STROP W ZALEDWIE JEDEN DZIEŃ! Zalety prefabrykowanych płyt z betonu komórkowego

Wylewanie stropów monolitycznych lub budowa częściowo prefabrykowanych stropów belkowo-pustakowych wymaga sporo czasu i wysiłku, wiąże się również z licznymi pracami „mokrymi”. Alternatywą są prefabrykowane stropy z płyt z betonu komórkowego. Pozwalają one na bardzo szybki montaż – nawet w jeden dzień można ułożyć strop kondygnacji typowego domu jednorodzinnego. Co więcej można go od razu obciążać.

PREFABRYKOWANE STROPY Z PŁYT Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

Wśród prefabrykowanych stropów szczególne zalety mają płyty stropowe wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego. Można z nich wykonywać stropy o sporych rozpiętościach, dochodzących nawet do 7,5 m. Płyty z betonu komórkowego charakteryzują się nie tylko dużą nośnością i sztywnością, ale również izolacyjnością termiczną – zdecydowanie większą niż innych stropów z betonu. Ten ostatni parametr istotny jest zwłaszcza w domach z płaskim dachem, ponieważ stropodach z takich płyt wymaga mniejszego docieplenia. Przewagą stropów z betonu komórkowego jest możliwość wykonywania z nich wspornikowych płyt balkonowych o wysięgu do 1,5 m. W miejscu oparcia ich na ścianach domu nie występują mostki termiczne, które są zwykle zmorą przy tradycyjnie wylewanych balkonach żelbetowych. 

Ważną cechą betonu komórkowego jest lekkość, a zatem stropy z tego materiału są lżejsze od monolitycznych czy gęstożebrowych, stanowią dużo mniejsze obciążenie dla ścian konstrukcyjnych domu, jak i jego fundamentów. 

Inną zaletą betonu komórkowego jest całkowita niepalność, zatem i płyty stropowe z tego materiału odznaczają się tą cechą. Ta technologia jest szczególnie rekomendowana do domów wybudowanych z bloczków z betonu komórkowego. Wówczas konstrukcja budynków jest systemowa, a więc jednorodna pod względem materiałowym, co przekłada się na zdrowy i przyjazny mikroklimat we wnętrzach domu.

SZYBKI MONTAŻ 

Wykonanie stropu z płyt z betonu komórkowego o powierzchni 100 mkw., a więc kondygnacji typowego domu jednorodzinnego, zajmuje nie więcej niż jeden dzień roboczy. Dla porównania wykonanie podobnej wielkości żelbetowych stropów monolitycznych wymaga nawet dwóch tygodni, licząc od przygotowania deskowań i montażu uzbrojenia z prętów stalowych, aż po betonowanie płyty i jej pielęgnację przez pierwsze dni twardnienia. Podobną ilość czasu zajmuje budowa stropów gęstożebrowych. 

Tymczasem wykonanie stropu z prefabrykowanych płyt z betonu komórkowego jest błyskawiczne – nie potrzeba deskowań, stempli, ogranicza się do minimum prace „mokre”. Wykonany strop można praktycznie od razu obciążać. Wyeliminowanie przerw technologicznych przyspiesza budowę domu, a przez to zmniejsza jej koszt.

PROSTA BUDOWA KROK PO KROKU 

Płyty stropowe z betonu komórkowego produkowane są na wymiar dla konkretnego budynku. Dotyczy to także dodatkowych elementów konstrukcyjnych, jak wymianów wykonanych z kształtowników lub blach stalowych, na których płyty opierają się przy otworach w stropie, przeznaczonych na przykład na schody lub komin. Zwykle to producent danych płyt stropowych zapewnia klientowi wsparcie techniczne i opracowuje projekt konstrukcji stropu. Na budowę zostaną dostarczone gotowe płyty wraz z dokładnymi planami montażowymi. 

