Wylewka polecana do ogrzewania podłogowego? LIVELLINA 5-40!

LIVELLINA 5-40 jest przygotowywaną w zakładzie samopoziomującą zaprawą o kolorze szarym na bazie specjalnych cementów, wyselekcjonowanych wypełniaczy, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. Po wymieszaniu z wodą uzyskuje się doskonale płynną, samorozlewną masę, która nie ulega sedymentacji, rozsegregowywaniu składników lub wypieraniu lekkich frakcji na powierzchnię. Masę można nakładać w warstwach o grubości od 5 mm do 40 mm. Związana wylewka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, jest odporna na uderzenia i ścieranie, posiada gładką i wolną od pyłu powierzchnię. Produkt nie zawiera upłynniaczy na bazie substancji białkowych lub związków, które mogą uwalniać formaldehyd albo amoniak. Dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów zminimalizowano emisję lotnych związków organicznych. Zgodnie z EN 13813 LIVELLINA 5-40 należy do klasy CT-C30-F6.

Samopoziomująca wylewka cementowa do wyrównywania jastrychów i podłoży cementowych warstwą o grubości od 5 do 40 mm jest szczególnie polecana do systemów ogrzewania podłogowego:

 • Samopoziomująca, wzmacniana włóknami
 • Do aplikacji ręcznej lub maszynowej
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • Do stosowania w grubości od 5 do 40 mm w jednej warstwie
 • Do przekrycia rur i przewodów grzewczych wystarcza już 5 mm grubości warstwy

Zakres zastosowania wylewki Livellina 5-40

LIVELLINA 5-40 może być stosowana wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie odpowiednia jako:

 • samopoziomująca wylewka cementowa do wyrównywania nieregularnych podłoży o dużych nierównościach, które następnie będą pokrywane wykładzinami tekstylnymi, posadzkami z żywic syntetycznych, okładzinami z tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki, podłogami lub okładzinami drewnianymi itp.
 • materiał do wyrównywania posadzek betonowych i jastrychów cementowych
 • samopoziomująca wylewka cementowa do systemów ogrzewania podłogowego
 • materiał do wyrównywania podłoży wykonanych z błędami wysokościowymi, które uniemożliwiają zastosowanie jastrychów pływających o odpowiedniej grubości
 • po zabezpieczeniu hydroizolacją wylewka nadaje się do zastosowania w łazienkach (poza obszarem prysznica) przy klasach oddziaływania wody W0-I, W1-I i W2-I wg normy DIN 18534, na podłożach nośnych, odpornych na zginanie i o stabilnym kształcie
 • 5 mm grubości przekrycia rur grzewczych tylko przy niewielkich obciążeniach punktowych.

Instrukcja stosowania

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED APLIKACJĄ

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od kurzu i nie związanych fragmentów materiałów. Pozostałości oleju i smaru oraz resztki kleju ze starych podłóg (wykładzin tekstylnych, PCV, parkietu itp.) należy starannie usunąć. Podłoża gładkie i o słabej chłonności muszą wcześniej zostać uszorstnione np. poprzez groszkowanie, śrutowania lub za pomocą innych metod. Podłoża porowate i silnie chłonne jak również podłoża na bazie magnezu lub anhydrytu należy wcześniej zagruntować preparatem TILE PRIMER lub EKOR 61. Odczekać do całkowitego wyschnięcia gruntu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawę LIVELLINA 5-40 należy wymieszać z ok. 20-22% wody (5,0-5,5 litra na worek 25 kg) aż do uzyskania gładkiej, wolnej od grudek, płynnej i samopoziomującej masy. Do mieszania używać mieszadeł wolnoobrotowych (np. wiertarka niskoobrotowa z mieszadłem do zapraw). Nie należy przekraczać podanej ilości wody. Większa ilość wody nie poprawia rozpływności mieszaniny, a może spowodować pogorszenie jakości powierzchni i właściwości mechanicznych związanej wylewki. Odczekać ok. 4-5 min do ustabilizowania się masy, następnie ponownie krótko przemieszać. W normalnych warunkach (+23°C) czas przydatności do użycia (czas plastyczności) tak przygotowanej masy wynosi ok. 30 minut; przy wyższych temperaturach czas ten jest krótszy, przy niższych – dłuższy.

