Wykorzystanie płyt ściennych wielkoformatowych

Współczesne budownictwo oraz przepisy budowlane stawiają coraz wyższe wymagania jakie powinny spełniać materiały do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zwłaszcza dot. obiektów przemysłowych. Powinny charakteryzować się wysoką odpornością ogniową, wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Produktami spełniającymi te wymogi i wykorzystywanymi do budowy przegród są płyty ścienne wielkoformatowe.

Wykorzystanie płyt ściennych wielkoformatowych

PŁYTY ŚCIENNE

Płyty produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego i przeznaczone do wznoszenia ścian osłonowych zewnętrznych oraz ścian działowych wewnętrznych w obiektach przemysłowych, handlowych i komercyjnych. Zbrojone elementy ścienne montowane są do konstrukcji nośnej budynku wykonanej z prefabrykowanych słupów i rygli stalowych lub żelbetowych. W zależności od projektowanego rozwiązania konstrukcyjnego płyty mogą być montowane po stronie zewnętrznej, wewnętrznej lub pomiędzy słupami. Płyty ścienne mocowane są do szkieletowej konstrukcji nośnej za pomocą systemu łączników i kotew w zależności od sposobu oparcia. Maksymalny rozstaw osiowy elementów konstrukcji nośnej szkieletowej wynosi 6,0 m. Elementy ścienne produkowane są z betonu komórkowego w klasie wytrzymałości AAC 4 oraz gęstości 600 kg/m3 i grubościach 15, 17,5, 20, 24, 30 i 36 cm. Płyty produkowane są w dwóch typach profilowania jako pióro i wpust oraz gładkie.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI PŁYT

Ścienne elementy zbrojone charakteryzują się:
– sześciogodzinną odpornością ogniową (klasa EI360) – ograniczają zagrożenie rozprzestrzeniania się ognia, ograniczają powstawanie pożarów wtórnych, nie wydzielają trujących gazów, osłabiają skutki eksplozji,
– wysoką izolacyjnością cieplną i akustyczną – wysoka akumulacyjność cieplna, stabilny mikroklimat wewnątrz,
– szybkim i sprawnym montażem,
– szybką obróbką ścian.

Montaż płyt wielkoformatowych

MONTAŻ PŁYT

Montaż płyt należy prowadzić z zachowaniem wszelkich zasad BHP i przepisów związanych z pracą na wysokości. Ze względu na duży format i ciężar płyt, montaż do konstrukcji szkieletowej należy prowadzić z wykorzystaniem dźwigu oraz podnośnika koszowego przyściennego. Ściany z elementów zbrojonych opiera się na cokole żelbetowym lub murowym. Wysokość cokołu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Maksymalne przewieszenie ścian z elementów zbrojonych może wynosić 1/3 jej grubości. Zbrojone elementy ścienne mocowane są do słupów konstrukcji wsporczej przy pomocy specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. Płyty ułożone na zewnątrz konstrukcji wsporczej montuje się przy pomocy łączników dociskowych lub łączników mocowanych do szyny 38/17. Spoiny pionowe pomiędzy płytami uzupełniane są wełną mineralną oraz wypełniane sznurem PE i fugą plastyczną. Spoiny poziome wypełniane są fugą plastyczną. Powierzchnię płyt wykańcza się strukturalną powłoką nawierzchniową, kryjącą, przeznaczoną do malowania płyt ściennych z betonu komórkowego.

Montaż płyt wielkoformatowych

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Przy montażu płyt ściennych należy:
– uszczelnić połączenie pomiędzy płytami i konstrukcją nośną budynku,
– stosować wyłącznie wełnę o temperaturze topnienia powyżej 1000 st. C,
– stosować masy uszczelniające o wysokiej ognioodporności i elastyczności – nie mogą to być zwykłe masy silikonowe lub akrylowe powszechnie dostępne na rynku, tylko specjalne polimery z wypełniaczami,
– łączniki stalowe mocować do płyt za pomocą kotew stalowych, co zapewnia mocne połączenie elementów.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Bruk-Bet Sp. z o.o. Bruk-Bet Sp. z o.o.