 1. Do rozładunku płyt stropowych używa się pasów montażowych lub specjalnego uchwytu. Ważne, aby płyty transportować w pozycji poziomej. 
 2.  Na powierzchnię muru, w miejscu gdzie będą oparte płyty, należy rozłożyć systemową zaprawę do cienkich spoin. Po związaniu łączy ona trwale strop ze ścianami, usztywniając całą bryłę budynku. Powierzchnia muru w miejscu oparcia płyt powinna być równa i gładka. 
 3. Bardzo ważne jest poprawne ułożenie pierwszej płyty stropowej, aby nie trzeba było przesuwać kolejnych elementów w celu dokonania korekty. Każdą następną płytę po ułożeniu należy dosunąć do płyt już ułożonych. Płyty dosuwa się zarówno po ich długości, jak i szerokości. 
 4. Pomiędzy poprawnie ułożonymi płytami powstają zamki, w których umieszcza się pręt zbrojeniowy o średnicy 8 mm i wypełnienia je betonem o drobnym uziarnieniu. Zamki pomiędzy płytami zapewniają im współpracę przy przenoszeniu obciążeń i zapobiegają klawiszowaniu stropu. 
 5. Oprócz zamków pomiędzy płytami, istotną rolę w usztywnieniu nie tylko stropów, ale i ścian domu, odgrywają żelbetowe wieńce obwodowe, które wymagają dodatkowego ocieplenia od strony zewnętrznej. Tutaj rekomendowane jest zastosowanie termoizolacji z lekkich elementów z betonu komórkowego. 
 6. Zaletą stropów z gotowych płyt z betonu komórkowego jest nie tylko wysoka efektywność ich budowy, ale i gładka powierzchnia elementów. Dzięki czemu strop można szybko wykończyć, wykonując pocienione warstwy tynkarskiej. 

Położony strop z płyt z betonu komórkowego można od razu obciążać, np. możliwe jest ustawianie palet z bloczkami i murowanie kolejnej kondygnacji. 

Przy stropach z betonu komórkowego należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 • otwory, np. na kanały dymowe – należy przewidzieć ich rozmieszczenie już na etapie projektu, żeby nie występowała kolizja ze zbrojeniem płyt stropowych; w przypadku większych otworów płyty należy opierać na stalowych wymianach, 
 • wykonanie wsporników z płyt zbrojonych z betonu komórkowego (np. balkony, okapy) – można je wysunąć na długość 1,5 m (przy grubości płyty min. 20 cm), 
 • rozładunek płyt – podczas rozładunku płyty należy transportować w pozycji poziomej, 
 • odpowiednią głębokość oparcia płyt na konstrukcji, 
 • zbrojenie – podczas montażu w kieszeni pomiędzy płytami należy umieścić zbrojenie (pręty o średnicy 8 mm) i zalać je betonem, 
 • wykonanie wieńca – po zamontowaniu stropu należy wykonać wieniec – zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
1) Do rozładunku płyt stropowych używa się pasów montażowych lub specjalnego uchwytu.
2) Na powierzchnię muru, w miejscu, gdzie będą oparte płyty, należy rozłożyć zaprawę.
3) Bardzo ważne jest poprawne ułożenie pierwszej płyty.
4) Każdą następną płytę po ułożeniu należy dosunąć do płyt już ułożonych.
5) Po zamontowaniu płyt konieczne jest ułożenie w spoinach między nimi zbrojenia i wypełnienie mieszanką betonową.
6) Gładkie płyty ułatwiają i przyspieszają prace wykończeniowe.
Przy mniejszych otworach (np. na komin) płyty stropowe można oprzeć na wymianie, wykonanym z blach stalowych.
Z płyt stropowych z betonu komórkowego można również wykonać balkony. W miejscu oparcia na ścianie wysuniętych płyt balkonu nie występują mostki termiczne.
Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Xella Polska Sp. z o.o. Xella Polska Sp. z o.o.