Wylewkę można aplikować także mechanicznie używając np. następujących urządzeń mieszających: PFT G4 firmy Rotomix, Putzmeister MP 25 z mieszadłem wtórnym, mieszarka planetarna Collomatic XM2-650, Inotec-ino COMB M4G z mieszadłem wtórnym, M-Tec Duomix 2000, Turbosol Giotto Mono z mieszadłem wtórnym i inne.

APLIKACJA WYLEWKI – WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podłoże zwilżyć aż do całkowitego nasycenia. Usunąć wszelkie zastoiny wody pozostawiając nadmiar wody do wsiąknięcia lub odparowania albo usunąć gąbką. Wstępne zwilżanie podłoży gruntowanych TILE PRIMER lub EKOR 61 nie jest wymagane. Masę wylać na przygotowane podłoże i rozprowadzić raklą w jednym przejściu na żądaną grubość. Grubość warstwy może wynosić maksymalnie 40mm. Do ostatecznego wyrównania dochodzi samoczynnie. Dla uzyskania zamkniętej powierzchni i usunięcia pęcherzyków powietrza użyć wałka kolczastego, przy czym kolce muszą być dłuższe niż grubość naniesionej warstwy. W przypadku aplikacji na dużych powierzchniach wylewkę należy dylatować w miejscu istniejących już w podłożu szczelin dylatacyjnych oraz wykonać nowe dylatacje w odstępach nie przekraczających 5 metrów. Przy grubości powyżej 40 mm lub przy naprawie małych powierzchni nanieść najpierw pierwszą warstwę na głębsze ubytki, tak aby uzyskać równomierną podstawę. Gdy tylko pierwsza warstwa będzie gotowa do przejścia po niej (po ok. 3 godzinach w temperaturze +23°C) nanieść 60-80 g/m2 TILE PRIMER lub EKOR 61 i odczekać, aż grunt całkowicie wyschnie. Następnie, już na całą powierzchnię, nałożyć drugą warstwę LIVELLINA 5-40 o maksymalnej grubości nie przekraczającej 40mm. Narzędzia robocze należy myć wodą przed zaschnięciem zaprawy, po zaschnięciu – czyszczenie można przeprowadzić jedynie mechanicznie.

PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Czas wiązania wylewki zależy od warunków otoczenia (temperatury i wilgotności), grubości naniesionej warstwy, ilości dodanej wody oraz chłonności podłoża. W normalnych warunkach (+23°C i 50% względnej wilgotności powietrza) wylewka, wykonywana jako jastrych pływający na płytach izolacyjnych lub na folii albo na innych warstwach rozdzielających, musi się utwardzać przez co najmniej 24 godziny przed układaniem płytek lub 3-7 dni przed klejeniem wykładzin tekstylnych, gumowych lub z tworzyw sztucznych albo ułożeniem posadzki z żywic syntetycznych czy parkietu. Aplikacja wylewki na chłonnym podłożu skraca czas możliwości układania i obróbki. W niekorzystnych warunkach (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza) oraz przy nakładaniu grubych warstw zanim możliwe będzie położenie posadzek z żywic syntetycznych lub parkietów, być może trzeba będzie odczekać kilka dni więcej. W tym ostatnim przypadku należy wcześniej określić wilgotność resztkową podłoża, która mierzona przy pomocy higrometru karbidowego musi być niższa niż 2%. 

Uwagi

 • Należy unikać aplikacji produktu w temperaturach poniżej +5°C lub powyżej +30°C.
 • Nie mieszać z innymi spoiwami, takimi jak cement, wapno hydrauliczne, gips itp.
 • Nie rozcieńczać wiążącej zaprawy wodą.
 • Nie używać mieszanki, gdy ta zaczęła już wiązać; dlatego należy rozrabiać jedynie niewielkie ilości produktu, które można wykorzystać w ciągu czasu przydatności do użycia.
 • Produkt nie może być stosowany na zewnątrz lub w obszarach narażonych na oddziaływanie wody i wilgoci.
 • Nie stosować do jastrychów pływających.
 • W przypadku stosowania w połączeniu z systemami ogrzewania podłogowego należy przestrzegać zasady uruchomienia systemu ogrzewania podłogowego po 4 dniach. Podczas uruchamiania i kontroli systemu należy przestrzegać aktualnych norm i wytycznych (EN 1264-4) oraz ogólnie obowiązujących zasad prawidłowego montażu.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Torggler Polska Sp. z o.o. Torggler Polska Sp. z o.o.