Cement

Cementy w marketach Mrówka

Cement jest najpopularniejszym spoiwem hydraulicznym stosowanym w budownictwie. Wykonuje się go poprzez wypalenie i zmielenie składników mineralnych. Należy do nich głównie wapień i glina oraz inne minerały poprawiające parametry wytrzymałościowe. Cement stosowany jest niemal w każdej dziedzinie budownictwa. Wchodzi w skład mieszanek i zapraw wykorzystywanych w czasie budowy oraz wykończenia obiektu. 

W marketach Mrówka dostępnych jest wiele wariantów cementów, które różną się od siebie parametrami technicznymi. Wynikają one ze zróżnicowanego składu mieszanek. Można sięgnąć po produkty wykorzystywane przy tworzeniu betonu zbrojonego na stropach czy ścianach. Inne mieszanki o nieco słabszych parametrach przydadzą się w trakcie budowy fundamentów, tworzenia zapraw murarskich czy tynkarskich. Dzięki korzystaniu z oferty sprawdzonych producentów, wszystkie cementy w naszych marketach cechuje najwyższa jakość.

Zastosowanie cementu budowlanego

Cement to jeden z materiałów, który jednoznacznie kojarzony jest ze współczesnym budownictwem. Wykorzystywany jest zarówno w pracach profesjonalnych firm budowlanych, jak i podczas modernizacji wokół domu. Mieszanki cementowe wykorzystują zakłady budowlane do produkcji prefabrykatów nadproży, stropów, a także bloczków z gazobetonu. Wszystkie mieszanki betonowe dostarczane na budowę wykonywane są z użyciem tego materiału. Cement to także składnik mieszanek wykonywanych na budowie. Zaprawy murarskie i tynkarskie tworzy się właśnie z cementu. Do tego dochodzą wykończenia ścian oraz wylewki poziomujące na podłogach.

Klasy wytrzymałości i czystości cementu

Jak widać, zastosowanie cementu jest bardzo różnorodne i nie w każdej sferze potrzebna jest najwyższa jakość mieszanki. Dla ułatwienia określania jakości cementu i oceny jego składu wprowadzono klasy wytrzymałości. Obliczenia oceniają wytrzymałość na obciążenia i przedstawiane są w MPa, a badanie przeprowadza się po całkowitym związaniu betonu. Najpopularniejsze klasy wytrzymałości to: 

  • - 32,5 MPa 
  • - 42,5 MPa 
  • - 52,5 MPa 

Na wytrzymałość i w efekcie zastosowanie cementu ma wpływ jego skład. Rozróżnia się kilka obowiązujących klas: 

  • - CEM I (cement portlandzki) - niemal w całości wykonany z klinkieru portlandzkiego z 5 procentami dodatku innych składników. Bezsprzecznie uznawany jest za najbardziej wytrzymały i wykorzystuje się go do wszystkich wymagających konstrukcji. Trafia do konstrukcji zbrojnych jak stropy, słupy czy nadproża, 
  • - CEM II (cement portlandzki wieloskładnikowy) - klinkier portlandzki stanowi tylko 65 procent zawartości tej mieszanki, dlatego parametry wytrzymałościowe wykonywanego z niej betonu są słabsze. Z powodzeniem można stosować cement jako składnik zapraw tynkarskich i murarskich, 
  • - CEM III (cement hutniczy) - ta mieszanka cechuje się sporą odpornością na siarczany i kwasy, co sprawdza się głównie przy tworzeniu fundamentów. Parametry takie uzyskano, stosując domieszkę żużla wielkopiecowego, 
  • - CEM IV (cement pucolanowy) - z tego cementu wykonuje się zaprawy w murowanych ściana podziemnych. Jego skład jest podobny do cementu hutniczego, jednak proporcje składników są nieco inne, 
  • - CEM V (cement wieloskładnikowy) - określenie dotyczy grupy cementów o różnych parametrach zależnych od proporcji mieszanki. W jej skład wchodzi klinkier portlandzki, żużel wielkopiecowy i inne dodatki.