy wziąć współczynnik przewodzenia ciepła λ – im jest on niższy, tym lepiej. Inną ważną kwestią jest oszczędność energii. Jest ona ściśle związana z energią pierwotną, czyli wszystkimi działaniami, które prowadzą do produkcji, transportu, dostarczenia czy magazynowania danego źródła energii. Wartość wskaźnika energii pierwotnej EP mówi nam, ile energii należy dostarczyć do budynku w celu jego ogrzania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. I tak w 2014 r. wartość EP nie mogła przekroczyć 120 kWh/mna rok, w 2017 r. – 95 kWh/m2 na rok, natomiast według standardów WT 2021 – 70 kWh/m2 na rok. Jeśli zależy nam na maksymalnym obniżeniu wskaźnika EP, warto postawić na odnawialne źródła energii (OZE), czyli źródła wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego czy energię geotermalną. Z tego też powodu domy energooszczędne bardzo często zasilane w wysoko sprawne źródła ciepła takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.