Wykonanie elewacyjnej powłoki malarskiej

Wykonanie powłoki malarskiej na elewacji jest najprostszym sposobem podniesienia jej walorów estetycznych i użytkowych. Nowoczesne farby elewacyjne pozwalają na wykonanie barwnej powłoki o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wietrzenie, zabrudzanie oraz porost glonów i grzybów. Jednak największymi zaletami tego sposobu odświeżania elewacji są łatwość wykonania i możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznego budynku.

Korzyści przemalowania elewacji:
+ okresowa renowacja i konserwacja powierzchni;
+ podniesienie odporności elewacji na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych;
+ możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznego budynku (przez zmianę koloru, połysku czy wykonanie laserunku);
+ wysoka trwałość i przyczepność powłoki malarskiej do podłoża;
+ zwiększenie odporności elewacji na porost glonów i grzybów;
+ możliwość maskowania drobnych rys i pęknięć podłoża (przy zastosowaniu farby z dodatkiem mikrowłókien);
+ łatwy i prosty sposób wykonania renowacji.

FARBY KABE

RENOWACJA ELEWACJI POKRYTEJ DYSPERSYJNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ LUB TYNKIEM NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Ściany zewnętrzne chronią budynek przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i są nieustannie narażone na destrukcyjne działanie: opadów deszczu, śniegu, mrozu, zmian temperatur oraz słońca i wiatru. W miarę upływu czasu zewnętrzna powłoka elewacji podlega procesom starzenia i aby dalej mogła skutecznie chronić budynek, powinna być okresowo odnawiana, min. raz na 5 lat. Do renowacji elewacji wykonanych z materiałów mineralnych (takich jak: tynk cementowy i podłoże betonowe) oraz pokrytych farbą dyspersyjną lub tynkiem syntetycznym najczęściej stosowana jest akrylowa farba elewacyjna. Tworzy ona estetyczne, matowe powłoki o wysokich parametrach użytkowych i dużej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością powierzchniową oraz dużą odpornością na alkalia. Oferowana jest w najszerszej palecie kolorów wg firmowych wzorników producentów farb oraz wg wzorników systemowych jak np. NCS lub dostarczonego wzoru. Podłoża chłonne lub kredujące przed nanoszeniem farby dyspersyjnej należy zawsze zagruntować odpowiednim preparatem.

FARBY KABE

MALOWANIE PIERWOTNYCH (NIEMALOWANYCH WCZEŚNIEJ) PODŁOŻY MINERALNYCH

Większość istniejących budynków posiada elewację wykonaną z materiałów mineralnych tj. tynk cementowy i cementowo- wapienny, a na te nowo wykonywane często stosowane są tynki cienkowarstwowe: tynki mineralne, krzemianowe (silikatowe) czy też polikrzemianowe. Do malowania takich podłoży najlepsza jest farba na bazie spoiwa krzemianowego, jakim jest potasowe szkło wodne. W grupie produktów powłokowych popularnie nazywanych silikatowymi szczególnie wyróżniają się farby polikrzemianowe. Ta wyjątkowa grupa farb na bazie modyfikowanego potasowego szkła wodnego, tworzy trwale związaną z podłożem dekoracyjną powłokę o mineralnym charakterze, wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Zapewnia także wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz znacznie spowolnia proces zabrudzania elewacji. Produkty te w odróżnieniu od typowych farb silikatowych są łatwe w aplikacji i mało podatne na niekorzystne warunki wiązania i aplikacji. Farby polikrzemianowe można także z powodzeniem stosować na podłożach pokrytych wcześniej powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Farby te dostępne są w szerokiej palecie kolorów lub wg dostarczonych wzorów, możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych. Podłoża mineralne przed malowaniem należy odpowiednio wcześniej zagruntować odpowiednim preparatem.

FARBY KABE

WYKONANIE POWŁOKI ZAPEWNIAJĄCEJ NAJWYŻSZĄ OCHRONĘ PRZED ZABRUDZANIEM

Przy wykonywaniu powłoki malarskiej na elewacjach obiektów reprezentacyjnych oraz budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu zakładów przemysłowych oraz w centrach dużych miast najlepiej sprawdzają się silikonowe farby elewacyjne. Farby te pozwalają na wykonanie dekoracyjnych i ochronnych powłok o wyjątkowej odporności na zabrudzanie i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tworzą trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Po zmoczeniu silikonowej powłoki na jej powierzchni występuje efekt „odpychania” cząsteczek wody. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Farba silikonowa może być stosowana na wszelkich podłożach mineralnych jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Dostępna jest w szerokiej palecie kolorów wg firmowych wzorników producentów farb lub też wg dostarczonego wzoru, możliwego do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych. Przed nanoszeniem farby silikonowej chłonne podłoża mineralne należy pokryć odpowiednim preparatem gruntującym.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRZY MALOWANIU ELEWACJI I JAK ICH UNIKAĆ

1. Nie właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod elewacyjną powłokę malarską powinno być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy należy wcześniej usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody z dodatkiem odpowiedniego detergentu. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych konieczne jest zachowanie odpowiedniego okresu sezonowania podłoża.
2. Niewłaściwe dobrany rodzaj farby do właściwości podłoża. Farby elewacyjne różnią się swoim składem i właściwościami i dlatego powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża. Obowiązuje zasada, iż najlepiej stosować ten sam rodzaj farby, co rodzaj podłoża jak np. na tynki akrylowe stosujemy farby akrylowe, na tynki krzemianowe farby krzemianowe itd. Przy czym farby krzemianowe (silikatowe) można stosować wyłącznie na podłoża mineralne. Wyjątkiem w tej grupie jest farba polikrzemianowa, która z powodzeniem może być również stosowana na podłoża na bazie tworzyw sztucznych.
3. Nie gruntowanie chłonnego podłoża. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne lub kredujące należy zagruntować odpowiednim dla danej farby preparatem gruntującym. Efektywność zastosowanego preparatu gruntującego zależy również od sposobu jego aplikacji, najlepsza jest przy wcieraniu preparatu w podłoże za pomocą szczotki lub pędzla. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania farby.
4. Nakładanie farby podczas niekorzystnych warunków zewnętrznych. W celu uniknięcia zjawiska powstawania różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą od +5°C do +25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
5. Nakładanie powłoki o niewłaściwej grubości lub nadmierne rozcieńczanie farby. Farba elewacyjna powinna być zawsze nakładana w dwóch cienkich warstwach, zapewniających całkowite i równomierne pokrycie podłoża. Nałożenie tylko jednej warstwy nie pozwala na uzyskanie odpowiedniej grubości powłoki zapewniającej jej trwałość i wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych. Natomiast dodanie do farby zbyt dużej ilości wody może spowodować zmniejszenie stopnia krycia, różnice w odcieniach oraz znaczne pogorszenie właściwości wytrzymałościowych wykonanej powłoki malarskiej.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Farby Kabe Polska Sp. z o.o. Farby Kabe Polska Sp. z o.o.