Zaprawa S-FM do fugowania klinkieru - kamień milowy w technologii spoinowania

Zaprawa do fugowania S-FM służy do spoinowania wszelkiego rodzaju murów licowych. Może być także stosowana do spoinowania murów wewnątrz budynku. Charakteryzuje się niską emisją lotnych związków organicznych potwierdzoną certyfikatem EC1PLUS który oznacza spełnienie najwyższych norm w tym zakresie.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA SECON®

Podczas aplikacji cementowych zapraw do fugowania w niesprzyjających warunkach może dojść do wydłużenia procesu hydratacji. Prowadzi to do wymywania związków wapnia, a w następstwie do tworzenia się na powierzchni licowych murów klinkierowych białych wykwitów oraz trudnych do usunięcia zacieków. W efekcie końcowym konieczne staje się wykonanie kosztownych prac remontowych. To niekorzystne zjawisko znacznie ograniczają zaprawy modyfikowane trasem reńskim TUBAG. Natomiast dzięki zaprawie do fugowania S-FM problem wykwitów oraz zacieków udało się całkowicie wyeliminować. Zastosowanie do jej produkcji opatentowanej technologii SECON® zapewnia niezawodną ochronę zarówno przed wykwitami, jak i przed wymywaniem zaprawy do spoinowania.

Innowacyjna technologia SECON® polega na użyciu do produkcji fugi S-FM spoiwa wytworzonego ze zmieszania mączki hutniczej ze specjalnymi dodatkami aktywującymi. Zapewnia to rzeczywisty postęp technologiczny oraz wyjątkowe właściwości zaprawy. Zaprawa do fugowania S-FM wyznacza standardy także w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Podczas jej produkcji firma Sievert znacząco ogranicza zużycie energii cieplnej oraz redukuje emisję CO2 do atmosfery.

Zaprawa do fugowania klinkieru S-FM produkowana jest w oparciu o opatentowaną przez Sievert technologię SECON®

SE – secure czyli BEZPIECZEŃSTWO

 • gwarantowana ochrona elewacji z klinkieru
 • duża odporność na korozję siarczanową
 • wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 • eliminuje efekt wymywania związków wapnia

ECO – ecological czyli EKOLOGIA

 • zmniejszone zużycie energii cieplnej podczas produkcji
 • redukcja emisji CO² do atmosfery
 • niska emisyjność (EC1PLUS)
 • oszczędzanie zasobów i zrównoważony rozwój
 • recykling, wykorzystanie do produkcji materiałów odpadowych

ECON – economic czyli EKONOMIA

 • obniżone koszty użytkowania i konserwacji elewacji
 • łatwa i szybka aplikacja
 • 10-letnia gwarancja, ochrona murów przed wykwitami i zaciekami

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZAPRAWY S-FM

 • Innowacyjna, opatentowana technologia produkcji spoiwa
 • Optymalna ochrona elewacji przed wykwitami i zaciekami
 • Gwarantowana ochrona elewacji
 • Obniżenie nakładów na konserwację i remonty elewacji
 • Odporność na korozję siarczanową
 • Produkt oszczędzający zasoby naturalne dzięki energooszczędnej i niskoemisyjnej produkcji

MURY BEZ WYKWITÓW ORAZ ZACIEKÓW

Skuteczność zaprawy do fugowania S-FM została potwierdzona pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych oraz wieloma testami polowymi obejmującymi różnorodne realizacje. Badania dotyczące odporności na oddziaływanie ekstremalnych warunków atmosferycznych zostały wykonane w Instytucie Badawczym Budownictwa Politechniki Nadrenii-Westfalii w Akwizgranie (ibac). Wyniki badań potwierdziły również wysoką odporność zaprawy do fugowania na powstawanie wykwitów oraz zacieków na powierzchni elewacji z klinkieru.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy Sievert Polska Sp. z o.o. Sievert Polska Sp. z o.o.