Zagospodarowanie wód deszczowych wokół domu

W ostatnich latach zauważamy wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie oszczędzania wody dla przyszłych pokoleń, nikogo już nie trzeba przekonywać, że woda jest cennym zasobem. Według badań woda słodka stanowi tylko 2,5% zasobów wodnych ziemi, z czego tylko 1% jest zdatne do picia.

ZUŻYCIE I WYKORZYSTANIE WODY

Wodę wykorzystuje się nie tylko do picia lecz także w rolnictwie, do produkcji oraz w sektorach usługowych. Z danych GUS wynika, że w ciągu doby Polak zużywa średnio około 100 litrów na osobę. Z tego większość trafia do kanalizacji, gdyż zużywana jest do mycia i spłukiwania toalet.
Przeciętnie spożywa się zaledwie 2–3 litry dziennie. Dodatkowo wykorzystuje się wodę do podlewania. Ilość wody zużywana na podlewanie zależy od rodzaju roślinności. Przykładowo trawniki potrzebują 10–20 mm (10–20 litrów) na każdy 1 m2 wody przy każdym podlewaniu. Podlewa się je 2–3 razy w tygodniu. Na szczęście, dzisiejsze ekologiczne rozwiązania w instalacjach zagospodarowania wody deszczowej dają możliwość gromadzenia wody deszczowej w celu jej ponownego wykorzystania. Wówczas są dwie korzyści: oszczędność na rachunkach ale i oszczędność naturalnych zasobów wody, a także możliwość zagospodarowania nadmiaru wody deszczowej z posesji. Odprowadzenie wody do kanalizacji jest prawnym obowiązkiem.

System zagospodarowania wody deszczowej wokół domu
System zagospodarowania wody deszczowej wokół domu

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH WOKÓŁ DOMU

Rynna jest pierwszym elementem zagospodarowania wód deszczowych
Rynna jest pierwszym elementem zagospodarowania wód deszczowych

1. Rynna – za pomocą, której zbiera się wodę z dachu. Powinna ona być na tyle głęboka aby pozwalała na zebranie wody z jak największej powierzchni, do jak najmniejszej liczby rur spustowych. Rynna o dużej wydajności pozwoli odprowadzić wody deszczowe, nawet podczas bardzo ulewnych opadów, a jeżeli planuje się ustawienie beczek obok rur spustowych liczba ich będzie mniejsza.

Wydajna rynna to nie koniecznie rynna szeroka, to przede wszystkim rynna głęboka. Ponieważ właśnie głębokość ma największy wpływ na efektywność i szybkość odprowadzenia wody z dachu. Zmniejszenie szerokości rynny oraz liczby rur spustowych pozwala też na zmniejszenie kosztów orynnowania.
Konserwacja systemu rynnowego jest ograniczona do absolutnego minimum. Dzięki zapewnieniu sprawnego przepływu wystarczy jedynie raz w roku sprawdzić stan czyszczaka i usunąć ewentualne liście z rynny.

Bezobsługowy łapacz deszczu systemu rynnowego. Montaż na rurze spustowej.
Bezobsługowy łapacz deszczu systemu rynnowego. Montaż na rurze spustowej.

2. Łapacz deszczu – jest najłatwiejszym i najmniej ingerencyjnym w strukturę ogrodu rozwiązaniem do gromadzenia i ponownego wykorzystania wody, który zamontowany jest na rynnie spustowej i podłączony do zbiornika naziemnego („beczki”). Łapacz może być zamontowany do nowej jak i do już zamontowanej rynny. Warto wiedzieć, że zastosowanie minimum dwóch takich zbiorników o pojemności 1 m3 każdy, podlega dofinasowaniu z programu „Moja Woda”.
Łapacz deszczu jest całkowicie bezobsługowy. Woda, spływająca po ściankach rury spustowej trafia do przestrzeni ograniczonej wewnętrznym kołnierzem, z której poprzez szybkozłączkę i wężyk o średnicy 1” jest odprowadzana do zbiornika. Gdy woda w zbiorniku osiągnie poziom maksymalny (równy z krawędzią kołnierza wewnętrznego łapacza) nadmiar wody automatycznie oprowadzany jest do odbiornika.
Aby zapobiec uszkodzeniu łapacza lub wężyka należy opróżnić zbiornik na zimę, a połączenie pomiędzy rynną a zbiornikiem musi pozostać otwarte.

CO NATOMIAST Z NADMIAREM WODY?

Odbiornikiem nadmiaru wody, która nie zmieści się w zbiorniku może być kanalizacja. Jednak co raz częściej kanalizacji deszczowej nie buduje się, lub służy ona tylko do potrzeb odprowadzenia wody z ulicy. Za korzystanie z kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód deszczowych mogą zostać naliczone opłaty.
Sposobów na rozwiązanie „problemu” z nadmiarem wody deszczowej jest bardzo wiele: od zastosowania otwartych zbiorników rozsączających lub szczelnych retencyjnych, na systemach podziemnych kończąc. Jeżeli warunki gruntowo-wodne są sprzyjające: poziom wód gruntowych znajduje się minimum 1 m od przewidywanego dna zbiornika, a grunt jest przepuszczalny - można zastosować do zbierania i powolnego odprowadzenia wody skrzynki rozsączające. Zebrana z posesji woda wpływa do skrzynek rozsączających i powoli rozsącza się do gruntu, naśladując naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Jedna skrzynka ma wymiar 600 x 1200 x 400 mm (szerokość x długość x wysokość). Kształt zbiornika można konfigurować swobodnie w zależności od powierzchni, z której zbierana jest woda oraz od zdolności infiltracyjnej gruntu. Skrzynki można montować także pod podjazdami. Zastosowanie systemu rozsączającego ma wymierny aspekt ekologiczny – rozsączona woda zasila wody gruntowe co zapobiega stepowieniu okolicy.
Montując zbiornik retencyjno-rozsączający należy pamiętać o prawidłowym podczyszczeniu wody wpływającej do zbiornika. Im czystsza woda tym dłużej i lepiej rozwiązanie będzie działało. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż studzienki osadnikowej z filtrem.
Często zapomina się o wykonaniu odpowietrzenia zbiornika. Aby uzyskać szybkie wypełnienie, odpowietrzenie musi być wykonane w najwyższym puncie zbiornika. Najlepiej wykonać je za pomocą rur kanalizacji i wyprowadzić je 0,5 m nad ziemią. Zakończyć daszkiem.
Zbiorniki rozsączające są także kosztem kwalifikowanym, na który można pozyskać dofinansowanie z programu „Woja Woda.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A.